Hoppa till innehåll

Förändra dina studielån

Om du har ett eller flera studielån och betalar dessa lån var för sig, kan du ansöka om att förändra lånen. Det är möjligt att lägga samman lån eller samordna betalningar, men det beror på vilket eller vilka lån du har.

Tre olika lån för studier

Om du lånar för studier idag är det ett annuitetslån. Det finns två äldre lån för dig som studerat innan 2001. Hur mycket du ska betala varje år beror på vilket lån du har.

Lån tagna efter 30 juni 2001 - annuitetslån

Beloppet du ska betala varje år beror på hur stor skuld din skuld är, hur länge du ska betala tillbaka på ditt lån och hur hög räntan på lånet är.

Lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 - studielån

Varje år betalar du in fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare.

Lån tagna före 1 januari 1989 - studiemedel

Beloppet du ska betala tillbaka varje år beror på hur stor skuld du har och hur länge du ska betala på din skuld.

Lägga samman lån, ändra lånevillkor eller överföra lån

Det finns olika sätt att förändra dina studielån. Det beror på vilket eller vilka lån du har. Det är viktigt att du tänker igenom detta noggrant för när du har ansökt om att förändra dina studielån och fått beslut på förändringen, kan du inte ändra tillbaka.

Lägga samma två eller flera lån

Om du har lån tagna efter 30 juni 2001 och minst ett av de äldre lånen kan du ansöka om att lägga samman dem. Du får då betala enligt reglerna för annuitetslån.

När du lägger samman dina lån räknar vi ut hur länge du ska betala på ditt studielån och vi räknar även ut ett nytt belopp som du ska betala för året. Men vissa regler för de äldre lånen fortsätter gälla, exempelvis regler om nedsättning och avskrivning.

Ändra lånevillkor på äldre lån

Om du endast har lån tagna före 30 juni 2001 kan du ansöka om att ändra lånevillkoren. Du för då över ditt eller dina äldre lån till annuitetslån och betalar enligt reglerna för annuitetslån.

Överföra lån

Om du endast har lån tagna före 1 januari 1989 (s.k. studiemedel) kan du ansöka om att överföra detta lån till studielån. Du betalar då enligt reglerna för studielån.

Samordna dina betalningar

Om du har de två äldre lånen kan du ansöka om att samordna dina betalningar för dessa. Det innebär att du betalar ett belopp för båda dina lån och du får ett inbetalningskort för varje betalningstillfälle. Du betalar då fem procent av inkomsten du hade två år tidigare.

Om du har bott utanför Sverige i minst 180 dagar betalar du istället fem procent av din sammanlagda studieskuld. Under 2021 betalar du minst 9 520 kronor.

Ansökan

Om du vill ansöka om att förändra dina studielån eller samordna dina betalningar till CSN beställer du blanketter i Mina sidor.

Om du inför 2022 vill lägga samman dina lån, ändra lånevillkor eller överföra dina lån måste din ansökan komma in till CSN senast den 30 november 2021.

Om du vill samordna dina betalningar under 2021 måste din ansökan komma in till CSN senast den 15 april 2021.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-12-09
Hjälpte den här sidan dig?