Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Dessutom är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av coronakrisen finns trygghetsregler som hjälper dig.
Läs mer...

Betala tillbaka studielån

Du som har studerat med studielån från CSN behöver börja betala tillbaka skulden när du pausar eller har avslutat dina studier med studiestöd. Det gäller även om du är arbetslös, får föräldrapenning eller flyttar utomlands. Här hittar du information om olika betalsätt och vad du kan göra om du får svårt att betala.

Kort om att betala tillbaka studielånet

När du har avslutat eller pausat dina studier med studiestöd är det dags att börja betala av din skuld. Det gäller även om du är arbetslös, får föräldrapenning eller flyttar utomlands. Om du får svårt att betala får du gärna ringa oss. Tillsammans kan vi titta på hur vi kan hjälpa dig.

I Mina sidor kan du alltid se din aktuella skuld.

Det här är bra att känna till:

 • Lån tagna för studier efter 30 juni 2001 är annuitetslån. Vi har även äldre typer av lån.
 • Räntan för 2020 är 0,16 procent.
 • Påminnelseavgiften är 450 kronor om du inte betalar i tid.
 • Du betalar som längst i 25 år. Det kan även bli kortare, till exempel om du inte har lånat så mycket.
 • Annuitetslånet ska vara färdigbetalt när du är 60 år.
 • Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella hos CSN, för att du ska kunna få viktig information.
 • När du studerar med studiestöd behöver du vanligtvis inte betala på lånet under den tiden. Studerar du utan studiestöd måste du dock fortsätta betala tillbaka.

Information om CSN:s olika lån

Så länge betalar du ditt studielån

Om något händer eller ändras

Börja betala

Din första betalningsplan med inbetalningskort skickar vi vanligtvis sex månader efter att du hade studiestöd. Det kallas för en betalningsfri period, och du får en sådan period efter första gången du tagit studielån.

 • Om du fick studiestöd under våren, börjar du betala efter årsskiftet.
 • Om du fick studiestöd under hösten, börjar du betala efter ett år.

Börja betala när du vill

Du kan börja tidigare om du vill, redan innan du får betalningsplanen. För lån tagna efter 30 juni 2001 kan du betala till bankgiro­nummer 5580-3084 och ange ditt person­nummer som OCR-nummer (ÅÅMMDDNNNN). 

Om det inte är första gången du har tagit studielån

Har du tagit studielån tidigare och studerat igen med studiestöd? Då kommer du inte att få en ny betalningsfri period, utan börjar betala direkt när du slutar få studiestöd.

Se när och hur mycket du ska betala

Du kan se hur mycket du ska betala i Mina sidor och i CSN:s app. Där ser du också inbetalningsdatum. Om du betalar fyra gånger per år måste din betalning ha kommit in till CSN den sista bankdagen i de här månaderna:

 • februari
 • maj
 • augusti
 • november

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror bland annat på följande:

 • hur stor skuld du har
 • hur länge du ska betala på ditt lån
 • hur hög räntan på lånet är

Gäller för 2020

När slutar/slutade du studera med studiemedel?
Hur stor är din skuld?
{{presentationslogik.valideringsMeddelande}}
Så blir din återbetalning
Du börjar betala i
Januari 
{{dirArAttBetalaTillbaka}}
Detta gäller för dig som inte har haft studielån sedan tidigare.
Börjat betala tillbaka

Om du slutade att studera med studiemedel {{ forstaAlternativetAvArtal ? ((arAttBetalaTillbaka)) : arAttBetalaTillbaka }} har du troligtvis redan börjat betala tillbaka på ditt studielån. Då fungerar inte den här uträknaren för dig. Logga i stället in i Mina sidor och använd tjänsten Räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka
Första året betalar du i snitt
{{ dirForstaManadsInbetalningMedFormatering }}
 kr i månaden
Återbetalningstiden för ditt lån är {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år.
Din totala kostnad
{{ dirsummaTotalt }}
 kr
Summan innefattar lån, ränta och expeditionsavgifter.
Lån under studietiden

Total kostnad

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLan }} kr

Ränta

{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering }} kr

Expeditionsavgift

{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering }} kr
Summa {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr
Om du har äldre lån

Information för dig som har lån tagna före 30 juni 2001.

Betala mer eller betala hela studie­lånet

Det är möjligt att när som helst betala mer på lånet eller betala hela lånet.

Betala mer, extra inbetalning

Om du vill betala av ditt lån snabbare, kan du när som helst göra extra inbetalningar. För lån tagna efter 30 juni 2001 betalar du till bankgironummer 5580-3084 och anger ditt personnummer som OCR-nummer (ÅÅMMDDNNNN).

Betalar du via autogiro måste du kontakta oss för att göra extra inbetalningar.

Extra inbetalning

Betala hela studielånet

Du kan när som helst betala hela ditt lån. Kontakta oss och meddela när du vill göra inbetalningen, så får du veta vilket belopp du ska betala. Beloppet är inklusive ränta.

Kontakta oss om du vill slutbetala ditt lån

Betala via autogiro, e-faktura eller bankgiro

Du kan betala via autogiro, e-faktura eller inbetalningskort till CSN. Inbetalningskort följer med din betalningsplan. Fördelen med autogiro och e-faktura är att de minskar risken att du glömmer betala och får en påminnelseavgift.

Om du betalar från en utländsk bank gäller andra betalningssätt.

Autogiro eller e-faktura

Ansök om autogiro eller e-faktura i din internetbank. När du anmäler så anger du CSN eller Centrala studiestödsnämnden (beroende på bank) som betalningsmottagare. Du behöver bara göra en anmälan, även om du har flera lån.

 • När din anmälan om autogiro blivit godkänd, får du en bekräftelse av oss och din bank.
 • När din anmälan om e-faktura blivit godkänd, får du ett e-brev samt ett meddelande i Mina sidor.

Om du betalar med autogiro och byter bank eller kontonummer ska du vända dig till din bank. Om du betalar med e-faktura och byter bank måste du göra en ny anmälan i din internetbank.

Om du inte längre vill betala med autogiro eller e-faktura tar du bort detta i din internetbank.

Om du får återkrav kan du inte betala det via autogiro.

Bankgiro

Betalningar för lån tagna efter 30 juni 2001 ska du göra till bankgironummer 5580-3084. Om du betalar via internet anger du det OCR-nummer som står på inbetalningsavin.

Har du glömt OCR-nummer så kan du använda ditt person­nummer (ÅÅMMDDNNNN) som OCR-nummer.

Bankgironummer

Betalning och inkomster från utlandet

Du som bor utomlands kan betala på olika sätt. Har du tidigare bott utomlands behöver du även anmäla inkomster därifrån om du har ansökt om att betala mindre.

Betala med betalkort

Om du har ett kredit-, betal- eller kontokort som är kopplat till Visa eller Mastercard, kan du använda tjänsten Betala med kort. För att tjänsten ska fungera måste du först registrera din utländska adress hos oss. Det gör du enklast i Mina sidor.

Du kan bara betala de belopp som finns i din betalningsplan. Om du saknar en betalningsplan eller vill göra extra inbetalningar måste du först kontakta CSN.

Betalning från utlandet med IBAN

När du betalar från utlandet med IBAN behöver du ange uppgifterna här nedan. Avgiften kan variera beroende på vilket land du betalar från. För information om avgiften ska du kontakta din bank.

För lån efter 30 juni 2001
IBAN: SE9112000000012810111847
BIC: DABASESX

Återkrav
IBAN: SE6912000000012810111855
BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Betalning från utlandet för äldre lån

Betalning från utlandet med bankkonto och BIC/SWIFT

När du betalar från utlandet med bankkonto och BIC/SWIFT behöver du ange uppgifterna här nedan. Om banken vill ha ett IBAN-nummer använder du IBAN-numret för aktuellt lån ovan.

För lån efter 30 juni 2001
Bankkonto: 12810111847
BIC: DABASESX


Återkrav
Bankkonto: 12810111855
BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Betalning från utlandet för äldre lån

Autogiro eller e-faktura

Du kan betala via autogiro om du har ett konto i en svensk bank eller i en utländsk bank som är verksam i Sverige. Du kan även betala med e-faktura om du har konto i en svensk bank eller i en utländsk bank som kan hantera e-faktura med svensk betalningsmottagare.

Inkomster från utlandet

Om du har fått ett lägre årsbelopp på grund av din inkomst, så kontrollerar vi inkomsten i efterhand. Du måste själv skicka in ett intyg till CSN som styrker inkomstuppgifterna du lämnade i ansökan. Om du saknat inkomst måste du även styrka det.

För dig som har lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 kan CSN även beräkna årsbeloppet utifrån din utländska inkomst två år tillbaka i tiden. Då behöver du skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt.

Inkomster från utlandet          

Håll din adress uppdaterad

När du bor i utlandet måste du enligt lag hålla din adress uppdaterad. Om du flyttar behöver du därför anmäla den nya adressen till oss. Det gör du enklast i Mina sidor.

Ändra till månadsbetalning eller årsbetalning

Du kan enkelt ändra till månadsbetalning i Mina sidor. Ändrar du till månadsbetalning måste vi ha fått din inbetalning den sista bankdagen i varje månad.

Du kan även betala tillbaka ditt lån en gång om året. Då måste CSN ha fått din betalning i februari. Kontakta oss om du vill betala en gång per år.

Om du får svårt att betala studielånet

Om du får svårt att betala, får du gärna ringa oss. Tillsammans kan vi titta på hur vi kan hjälpa dig.

Du kan även ansöka om att betala mindre (nedsättning) med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl.

Nedsättning – betala mindre under en tid

Om du inte betalar i tid

Det är viktigt att du gör dina inbetalningar i tid. Redan den första påminnelsen kostar 450 kronor.

Om du får svårt att betala, får du gärna ringa oss. Tillsammans kan vi titta på hur vi kan hjälpa dig.

Om du inte betalar ditt studielån

Om du börjar studera igen

När du studerar med studiestöd behöver du vanligtvis inte betala på lånet under den tiden. Studerar du utan studiestöd måste du fortsätta betala tillbaka.

Börja studera igen samtidigt som du betalar studielån

Myter och missförstånd - quiz

Testa dina kunskaper om återbetalning av CSN lån. Ett roligt sätt att få kunskap om vad som gäller i några situationer du själv kan hamna i när du ska betala tillbaka på ditt studielån.

Det är 6 korta filmer med 4 olika svarsalternativ. Lycka till!

Frågor och svar

Hur gör jag om jag vill överklaga CSN:s beslut?

Om du tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut kan du skicka in en överklagan. Vi granskar då beslutet igen.

Oavsett om vi ändrar beslutet om studiestöd eller inte lämnar vi ändå över ärendet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Om ditt överklagande handlar om återbetalning av lån skickar vi ärendet till förvaltningsrätten.

Överklaga CSN:s beslut

Kan jag få mitt lån avskrivet?

CSN kan skriva av ditt lån

 • vid en viss ålder
 • vid dödsfall
 • om du har tagit lån för behörighetsgivande studier för att studera på grundskole- eller gymnasienivå före 1 januari 2018 och därefter på en utbildning som kan ingå i en svensk högskoleexamen.
 • om du har synnerliga skäl (starka personliga skäl).

Avskrivning av studielån

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-03-24
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller