Studerande övriga utbildningar

Här kan du beställa och ladda ner blanketter och informationsmaterial. Det tar ungefär en vecka tills du får det du har beställt.

Du kan beställa endast ett exemplar av varje blankett eller informationsmaterial. Är du studievägledare eller rapportör kan du beställa fler exemplar i Blankettbeställningen.

Sortera blanketter och informationsmaterial via:

Gå direkt till följande område:

Bilagor till ansökan om studiemedel
BenämningNummer

Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier, 2406W (nytt fönster)
2406W

Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning, 2407W (nytt fönster)
2407W

Merkostnadslån för studie- eller praktikresa

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Merkostnadslån för studie- eller praktikresa, 2420W (nytt fönster)
2420W

Merkostnadslån för musikinstrument

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Merkostnadslån för musikinstrument, 2421W (nytt fönster)
2421W
Blanketter för ansökan om studiehjälp
BenämningNummer

Ansökan om extra tillägg

För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ , Ansökan om extra tillägg, 1601M   Finns inte som pdf
1601M

Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd

För dig som är utländsk medborgare och vill ansöka om studiebidrag för studier på gymnasiet.
Beställ , Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd, 4144M   Finns inte som pdf
4144M
Blanketter vid sjukdom, vård av barn eller närstående - studiemedel
BenämningNummer

Försäkran vid tillfällig vård av barn

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid tillfällig vård av barn, 2409W (nytt fönster)
2409W

Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående, 2413W (nytt fönster)
2413W

Försäkran vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid vård av närstående, 2414W (nytt fönster)
2414W

Studieförsäkran under sjukdom

För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Studieförsäkran under sjukdom, 2428W (nytt fönster)
2428W

Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit, 2438W (nytt fönster)
2438W
Informationsmaterial
BenämningNummer

Studiehjälp – faktablad

Beställ , Studiehjälp – faktablad, 1027A   Ladda hem pdf , Studiehjälp – faktablad, 1027A (nytt fönster)
1027A

Studiehjälp – faktablad, engelska

Beställ , Studiehjälp – faktablad, engelska, 1027E   Ladda hem pdf , Studiehjälp – faktablad, engelska, 1027E (nytt fönster)
1027E

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar i Sverige.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiehjälp, 1609C (nytt fönster)
1609C

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiehjälp, 1609D (nytt fönster)
1609D

Studiemedel – faktablad

Beställ , Studiemedel – faktablad, 2130A   Ladda hem pdf , Studiemedel – faktablad, 2130A (nytt fönster)
2130A

Studiemedel – faktablad, engelska

Beställ , Studiemedel – faktablad, engelska, 2130E   Ladda hem pdf , Studiemedel – faktablad, engelska, 2130E (nytt fönster)
2130E

Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad

Beställ , Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad, 2134A   Ladda hem pdf , Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad, 2134A (nytt fönster)
2134A

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiemedel, 2417C (nytt fönster)
2417C

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiemedel, 2417G (nytt fönster)
2417G

Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel, 2417K (nytt fönster)
2417K

Information till beslut om merkostnadslån

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om merkostnadslån, 2418C (nytt fönster)
2418C

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska, 2443A   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska, 2443A (nytt fönster)
2443A

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska, 2443B   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska, 2443B (nytt fönster)
2443B

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari, 2443C   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari, 2443C (nytt fönster)
2443C

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska, 2443D   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska, 2443D (nytt fönster)
2443D

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi, 2443E   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi, 2443E (nytt fönster)
2443E

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska, 2443F   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska, 2443F (nytt fönster)
2443F

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska, 2443G   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska, 2443G (nytt fönster)
2443G

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali, 2443H   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali, 2443H (nytt fönster)
2443H

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska, 2443I   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska, 2443I (nytt fönster)
2443I

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja, 2443J   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja, 2443J (nytt fönster)
2443J

Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad

Faktabladet finns på elva andra språk.
Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad, 4146A   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad, 4146A (nytt fönster)
4146A

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), 4146B   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), 4146B (nytt fönster)
4146B

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska, 4146C   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska, 4146C (nytt fönster)
4146C

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska, 4146D   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska, 4146D (nytt fönster)
4146D

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska, 4146G   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska, 4146G (nytt fönster)
4146G

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska, 4146H   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska, 4146H (nytt fönster)
4146H

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska, 4146K   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska, 4146K (nytt fönster)
4146K

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska, 4146L   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska, 4146L (nytt fönster)
4146L

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari, 4146M   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari, 4146M (nytt fönster)
4146M

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi, 4146N   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi, 4146N (nytt fönster)
4146N

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska, 4146O   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska, 4146O (nytt fönster)
4146O

Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl

Beställ , Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl, 4201A   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl, 4201A (nytt fönster)
4201A

Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska, 4201B   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska, 4201B (nytt fönster)
4201B