Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Här kan du beställa och ladda ner blanketter och informationsmaterial. Det tar ungefär en vecka tills du får det du har beställt.

Du kan beställa endast ett exemplar av varje blankett eller informationsmaterial. Är du studievägledare eller rapportör kan du beställa fler exemplar i Blankettbeställningen.

Sortera blanketter och informationsmaterial via:

Gå direkt till följande område:

Bilagor till ansökan om studiemedel
BenämningNummer

Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier, 2406W (nytt fönster)
2406W

Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning, 2407W (nytt fönster)
2407W

Merkostnadslån för studie- eller praktikresa

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Merkostnadslån för studie- eller praktikresa, 2420W (nytt fönster)
2420W

Merkostnadslån för musikinstrument

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Merkostnadslån för musikinstrument, 2421W (nytt fönster)
2421W
Bilagor till ansökan om studiestartsstöd
BenämningNummer

Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier, 2406W (nytt fönster)
2406W

Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning, 2407W (nytt fönster)
2407W
Blanketter för ansökan om studiehjälp
BenämningNummer

Ansökan om extra tillägg

För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ , Ansökan om extra tillägg, 1601M   Finns inte som pdf
1601M

Ansökan om inackorderingstillägg

För dig under 20 år som läser vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternatskolor i Sverige, på annan ort än din hemort.
Beställ , Ansökan om inackorderingstillägg, 1604M   Finns inte som pdf
1604M

Intyg från hyresvärd

Bilaga till ansökan om inackorderingstillägg
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Intyg från hyresvärd, 1614W (nytt fönster)
1614W

Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd

För dig som är utländsk medborgare och vill ansöka om studiebidrag för studier på gymnasiet.
Beställ , Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd, 4144M   Finns inte som pdf
4144M
Blankett för ansökan om lärlingsersättning
BenämningNummer

Ansökan om lärlingsersättning

För dig som läser en gymnasial lärlingsutbildning
Beställ , Ansökan om lärlingsersättning , 1620M   Finns inte som pdf
1620M
Blankett för ändring av betalningsmottagare - studiehjälp
BenämningNummer

Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare

Gäller studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag
Beställ , Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare, 1616M   Ladda hem pdf , Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare, 1616M (nytt fönster)
1616M
Blanketter vid sjukdom, vård av barn eller närstående - studiemedel
BenämningNummer

Försäkran vid tillfällig vård av barn

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid tillfällig vård av barn, 2409W (nytt fönster)
2409W

Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående, 2413W (nytt fönster)
2413W

Försäkran vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid vård av närstående, 2414W (nytt fönster)
2414W

Studieförsäkran under sjukdom

För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Studieförsäkran under sjukdom, 2428W (nytt fönster)
2428W

Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit, 2438W (nytt fönster)
2438W
Blanketter vid sjukdom, vård av barn eller närstående - studiestartsstöd
BenämningNummer

Försäkran vid tillfällig vård av barn

För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid tillfällig vård av barn, 2806W (nytt fönster)
2806W

Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående

För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående, 2809W (nytt fönster)
2809W

Försäkran vid vård av närstående

För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid vård av närstående, 2810W (nytt fönster)
2810W

Studieförsäkran under sjukdom

För att få din utbetalning av studiestartsstöd.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Studieförsäkran under sjukdom, 2811W (nytt fönster)
2811W

Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit, 2438W (nytt fönster)
2438W
Informationsmaterial
BenämningNummer

Studiehjälp – faktablad

Beställ , Studiehjälp – faktablad, 1027A   Ladda hem pdf , Studiehjälp – faktablad, 1027A (nytt fönster)
1027A

Studiehjälp – faktablad, engelska

Beställ , Studiehjälp – faktablad, engelska, 1027E   Ladda hem pdf , Studiehjälp – faktablad, engelska, 1027E (nytt fönster)
1027E

Rg-bidrag – faktablad

Beställ , Rg-bidrag – faktablad, 1067A   Ladda hem pdf , Rg-bidrag – faktablad, 1067A (nytt fönster)
1067A

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar i Sverige.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiehjälp, 1609C (nytt fönster)
1609C

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiehjälp, 1609D (nytt fönster)
1609D

Information till beslut om lärlingsersättning

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om lärlingsersättning, 1609H (nytt fönster)
1609H

Lärlingsersättning - faktablad

Beställ , Lärlingsersättning - faktablad, 1622A   Ladda hem pdf , Lärlingsersättning - faktablad, 1622A (nytt fönster)
1622A

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, svenska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, svenska, 1632A   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, svenska, 1632A (nytt fönster)
1632A

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, arabiska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, arabiska, 1632B   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, arabiska, 1632B (nytt fönster)
1632B

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, dari

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, dari, 1632C   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, dari, 1632C (nytt fönster)
1632C

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, engelska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, engelska, 1632D   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, engelska, 1632D (nytt fönster)
1632D

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, farsi

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, farsi, 1632E   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, farsi, 1632E (nytt fönster)
1632E

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, franska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, franska, 1632F   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, franska, 1632F (nytt fönster)
1632F

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, ryska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, ryska, 1632G   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, ryska, 1632G (nytt fönster)
1632G

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, somali

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, somali, 1632H   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, somali, 1632H (nytt fönster)
1632H

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, spanska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, spanska, 1632I   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, spanska, 1632I (nytt fönster)
1632I

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, tigrinja

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, tigrinja, 1632J   Ladda hem pdf , Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, tigrinja, 1632J (nytt fönster)
1632J

Studiemedel – faktablad

Beställ , Studiemedel – faktablad, 2130A   Ladda hem pdf , Studiemedel – faktablad, 2130A (nytt fönster)
2130A

Studiemedel – faktablad, engelska

Beställ , Studiemedel – faktablad, engelska, 2130E   Ladda hem pdf , Studiemedel – faktablad, engelska, 2130E (nytt fönster)
2130E

Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad

Beställ , Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad, 2134A   Ladda hem pdf , Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad, 2134A (nytt fönster)
2134A

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiemedel, 2417E (nytt fönster)
2417E

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.
Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiemedel, 2417G (nytt fönster)
2417G

Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel, 2417K (nytt fönster)
2417K

Information till beslut om studiestartsstöd

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiestartsstöd, 2417S (nytt fönster)
2417S

Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd, 2417W (nytt fönster)
2417W

Information till beslut om merkostnadslån

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om merkostnadslån, 2418C (nytt fönster)
2418C

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska, 2443A   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska, 2443A (nytt fönster)
2443A

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska, 2443B   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska, 2443B (nytt fönster)
2443B

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari, 2443C   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari, 2443C (nytt fönster)
2443C

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska, 2443D   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska, 2443D (nytt fönster)
2443D

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi, 2443E   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi, 2443E (nytt fönster)
2443E

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska, 2443F   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska, 2443F (nytt fönster)
2443F

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska, 2443G   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska, 2443G (nytt fönster)
2443G

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali, 2443H   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali, 2443H (nytt fönster)
2443H

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska, 2443I   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska, 2443I (nytt fönster)
2443I

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja, 2443J   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja, 2443J (nytt fönster)
2443J

Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad

Beställ , Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, 2803A   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, 2803A (nytt fönster)
2803A

Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, engelska

Beställ , Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, engelska, 2803B   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, engelska, 2803B (nytt fönster)
2803B

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska, 2813A   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska, 2813A (nytt fönster)
2813A

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska, 2813B   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska, 2813B (nytt fönster)
2813B

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari, 2813C   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari, 2813C (nytt fönster)
2813C

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska, 2813D   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska, 2813D (nytt fönster)
2813D

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi, 2813E   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi, 2813E (nytt fönster)
2813E

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska, 2813F   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska, 2813F (nytt fönster)
2813F

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska, 2813G   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska, 2813G (nytt fönster)
2813G

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somali

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somali, 2813H   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somali, 2813H (nytt fönster)
2813H

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska, 2813I   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska, 2813I (nytt fönster)
2813I

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
Beställ , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja, 2813J   Ladda hem pdf , Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja, 2813J (nytt fönster)
2813J

Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad

Faktabladet finns på elva andra språk.
Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad, 4146A   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad, 4146A (nytt fönster)
4146A

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), 4146B   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), 4146B (nytt fönster)
4146B

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska, 4146C   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska, 4146C (nytt fönster)
4146C

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska, 4146D   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska, 4146D (nytt fönster)
4146D

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska, 4146G   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska, 4146G (nytt fönster)
4146G

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska, 4146H   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska, 4146H (nytt fönster)
4146H

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska, 4146K   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska, 4146K (nytt fönster)
4146K

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska, 4146L   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska, 4146L (nytt fönster)
4146L

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari, 4146M   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari, 4146M (nytt fönster)
4146M

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi, 4146N   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi, 4146N (nytt fönster)
4146N

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska, 4146O   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska, 4146O (nytt fönster)
4146O

Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl

Beställ , Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl, 4201A   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl, 4201A (nytt fönster)
4201A

Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska

Beställ , Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska, 4201B   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska, 4201B (nytt fönster)
4201B