Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Ny i Sverige – för dig som är flykting eller god man till ensamkommande barn

Sverige vill att alla ska ha möjlighet att studera för att lättare kunna få ett arbete. Därför kostar det vanligtvis ingenting att studera. Du kan dessutom ha rätt att få bidrag och låna pengar för att studera. Det kallas för studiestöd. Om du är flykting kan du också ha rätt att låna pengar för att kunna köpa möbler och annan utrustning till ditt hem. CSN är den myndighet som hanterar det svenska studiestödet och hemutrustningslånet.

Olika typer av studiestöd

Det finns olika studiestöd beroende på vad du studerar och hur gammal du är. Här är några av de vanligaste:

Studiehjälp för dig som studerar på gymnasiet och är 20 år eller yngre

Studerar du på gymnasiet kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av olika bidrag, exempelvis studiebidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som den studerande kan söka om familjen har inkomster under en viss gräns.

Studiemedel - bidrag och studielån

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Ska du studera på en eftergymnasial utbildning, till exempel på universitetet, kan du söka studiemedel även om du är yngre än 20 år. Studiemedel består av bidrag och studielån, men du kan välja att bara ta bidraget om du vill. Om du har barn kan du få extra bidrag.

Studielånet måste du betala tillbaka. Hur mycket du ska betala tillbaka varje år och hur många år du ska betala beror bland annat på hur mycket du har lånat och hur hög räntan är.

Studiestartsstöd - för dig som är arbetslös

Studiestartsstödet är till för dig som är arbetslös och som behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få ett arbete. Det är ett bidrag som du som längst kan få under 50 veckor om du studerar på heltid. Det är kommunen som i första hand bedömer om du kan få ansöka om studiestartsstödet. Det är också där du gör din ansökan. Det går inte att ansöka om studiestartsstöd direkt från CSN.

Rätt till svenskt studiestöd som flykting

Om Migrationsverket har bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande, har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Det har du också om du har fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet beviljas.

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till studiestöd.

Fler situationer som ger rätt till svenskt studiestöd

Andra typer av uppehållstillstånd

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd för gymnasiestudier är ett exempel på ett sådant tillstånd.

Om du bor i familjehem eller på HVB-hem

Om du är placerad i ett familjehem eller på en institution av en svensk myndighet, har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Du ska då

  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd
  • ha ett beslut från myndigheten som visar att du blivit placerad där.
Om uppehållstillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut.

Det krävs också att den nya ansökan

  • har samma grund som tidigare, eller
  • gäller ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.

Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Ändringar i uppehållstillståndet

Om något ändras i uppehållstillståndet är det viktigt att du kontaktar CSN så fort som möjligt. Då kan vi kontrollera om det påverkar studiestödet och se till att du får rätt pengar utbetalt. Exempel på ändringar som du ska anmäla till CSN är om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd eller om de återkallar uppehållstillståndet.

God man till ensamkommande barn

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast föräldrars) ställe. Du kan därför ansöka om och vara mottagare av bidrag från CSN.

Ansöka om bidrag från CSN

För att CSN ska kunna pröva om det ensamkommande barnet har rätt till svenskt studiestöd måste du varje läsår skicka in blanketten "Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd". CSN skickar ut blanketten till barnets folkbokföringsadress i god tid inför varje läsår. Om du vill ha en blankett skickad till dig, kan du beställa den från CSN.

Det är oftast även aktuellt att söka extra tillägg för ensamkommande barn. Beställ blanketten för att ansöka.

Det är den gode mannen som ska skriva under blanketterna. Om du inte redan är registrerad som betalningsmottagare för barnet måste du bifoga ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden som styrker att du är god man.

Skicka blanketterna med post till oss.

Innan vi kan besluta om studiebidraget måste skolan skicka studieuppgifter till CSN. Så snart den studerande har fått sina fyra sista siffror i personnumret kan du kontakta skolan för att kontrollera att de skickat uppgifterna till oss.

Utbetalning av bidragen

Innan den studerande fyllt 18 år betalar CSN ut pengarna till den som är betalningsmottagare. När den studerande fyllt 18 år betalar vi ut pengarna direkt till den studerande.

Du som är god man för en omyndig studerande behöver göra följande för att pengarna ska betalas ut:

  1. Anmäl till CSN att det är du som ska vara betalningsmottagare. Anmälan ska vara skriftlig. Du kan göra en anmälan i samband med att du ansöker om extra tillägg under punkten ’’Övrigt’’ i ansökningsblanketten.
  2. Anmäl kontonummer till Swedbank på deras webbplats. Det kan vara ett konto hos vilken svensk bank som helst. Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar.

Anmälan till Swedbanks kontoregister

Om kontonummer saknas kommer pengarna att betalas ut via en kontantavi som den studerande kan lösa in hos Swedbank eller något av Kuponginlösens ombud.

För att öppna ett konto eller lösa ut en kontantavi behöver den studerande kunna styrka sin identitet. Det är därför bra om du hjälper till med detta i god tid.

Utbetalningarna stoppas vid ogiltig frånvaro

Om den studerande skolkar har hen inte rätt till bidrag från CSN. Vi stoppar då utbetalningarna. Om den studerande redan har fått pengar som hen inte har rätt till, kommer vi att dra av den summan på de kommande utbetalningarna. När den studerande återgår till studier börjar vi betala ut bidragen igen.

Lån för att köpa saker till hemmet

Om en kommun har tagit emot dig som flykting eller anhörig till en flykting, kan du ansöka om att få låna pengar för att kunna köpa möbler och saker till ditt hem. Lånet kallas för hemutrustningslån och tanken är att det ska underlätta för dig att etablera dig i det svenska samhället. Hur mycket du kan få låna beror på hur många ni är i familjen och om du hyr möblerat eller omöblerat. Lånet ska du sedan betala tillbaka. Då får du även betala ränta.

Information in other languages

We have information about student finance and home equipment loan in English and other languages.

Languages

Mer information om bidragen och lånen

Studiestöd - bidrag och lån för studier

Hemutrustningslån - för att köpa saker till hemmet

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2017-11-29
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster