Hoppa till innehåll

Ogiltig frånvaro på gymnasiet – information om skolk

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Då kan du bli av med dina bidrag från CSN. Om din familj har bidrag från Försäkringskassan kan de också påverkas, till exempel bostads­bidrag och flerbarns­tillägg. Här kan du läsa mer om vad som händer om du har ogiltig frånvaro från skolan.

Om du skolkar förlorar du studiebidraget

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Då kan du bli av med studiebidraget. Om du har inackorderings­tillägg, extra tillägg eller lärlings­ersättning från CSN, förlorar du även de bidragen. Om din familj har andra bidrag kan de också påverkas om du skolkar. Det gäller till exempel bostads­bidrag, flerbarns­tillägg och underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om skolan bedömer att du skolkar, meddelar de det till CSN. Vi stoppar då dina utbetalningar. När skolan meddelar CSN att du slutat skolka, så har du rätt till bidragen igen. Men utbetalningen i juni kanske du inte får. Den får du bara om du studerat på heltid under minst nio månader av ett läsår.

Det här kan räknas som skolk

Det är skolan som bedömer vad som räknas som skolk. Det kan till exempel vara upprepad ogiltig frånvaro, återkommande sena ankomster eller att du lämnar lektionen för tidigt.

Giltig frånvaro är när du har fått ledigt eller att du har en sjukperiod som skolan godkänt. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om skolan bedömer frånvaron som giltig eller ogiltig.

När rapporterar skolan skolk till CSN?

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det som skolk till CSN. Om du har sammanlagt fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan det påverka ditt studiebidrag. 

I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. Skolan kan då välja att inte rapportera den till CSN.

När kommer pengarna igen?

När skolan meddelar att du är tillbaka i heltidsstudier kommer CSN att pröva om du har rätt till studiebidraget igen. Om du har fått för mycket pengar utbetalt drar vi först av det beloppet mot dina kommande utbetalningar. Ibland kan det därför dröja innan du börjar få pengar igen.

Om du fått för mycket pengar måste du betala tillbaka

Om du har skolkat och fått pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Vi drar då i första hand pengarna från dina kommande utbetalningar under läsåret.

Se exempel på när CSN drar pengar från kommande utbetalningar
 1. Du skolkar under november.
 2. Din skola rapporterar din frånvaro till CSN i slutet av november.
 3. CSN hinner inte stoppa utbetalningen för november, så du får pengar utbetalt för november som du inte har rätt till.
 4. I början av december rapporterar skolan till CSN att du är tillbaka och studerar på heltid. Du har rätt till studiebidraget igen.
 5. Eftersom du fick en utbetalning i november som du inte hade rätt till, så drar CSN av det från utbetalningen i december. Du får därför inga pengar i december.
 6. I januari får du utbetalningen som vanligt.

Du kan få återkrav

Om dina kommande utbetalningar inte räcker för att betala tillbaka det du är skyldig, så skickar vi ett återkrav till dig (om du är myndig) eller till din vårdnadshavare (om du är omyndig) i slutet av läsåret. Det gör vi också om du fortsätter att skolka och inte får fler utbetalningar. Ett återkrav innebär att ni måste betala in den summa pengar som du har fått för mycket.

Se exempel på när CSN skickar ett återkrav
 1. Du skolkar under mars och april.
 2. Din skola rapporterar din frånvaro till CSN i slutet av april.
 3. CSN hinner inte stoppa utbetalningen för april. Det innebär att du får pengar för både mars och april som du inte har rätt till.
 4. I början av maj rapporterar skolan till CSN att du är tillbaka och studerar på heltid. Du har rätt till studiebidraget igen.
 5. Eftersom du har fått utbetalningar i mars och april som du inte haft rätt till, så får du ingen utbetalning i maj. Du har inte heller rätt till den extra utbetalningen i juni eftersom du har skolkat.
 6. Det finns nu inga fler planerade utbetalningar för läsåret, så därför får du ett återkrav på beloppet som du har kvar att betala. Om du är omyndig är det din vårdnadshavare som får återkravet.

Viktigt att betala återkrav i tid

Om du eller din vårdnadshavare har fått ett återkrav är det viktigt att ni betalar det. Om ni inte betalar trots att ni har fått påminnelser, skickar CSN ärendet vidare till Kronofogden.

Kontakta CSN direkt om ni skulle ha svårt att betala tillbaka återkravet i tid. Då kanske vi kan lägga upp en återbetalningsplan, så att ni får dela upp betalningen.

Det här händer om ni inte betalar i tid

Om ni inte betalar i tid skickar vi en påminnelse. Betalar ni inte efter påminnelsen får ni ett kravbrev. Om ni inte betalar trots påminnelse och kravbrev, skickar CSN ärendet vidare till Kronofogden. Då skickar Kronofogden ett betalnings­krav tillsammans med en avgift. Om det går så här långt kan ett återkrav på ett månadsbelopp av studiebidraget bli mer än dubbelt så mycket som det var från början.

Du eller din vårdnadshavare riskerar att få en betalnings­anmärkning om ärendet går till Kronofogden. Betalnings­anmärkningen hanteras av ett kreditupplysnings­företag, till exempel UC eller Kreditfakta. Det kan innebära att du inte kan teckna mobil­abonnemang eller få hyres­kontrakt för en lägenhet.

Överklaga CSN:s beslut

Alla beslut som CSN tar om dig kan du överklaga. Om du tycker att CSN och/eller skolan har gjort fel kan du eller din förälder överklaga beslutet. CSN:s beslut granskas då i sista hand av Överklagande­nämnden för studiestöd. Hur du gör när du överklagar står alltid i besluten. Du kan också läsa mer under sidan överklaga CSN:s beslut.

Frågor och svar

Varför får jag ingen utbetalning i juni?

Det kan bero på att du har skolkat under någon period under läsåret. Utbetalningen i juni är en extra utbetalning som du bara får om du har studerat på heltid under hela läsåret.

Vad händer om jag skolkar – steg för steg?

Så här kan det se ut steg för steg om du har ogiltig frånvaro:

 1. Om skolan bedömer att du har skolkat rapporterar de det till CSN.
 2. CSN stoppar dina utbetalningar. Vi stoppar utbetalningarna så snabbt vi kan för att du eller din förälder ska slippa betala tillbaka pengar du inte har rätt till.
 3. Vi skickar ett brev med ett tillfälligt beslut till dig eller din vårdnadshavare med information om att vi har stoppat utbetalningarna. Om du inte håller med skolan om din frånvaro kan du i första hand kontakta dem och be att de ändrar rapporten till CSN.
 4. Om inga nya uppgifter har kommit in från skolan innan sista svardatum, så skickar vi ett nytt beslut till dig eller din vårdnadshavare. I det beslutet ser du också om du behöver betala tillbaka pengar till CSN.
 5. Skolan skickar mer detaljerad information om din ogiltiga frånvaro till CSN, oftast ett frånvaro­underlag från deras system. Om du ska betala tillbaka pengar till CSN skickar vi frånvaro­underlaget till dig.
 6. När skolan rapporterar tillbaka dig i heltidsstudier kommer CSN att pröva om du har rätt till studiebidraget igen. Om du har fått för mycket pengar utbetalt drar vi av det beloppet mot dina kommande utbetalningar.
 7. Om du inte börjar studera på heltid igen eller om det inte finns utbetalningar att räkna av återkravet mot måste du betala tillbaka pengarna till CSN. Då får du ett beslut om återkrav och ett inbetalningskort i slutet av läsåret. Tänk på att även den som är särskilt förordnad vårdnadshavare kan få betala tillbaka ett återkrav. Den som är god man kan inte få ett återkrav.
Varför får jag en utbetalning med bara halva studiebidraget?

CSN räknar studiebidraget i perioder om 15 dagar. Har du studerat i 15 dagar på heltid så har du rätt till studiebidrag för den perioden. Har du ogiltig frånvaro nästa 15-dagarsperiod så får du inte studiebidrag för den perioden. Det kan alltså innebära att du kan få studiebidrag för en halv månad.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-05-04
Hjälpte den här sidan dig?
eller