Hoppa till innehåll

Ränta och avgifter för studielån

Ränta på studielån

Du betalar ränta på studielånet, från den första utbetalningen av lånet till dess att det är färdigbetalt. Räntan är 0,05 procent under 2021. Den fastställs av regeringen varje år.

Du får inte göra avdrag för räntan på studielån när du deklarerar. För din del innebär detta att du betalar in en lägre ränta från början, i stället för att i efterhand få tillbaka pengar på skatten.

Räntan på studielån är en så kallad dag-för-dag-ränta vilket innebär att räntan beräknas på den aktuella skulden varje dag.

Ränta på återkrav

Om du fått ett återkrav måste du också betala ränta till dess att återkravet är färdig­betalt. Under 2021 är räntan 2,10 procent på det belopp du ska betala tillbaka. Du får dra av räntan i deklarationen. CSN lämnar uppgifterna till Skatteverket om hur mycket ränta du betalat in.

Vid återkrav av studiemedel räknar vi ränta från den dagens då pengarna betalades ut.

Vid återkrav av studiehjälp betalar du endast ränta om du inte har betalat tillbaka återkravet till förfallodagen.

Expeditionsavgift

CSN tar ut en expeditions­avgift på 150 kronor per år för varje lån. Avgiften betalar du alltid vid det första inbetalnings­tillfället för året.

Om du har betalat in för lite för tidigare år måste du betala resterande i efterhand. Då tillkommer ytterligare en expeditionsavgift på 150 kronor.

Expeditionsavgift för återkrav

För återkrav betalar du en expeditionsavgift på 100 kronor per återkrav och år. Ett undantag är om du får återkrav på din lärlingsersättning – då betalar du ingen expeditionsavgift.

Tilläggsavgift

Tilläggsavgiften är en avgift som CSN tar ut om du till exempel har fått nedsättning och därför måste betala resten i efterhand. Hur stor tilläggs­avgiften är beror på när du tog ditt lån.

  • För lån som tagits efter 1989 är tilläggsavgiften 6 procent av det belopp du hade kvar att betala.
  • För lån som tagits före 1989 är tilläggsavgiften 12 procent av det belopp du hade kvar att betala.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgiften är en avgift som CSN tar ut om du inte betalar i tid. Avgiften är 450 kronor per påminnelse och lån.

Vad händer om du inte betalar i tid?

Tidigare års räntor och regleringstal

Om du har lån efter 1988, betalar du ränta på ditt lån. Har du lån som är tagna före 1989, räknas ditt lån upp med ett så kallat regleringstal.

Lån efter 30 juni 2001 och lån 1 januari 1989-30 juni 2001
Räntesats i procent för åren 2009–2020

År

Räntesats i procent

2020

0,16

2019

0,16

2018

0,13

2017

0,34

2016

0,6

2015

1,0

2014

1,2

2013

1,3

2012

1,5

2011

1,9

2010

2,4

2009

2,5


Lån före 1989

Tabellen visar hur regleringstalet förändrats under 2009–2020 och med vilket procenttal som skulden räknats upp eller ner. Under 2020 är regleringstalet 1,0019, vilket motsvarar en skulduppräkning med 0,19 procent.

Regleringstal och skulduppräkning 2009-2020

År

Regleringstal

Skulduppräkning i procent

2020

1,0019

0,19

2019

1,0180

1,80

2018

1,0196

1,96

2017

1,0187

1,87

2016

1,0139

1,39

2015

1,0006

0,06

2014

0,9980

-0,20 (skuldnedräkning)

2013

1,0012

0,12

2012

0,9989

-0,11 (skuldnedräkning)

2011

1,0247

2,47

2010

1,0184

1,84

2009

0,9933

-0,67 (skuldnedräkning)

Tidigare års räntor på återkrav

Räntan på återkrav under åren 2011–2020

År


Räntesats i procent

2020

2,16

2019

2,20

2018

2,30

2017

2,88

2016

3,28

2015

3,65

2014

3,99

2013

4,43

2012

4,93

2011

5,45


Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-01-04
Hjälpte den här sidan dig?