Hoppa till innehåll
Just nu är det oroligheter på flera håll i världen. Studerar du i något land eller område där det är oroligt och dina studier påverkas? Läs mer här om vilken hjälp du kan få.
Läs mer...

Fribelopp

När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Om din inkomst under året ändras i förhållande till ditt fribelopp, är det viktigt att du meddelar ändringen till CSN. Här kan du läsa mer om fribelopp och hur du beräknar din inkomst.

Om fribelopp

När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Fribeloppet beräknas per kalenderhalvår, januari–juni eller juli–december. Om du har högre inkomst än fribeloppet så har du inte rätt till lika mycket bidrag och lån.

Fribelopp för 2019

I ditt beslut om studiemedel eller studiestartsstöd kan du se ditt fribelopp. Du kan också se det i Mina sidor eller i CSN:s app, efter att vi har fattat beslut om din ansökan.

Storleken på ditt fribelopp beror på hur många veckor du studerar och om du läser på heltid eller deltid. Om du till exempel ska studera på heltid med studiemedel i 20 veckor under ett kalenderhalvår, så är fribeloppet 90 075 kronor. Motsvarande belopp för studiestartsstödet är 74 400 kronor.

För heltidsstudier med studiemedel under 20 veckor (en vanlig termin) är fribeloppet 86 782 kronor under ett kalenderhalvår.

Studerar du istället med studiestartsstöd under samma period är fribeloppet 71 680 kronor.

Ett kalenderhalvår är januari–juni eller juli–december.

Fribelopp för 2019, studiemedel
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2019.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

175 686

176 737

177 876

2

171 180

173 361

175 625

3

166 674

169 985

173 375

4

162 168

166 609

171 124

5

157 662

163 233

168 874

6

153 157

159 857

166 623

7

148 651

156 481

164 372

8

144 145

153 105

162 122

9

139 639

149 730

159 871

10

135 133

146 354

157 621

11

130 627

142 978

155 370

12

126 121

139 602

153 119

13

121 616

136 226

150 869

14

117 110

132 850

148 618

15

112 604

129 474

146 368

16

108 098

126 098

144 117

17

103 592

122 722

141 866

18

99 086

119 346

139 616

19

94 581

115 971

137 365

20

90 075

112 595

135 115

21

85 569

109 219

132 864

22

81 063

105 843

130 613

23

76 557

102 467

128 363

24

72 051

99 091

126 112

25

67 545

95 715

123 862

26

63 040

92 339

121 611

 

Fribelopp för 2019, studiestartsstöd
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2019.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

145 080

146 010

146 940

2

141 360

143 220

145 080

3

137 640

140 430

143 220

4

133 920

137 640

141 360

5

130 200

134 850

139 500

6

126 480

132 060

137 640

7

122 760

129 270

135 780

8

119 040

126 480

133 920

9

115 320

123 690

132 060

10

111 600

120 900

130 200

11

107 880

118 110

128 340

12

104 160

115 320

126 480

13

100 440

112 530

124 620

14

96 720

109 740

122 760

15

93 000

106 950

120 900

16

89 280

104 160

119 040

17

85 560

101 370

117 180

18

81 840

98 580

115 320

19

78 120

95 790

113 460

20

74 400

93 000

111 600

21

70 680

90 210

109 740

22

66 960

87 420

107 880

23

63 240

84 630

106 020

24

59 520

81 840

104 160

25

55 800

79 050

102 300

26

52 080

76 260

100 440

Fribelopp för 2018

I ditt beslut om studiemedel eller studiestartsstöd kan du se ditt fribelopp. Du kan också se det i Mina sidor eller i CSN:s app, efter att vi har fattat beslut om din ansökan.

Storleken på ditt fribelopp för 2018 beror på hur många veckor du studerar och om du läser på heltid eller deltid. Om du till exempel ska studera på heltid med studiemedel i 20 veckor under ett kalenderhalvår, så är fribeloppet 88 138 kronor. Motsvarande belopp för studiestartsstödet är 72 800 kronor.

Studiemedel, fribelopp för 2018

Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2018.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

171 908

172 936

174 051

2

167 499

169 633

171 848

3

163 090

166 329

169 646

4

158 681

163 026

167 444

5

154 272

159 723

165 242

6

149 863

156 491

163 040

7

145 454

153 116

160 837

8

141 045

149 813

158 635

9

136 636

146 510

156 433

10

132 227

143 206

154 231

11

127 818

139 903

152 029

12

123 409

136 600

149 826

13

119 000

133 296

147 624

14

114 591

129 993

145 422

15

110 182

126 690

143 220

16

105 773

123 386

141 018

17

101 364

120 083

138 815

18

96 955

116 780

136 613

19

92 547

113 477

134 411

20

88 138

110 173

132 209

21

83 729

106 870

130 007

22

79 320

103 567

127 804

23

74 911

100 263

125 602

24

70 502

96 960

123 400

25

66 093

93 657

121 198

26

61 684

90 353

118 996

 

Studiestartsstöd, fribelopp för 2018

Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2018.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

 75%

 50%

1

141 960

142 870

143 780

2

138 320

140 140

141 960

3

134 680

137 410

140 140

4

131 040

134 680

138 320

5

127 400

131 950

136 500

6

123 760

129 220

134 680

7

120 120

126 490

132 860

8

116 480

123 760

131 040

9

112 840

121 030

129 220

10

109 200

118 300

127 400

11

105 560

115 570

125 580

12

101 920

112 840

123 760

13

98 280

110 110

121 940

14

94 640

107 380

120 120

15

91 000

104 650

118 300

16

87 360

101 920

116 480

17

83 720

99 190

114 660

18

80 080

96 460

112 840

19

76 440

93 730

111 020

20

72 800

91 000

109 200

21

69 160

88 270

107 380

22

65 520

85 540

105 560

23

61 880

82 810

103 740

24

58 240

80 080

101 920

25

54 600

77 350

100 100

26

50 960

74 620

98 280

Beräkna din inkomst

De inkomster som du ska ta upp när du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd är skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det kan till exempel vara

 • lön
 • a-kassa
 • inkomster från bostadsförsäljning
 • aktieutdelning.
Se fler exempel på skattepliktiga inkomster
 • skattepliktigt vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • ränta

Så räknar du inkomsten

Beräkna vilket överskott du kommer att ha i inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Överskottet i inkomstslagen är den sammalagda inkomsten som Skatteverket beslutar om i ditt beslut om slutlig skatt. Normalt är överskottet din sammanlagda inkomst minus de eventuella avdrag som du tar upp i din deklaration som Skatteverket godkänner.

Överskottet får du fram genom att lägga ihop alla de skattepliktiga inkomster som du beräknar att ha under kalenderhalvåret (om du har lön ska du räkna på din bruttolön, det vill säga innan skatten är dragen). Planerar du att göra avdrag i din deklaration kan du dra bort de avdragen som du tror att Skatteverket kommer att godkänna.

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat stämmer med Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Har du lämnat en för låg inkomst kan det innebära att du får betala tillbaka pengar du inte haft rätt till.

Kontakta Skatteverket om du har frågor om hur du ska beräkna överskott i olika inkomstslag.

Har du arbetat utomlands?

Du ska även räkna med inkomster som du haft i utlandet. Du beräknar inkomsten på samma sätt som om du hade haft inkomster i Sverige.

Vi kontrollerar inkomsten

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer. Det gör vi genom att jämföra dem med inkomstuppgifterna i Skatteverkets beslut om din deklaration (beslut om slutlig skatt).

Kontroll av inkomsten

Meddela oss om din inkomst ändras

Kom ihåg att meddela CSN om din inkomst ändras i förhållande till ditt fribelopp. Det är viktigt för att du ska få rätt pengar utbetalt. Du meddelar enklast din ändring i tjänsten Ändra inkomst. Du kan även kontakta oss via telefon eller e-post.

Inkomster över fribeloppet

Om din inkomst blir högre än fribeloppet, har du inte rätt till lika mycket pengar per vecka. Både bidrag och eventuellt lån minskar proportionellt. Kommer du över en viss inkomstgräns har du inte rätt till varken studiemedel eller studiestartsstöd. Om du har fått utbetalt pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då får du ett återkrav.

Inkomster under fribeloppet

Om du redan har meddelat en inkomst som är högre än fribeloppet bör du meddela om du får en ny lägre inkomst som hamnar under fribeloppet. Du kan då ha rätt till mer studiemedel eller studiestartsstöd.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter dina studier ska du anmäla det till CSN. Då prövar vi hur mycket pengar du har rätt till utifrån den nya, kortare studietiden. Det påverkar även fribeloppet.

Avbrutna studier

Frågor och svar

Jag har haft för hög inkomst under 2017. Hur mycket måste jag betala tillbaka?

För att kunna svara på din fråga måste vi göra en utredning.

I utredningen tittar vi på hur hög inkomst du har haft, hur högt ditt fribelopp var och om du hade både bidrag och lån.

När utredningen är klar får du ett beslut om återkrav, där det framgår hur mycket du ska betala tillbaka. Du betalar då även ränta och en expeditionsavgift. 

Jag ska sälja en lägenhet. Påverkar försäljningen mitt bidrag eller lån?

Ja vinsten från en försäljning av lägenhet eller en fastighet räknas som en kapitalinkomst och kan påverka hur mycket bidrag och lån som du har rätt till. Du får inte ha högre inkomster under ett kalenderhalvår än upp till ett visst belopp (fribelopp) utan att studiestödet påverkas.

Om du sålt en lägenhet i samband med att du har studiestöd och fått en vinst, tas det upp som en kapitalinkomst i din inkomstdeklaration. Kapitalinkomster kan påverka din rätt till studiestöd och du ska därför meddela CSN vilket överskott du kommer att ha i inkomstslaget kapital. Överskott är den inkomst som Skatteverket beslutar om i ditt beslut om slutlig skatt. Det är oftast den sammanlagda inkomsten minus eventuella avdrag.

Inkomsten från (det vill säga överskottet i inkomstslaget kapital) din försäljning ska fördelas med hälften på varje kalenderhalvår. Du kan även välja att göra annan fördelning och att inkomsten ska fördelas till det kalenderhalvår då du skrev kontrakt med köparen.

Om du inte meddelar CSN att du har fått en vinst från försäljning av bostad samtidigt som du får studiestöd, kan du senare behöva betala tillbaka pengar som du inte haft rätt till. CSN kontrollerar i efterhand de inkomster du lämnat mot överskottet i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital i Skatteverkets beslut om slutlig skatt.

Inkomst och fribelopp

Jag har fått ett arv eller en gåva. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Arv och gåvor beskattas inte och därför påverkar det inte rätten till studiestöd.

Däremot om du säljer tillgångar som du har ärvt, exempelvis en fastighet eller får utdelning på aktierna du ärvt, då kan det påverka studiestödet. Du får inte ha högre inkomster under ett kalenderhalvår än upp till ett visst belopp (fribelopp) utan att studiestödet påverkas.

Ibland kan du göra en annan fördelning av vinsten. Om du exempelvis sålt en fastighet under det ena kalenderhalvåret kan beskattningen ibland skjutas upp till ett senare inkomstår. Det är Skatteverket som bestämmer om du får skjuta upp beskattningen.

Om du inte meddelar CSN att du har fått en vinst från försäljning av aktier samtidigt som du får studiestöd, kan du senare behöva betala tillbaka pengar som du inte haft rätt till. CSN kontrollerar i efterhand de inkomster du lämnat mot överskottet i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital i Skatteverkets beslut om slutlig skatt.

Inkomst och fribelopp

Vad räknas som inkomst?

Jag har sålt aktier och fått en vinst. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Ja om du har sålt aktier och fått en vinst då kan det påverka hur mycket bidrag eller lån du har rätt till. Du får inte ha högre inkomster under ett kalenderhalvår än upp till ett visst belopp (fribelopp) utan att studiestödet påverkas.

Om du har sålt aktier i samband med att du ansöker om studiestöd eller när du har studiestöd ska du meddela CSN hur mycket vinst du gjort på din aktieförsäljning. Vinsten är en så kallad kapitalinkomst. Du kan välja att inkomsten från din försäljning ska fördelas med hälften på varje kalenderhalvår. Du behöver skicka dokument till oss som visar hur stor vinst du gjort samt när du sålde.

Om du inte meddelar CSN att du har fått en vinst från försäljning av aktier samtidigt som du får studiestöd, kan du senare behöva betala tillbaka pengar som du inte haft rätt till. CSN kontrollerar i efterhand de inkomster du lämnat mot överskottet i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital i Skatteverkets beslut om slutlig skatt.

Ska jag ta med ersättningar som arvoden och liknande när jag beräknar inkomsten?

Om du är osäker på om din ersättning ska tas med när du beräknar överskottet i inkomstslagen tjänst, näring och kapital bör du kontakta Skatteverket.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-09-17
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Tack för ditt svar!