Hoppa till innehåll

Betala tillbaka studielån

Du som har studerat med studielån från CSN börjar betala tillbaka skulden när du pausar eller har avslutat studierna med studiemedel. Det gäller även om du är arbetslös, får föräldrapenning eller flyttar utomlands. Här hittar du information om hur du betalar tillbaka och vad du kan göra om du får svårt att betala.

Nytt studielån för alla från år 2022

Riksdagen inför ett nytt studielån för alla som får studiemedel utbetalda från 1 januari 2022. Även åldersgränser ändras i vissa delar av återbetalningen.

Om höjda åldersgränser och nytt lån för alla

När börjar jag betala tillbaka?

Om det är första gången du tagit studielån börjar du betala tillbaka tidigast sex månader efter att du hade studiestöd.

När det är dags att börja betala får du ett brev från CSN med en betalningsplan och inbetalningskort. Det får du i samband med ett årsskifte.

Har du tagit studielån tidigare och börjat betala tillbaka? Då börjar du betala direkt när du slutar få studiemedel.

Hur mycket ska jag betala?

Hur mycket du ska betala varje år (årsbelopp) beror på:

 • hur mycket du har lånat,
 • hur hög räntan är (för 2021 är räntan 0,05 procent)
 • ett uppräkningstal på högst två procent per år och
 • hur länge du ska betala på ditt lån.

Du kan göra en ungefärlig uträkning på hur mycket du ska betala på lånet i vår uträkningsfunktion. Loggar du in i Mina sidor kan du räkna ut med dina aktuella uppgifter hur mycket du ska betala på ditt lån.

Gäller för 2021

När slutar/slutade du studera med studiemedel?
Hur stor är din skuld?
{{presentationslogik.valideringsMeddelande}}
Så blir din återbetalning
Du börjar betala i
Januari 
{{dirArAttBetalaTillbaka}}
Detta gäller för dig som inte har haft studielån sedan tidigare.
Börjat betala tillbaka

Om du slutade att studera med studiemedel {{ forstaAlternativetAvArtal ? ((arAttBetalaTillbaka)) : arAttBetalaTillbaka }} har du troligtvis redan börjat betala tillbaka på ditt studielån. Då fungerar inte den här uträknaren för dig.
Första året betalar du i snitt
{{ dirForstaManadsInbetalningMedFormatering }}
 kr i månaden
Återbetalningstiden för ditt lån är {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år.
Din totala kostnad
{{ dirsummaTotalt }}
 kr
Summan innefattar lån, ränta och expeditionsavgifter.
Lån under studietiden

Total kostnad

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLan }} kr

Ränta

{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering }} kr

Expeditionsavgift

{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering }} kr
Summa {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr
Om du har äldre lån

Information för dig som har lån tagna före 30 juni 2001.

Hur mycket du ska betala om du har äldre lån

Hur betalar jag?

Du kan välja att betala tillbaka ditt studielån med autogiro, e-faktura eller inbetalningskort. Om du bor utomlands, kan du betala på ditt lån med betalkort.

Autogiro - anslut dig via din internetbank, pengarna dras automatiskt från ditt konto.

E-faktura - anslut dig via din internetbank, du godkänner din e-faktura direkt i internetbanken.

Inbetalningskort - betala enklast i din internetbank med de uppgifter som står på inbetalningskortet.

Betalkort - du som bor utomlands kan betala med kort som är kopplat till Visa eller Mastercard i Mina sidor.

Läs mer om de olika betalsätten här nedan.

Autogiro

Du gör en ansökan om autogiro i din internetbank. I ansökan till banken anger du CSN eller Centrala studiestödsnämnden som betalningsmottagare, beroende på vilken bank du har. Du behöver bara göra en ansökan, även om du har flera lån. Du kan inte betala återkrav via autogiro.

Att tänka på med autogiro:

 • CSN har ett speciellt bankgironummer för betalning med autogiro som är xxxx-8924.
 • När din ansökan om autogiro blivit godkänd, får du en bekräftelse av oss och din bank.
 • När du byter bank eller kontonummer ska du vända dig till din bank.
 • Om du inte längre vill betala med autogiro måste du meddela detta till banken eller CSN. Din begäran måste vara skriftlig och undertecknad.
 • Om du har frågor om autogiro ska du i första hand vända dig till din bank.
E-faktura

Du anmäler om e-faktura i din internetbank. I anmälan till banken anger du CSN eller Centrala studiestödsnämnden som betalningsmottagare, beroende på vilken bank du har. Du behöver bara göra en anmälan, även om du har flera lån.

Att tänka på med e-faktura:

 • När din anmälan om e-faktura blivit godkänd, får du ett e-brev samt ett meddelande i Mina sidor.
 • När du byter bank måste du göra en ny anmälan om e-faktura hos din bank.
 • När du inte längre vill betala med e-faktura anmäler du det i din internetbank.
 • Om du har frågor om e-faktura ska du i första hand vända dig till din bank.
Inbetalningskort och bankgironummer

Vi skickar inbetalningskort med post till dig om du inte valt något annat sätt att betala tillbaka.

Om du saknar eller har tappat bort dina inbetalningskort kan du göra en manuell betalning direkt i din internetbank. Det är då viktigt att du betalar till rätt bankgironummer. Vilket bankgironummer som du ska använda beror på vilket eller vilka lån du har.

Bankgironummer för varje lån

Lån

Bankgironummer

Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

5580‑3084

Lån 1 januari 1989–30 juni 2001 (studielån), eller samordnad betalning

5175‑4141

Lån före 1989 (studiemedel)

5175‑4133

Återkrav

5175‑4158

Om du betalar via internet anger du det OCR-nummer som står på inbetalningskortet. Har du inte OCR-numret kan du i stället skriva in ditt personnummer (ÅÅMMDDNNNN).

Om du bor utomlands och betalar från en utländsk bank

Hur länge betalar jag?

Du kan som längst betala tillbaka lånet i 25 år. Lånet ska vara betalt det år du fyller 60 år. Beroende på din ålder och hur stor skuld du har kan du få kortare tid på dig att betala tillbaka lånet. Du kan i ditt årsbesked läsa hur lång tid du får på dig att betala tillbaka ditt studielån. 

CSN kan i vissa fall skriva av ditt lån helt eller delvis. Avskrivning innebär att du inte behöver betala tillbaka allt du lånat.

Om avskrivning

Hur ofta betalar jag?

Det vanliga är att du betalar fyra gånger per år (februari, maj, augusti och november) men du kan själv ändra till att betala varje månad i Mina sidor.

Betala mer eller hela studielånet

Du kan betala mer på ditt studielån för att betala av ditt lån snabbare. Du kan även betala hela ditt lån. Med tjänsten Räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka, kan du se hur dina extra inbetalningar påverkar skulden.

Betala mer på lånet

För att betala mer på ditt studielån kan du höja beloppet och använda samma bankgironummer och OCR-nummer. Om du inte har tillgång till ditt OCR-nummer kan du använda ditt personnummer (ÅÅMMDDNNNN).

Du som har autogiro behöver kontakta oss först innan du kan betala mer på lånet.

Om du har tagit lån efter den 30 juni 2001 och gör en extra inbetalning, kan dina kommande årsbelopp och din återbetalningstid förändras. Det beror på hur mycket extra du betalar in. Kontakta oss gärna om har frågor om hur din extra inbetalning påverkar ditt lån.

Extra inbetalning på ditt studielån

Om du har lån tagna före den 30 juni 2001

Om du har tagit lån mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 samt gör en extra inbetalning på ditt lån, förändras inte ditt årsbelopp för de kommande åren. Det beror på att ditt årsbelopp beräknas utifrån din inkomst.

Betala hela lånet

Du kan när som helst betala hela ditt lån. Kontakta oss och meddela när du vill göra inbetalningen, så får du veta vilket belopp du ska betala.

Kontakta oss om att betala hela lånet

Om du inte betalar

Om du inte betalar på lånet enligt betalningsplanen, händer följande:

 • Vi skickar en påminnelse till dig och du måste betala 450 kronor i påminnelseavgift.
 • Om du inte betalar skickar vi en till påminnelse efter en månad. Då måste du betala ytterligare 450 kronor.
 • Om du fortfarande inte betalar, skickar vi ett kravbrev till dig.
 • Om du inte betalar kravet skickar vi ditt ärende till Kronofogden. Då kan du få en betalningsanmärkning. Bor du utomlands skickar vi ditt ärende till ett inkassoföretag.

Om påminnelseavgift

Svårt att betala på lånet

Du kan själv flytta fram en betalning en månad eller ändra till månadsbetalning i Mina sidor.

Du kan även ansöka om att betala mindre under en tid. Det kallas för nedsättning. Det kan du få om du har låg inkomst eller synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan exempelvis vara om du får försörjningsstöd eller om du har förlorat din inkomst på grund av coronapandemin. Om du får nedsättning kan det innebära att dina framtida årsbelopp blir högre.

Om du ändå har svårt att betala på lånet vill vi gärna att du ringer oss, så kan vi tillsammans hitta den bästa lösningen för just din situation.

Nedsättning - betala mindre under en tid

Om du börjar studera igen och redan har studielån

När du studerar med studiemedel behöver du vanligtvis inte betala tillbaka på lånet under den tiden. Skulle du däremot börja studera igen, men denna gång utan studiemedel från CSN, behöver du ändå betala tillbaka på ditt lån under den tiden. Om du då skulle få svårt att betala kan du ansöka om nedsättning.

Börja studera igen när du redan har lån

Om du bor eller flyttar utomlands 

Om du bor eller flyttar utomlands ska du fortsätta betala tillbaka enligt din betalningsplan. Glöm då inte att ändra dina kontaktuppgifter i Min profil på Mina sidor. Om du ska bo utomlands i mer än ett år ska du meddela detta till Skatteverket.

Betala tillbaka studielån när du bor utomlands

Myter och missförstånd - quiz

Testa dina kunskaper om återbetalning av CSN lån. Ett roligt sätt att få kunskap om vad som gäller i några situationer du själv kan hamna i när du ska betala tillbaka på ditt studielån.

Det är 6 korta filmer med 4 olika svarsalternativ. Lycka till!

Viktigt med rätt kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig i Mina sidor, så vi kan nå dig på telefon eller e-post. Då kan vi kontakta dig när du behöver information från oss. Logga in i Mina sidor och kontrollera vilka kontaktuppgifter som står där. Om uppgifterna inte stämmer läs mer på sidan Flyttar eller byter adress.

Frågor och svar

Hur gör jag om jag vill överklaga CSN:s beslut?

Om du tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut kan du skicka in en överklagan. Vi granskar då beslutet igen.

Oavsett om vi ändrar beslutet om studiestöd eller inte lämnar vi ändå över ärendet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Om ditt överklagande handlar om återbetalning av lån skickar vi ärendet till förvaltningsrätten.

Överklaga CSN:s beslut

Hur hög är räntan på lån från CSN?

Räntan är olika för studielånet, körkortslånet och hemutrustningslånet för flyktingar.

Räntor för studielån

Ränta för hemutrustningslånet

Ränta på körkortslån

Hur mycket ska jag betala på mitt lån i år?

Du kan se hur mycket du ska betala i Mina sidor här på csn.se och i CSN:s app. Där ser du också när du ska betala. 

Jag har fått mitt årsbesked men inga inbetalningskort. Vad ska jag göra?

Du behöver bara vänta lite. Under januari månad kommer du att få både betalnings­planen och informa­tion om hur du betalar.

Senast den 20 januari kan du se de nya betalnings­uppgifterna i Mina sidor här på csn.se och i vår app. 

Vilka e-tjänster i Mina sidor kan jag använda för att ha koll på mitt studielån?

I Mina sidor kan du få en överblick av ditt studielån och göra mycket själv. Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsterna i Mina sidor.

Följande e-tjänster kan du använda för att ha koll på ditt studielån.

CSN har tre lån för studier. Vilket lån har jag?

Om du studerar med studiemedel nu så har du ett annuitetslån. Det betyder att du har påbörjat dina studier med studiemedel efter den 30 juni 2001. Om du har studerat med studiemedel innan den 30 juni 2001 har du något av våra två äldre lån. Du kan läsa mer om lånen här.

Annuitetslån – lån efter 30 juni 2001

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror på följande:

 • Skuldens storlek i början på året
 • Räntan för kalenderåret, 0,05 procent 2021
 • Det antal år du har kvar att betala på ditt lån
 • Uppräkningstalet som är två procent.

Du får som längst 25 år på dig att betala av ditt lån, men det ska vara betalt det år du fyller 60 år. Det kan innebära att du får mindre än 25 år på dig att betala. Din återbetalningstid kan också bli kortare då det finns ett lägsta årsbelopp du kan få betala varje år, 7­ 140 kronor under 2021.

Studielån – lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Återbetalningstiden för detta lån kan vi inte beräkna i förväg. Ditt årsbelopp är fyra procent av din sammanlagda inkomst två år tidigare. Det innebär att årsbeloppet 2021 är räknat på din sammanlagda inkomst för 2019.

Om du bor utomlands och du inte skickar in beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande får du istället betala fem procent av din skuld, dock lägst 7 ­140 kronor för 2021.

Studiemedel – lån före 1989

Återbetalningstidens längd beror på hur gammal du var när du blev återbetalningsskyldig och skuldens storlek.

På detta lån betalar du ingen ränta utan varje år räknar vi om skulden med ett så kallat regleringstal. Regleringstalet för 2020 är 1,0019 vilket motsvarar en skulduppräkning med 0,19 procent.

Se filmer och folder om att betala tillbaka studielån

Folder

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-10-08
Hjälpte den här sidan dig?