Studerande utomlands

Här kan du beställa och ladda ner blanketter och informationsmaterial. Det tar ungefär en vecka tills du får det du har beställt.

Du kan beställa endast ett exemplar av varje blankett eller informationsmaterial. Är du studievägledare eller rapportör kan du beställa fler exemplar i Blankettbeställningen.

Sortera blanketter och informationsmaterial via:

Gå direkt till följande område:

Bilagor till ansökan om studiemedel
BenämningNummer

Merkostnadslån för studie- eller praktikresa

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Merkostnadslån för studie- eller praktikresa, 2420W (nytt fönster)
2420W

Merkostnadslån för musikinstrument

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Merkostnadslån för musikinstrument, 2421W (nytt fönster)
2421W

Intyg om språkkurs, engelska

Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Intyg om språkkurs, engelska, 5509W (nytt fönster)
5509W

Intyg om deltagande i ett utbytesprogram

Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Intyg om deltagande i ett utbytesprogram, 5524W (nytt fönster)
5524W

Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska

Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska, 5530W (nytt fönster)
5530W
Blanketter för ansökan om studiehjälp
BenämningNummer

Ansökan om extra tillägg

För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ , Ansökan om extra tillägg, 1601M   Finns inte som pdf
1601M

Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd

För dig som är utländsk medborgare och vill ansöka om studiebidrag för studier på gymnasiet.
Beställ , Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd, 4144M   Finns inte som pdf
4144M

Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige

För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.
Beställ , Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige, 5101M   Ladda hem pdf , Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige, 5101M (nytt fönster)
5101M

Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige

För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.
Beställ , Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige, 5103M   Finns inte som pdf
5103M
Blankett för ansökan om intyg för studiefinansiering - studiemedel
BenämningNummer

Ansökan om intyg om studiefinansiering för studier utomlands

För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Ansökan om intyg om studiefinansiering för studier utomlands, 5514W (nytt fönster)
5514W
Blanketter vid sjukdom, vård av barn eller närstående - studiemedel
BenämningNummer

Försäkran vid tillfällig vård av barn

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid tillfällig vård av barn, 2409W (nytt fönster)
2409W

Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående, 2413W (nytt fönster)
2413W

Försäkran vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid vård av närstående, 2414W (nytt fönster)
2414W

Studieförsäkran under sjukdom

För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Studieförsäkran under sjukdom, 2428W (nytt fönster)
2428W

Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit, 2438W (nytt fönster)
2438W

Anmälan om sjukdom vid studier utomlands

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om sjukdom vid studier utomlands, 5521W (nytt fönster)
5521W
Informationsmaterial
BenämningNummer

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar utanför Sverige.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiehjälp, 1609E (nytt fönster)
1609E

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar utanför Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiehjälp, 1609F (nytt fönster)
1609F

Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad

Faktabladet finns på elva andra språk.
Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad, 4146A   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad, 4146A (nytt fönster)
4146A

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), 4146B   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), 4146B (nytt fönster)
4146B

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska, 4146C   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska, 4146C (nytt fönster)
4146C

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska, 4146D   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska, 4146D (nytt fönster)
4146D

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska, 4146G   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska, 4146G (nytt fönster)
4146G

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska, 4146H   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska, 4146H (nytt fönster)
4146H

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska, 4146K   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska, 4146K (nytt fönster)
4146K

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska, 4146L   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska, 4146L (nytt fönster)
4146L

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari, 4146M   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari, 4146M (nytt fönster)
4146M

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi, 4146N   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi, 4146N (nytt fönster)
4146N

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska, 4146O   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska, 4146O (nytt fönster)
4146O

Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl

Beställ , Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl, 4201A   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl, 4201A (nytt fönster)
4201A

Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska, 4201B   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska, 4201B (nytt fönster)
4201B

Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad

Beställ , Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, 5009A   Ladda hem pdf , Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, 5009A (nytt fönster)
5009A

Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska

Beställ , Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska, 5009B   Ladda hem pdf , Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska, 5009B (nytt fönster)
5009B

Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska

Beställ , Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska, 5009E   Ladda hem pdf , Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska, 5009E (nytt fönster)
5009E

Studiemedel för studier utomlands – faktablad

Beställ , Studiemedel för studier utomlands – faktablad, 5231A   Ladda hem pdf , Studiemedel för studier utomlands – faktablad, 5231A (nytt fönster)
5231A

Studiemedelsbelopp för utlandsstudier – informationsblad

Beställ , Studiemedelsbelopp för utlandsstudier – informationsblad , 5232A   Ladda hem pdf , Studiemedelsbelopp för utlandsstudier – informationsblad , 5232A (nytt fönster)
5232A