Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Ogiltig frånvaro på gymnasiet – information om skolk

Om du skolkar förlorar du studiebidraget

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Då kan du bli av med studiebidraget. Giltig frånvaro är när du har fått ledigt eller att du är sjuk och har anmält det.

Om skolan bedömer att du skolkar, meddelar de det till CSN. Vi stoppar då dina utbetalningar. När skolan meddelar CSN att du slutat skolka, har du rätt till studiebidraget igen.

Halvt bidrag i vissa fall

CSN räknar studiebidraget i perioder om 15 dagar. Har du studerat i 15 dagar på heltid så har du rätt till studiebidrag för den perioden. Har du ogiltig frånvaro nästa 15-dagarsperiod så får du inte studiebidrag för den perioden. Det kan alltså innebära att du kan få studiebidrag för en halv månad.

När rapporterar skolan ogiltig frånvaro till CSN?

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till CSN som skolk. Om du har sammanlagt fyra timmars frånvaro under en månad påverkar det ditt studiebidrag. 

I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. Skolan kan då välja att inte rapportera den till CSN. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om skolan bedömer frånvaron som giltig eller ogiltig.

Skolk påverkar även andra bidrag

Om du har inackorderings­tillägg, extra tillägg eller lärlings­ersättning från CSN, förlorar du även de bidragen när du har ogiltig frånvaro. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidraget.

Om du fått för mycket pengar måste du betala tillbaka

Om du haft ogiltig frånvaro och har fått pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Vi drar då i första hand pengarna från dina kommande utbetalningar under läsåret.

Om du fortsätter att skolka och inte får fler utbetalningar, skickar vi ett återkrav till dig eller din förälder i slutet av läsåret. Då måste ni betala in den summa pengar som du har fått för mycket.

Svårt att betala i tid?

Kontakta CSN direkt om du eller din förälder skulle ha svårt att betala tillbaka återkravet i tid. Då kanske vi kan lägga upp en återbetalningsplan.

Det här händer om ni inte betalar i tid

Om ni inte betalar i tid skickar vi en påminnelse. Betalar ni inte efter påminnelsen får ni ett kravbrev. Om ni inte betalar trots påminnelse och kravbrev, skickar CSN ärendet vidare till Kronofogden. Då skickar Kronofogden ett betalnings­krav tillsammans med en avgift. Om det går så här långt kan ett återkrav på ett månadsbelopp av studiebidraget bli mer än dubbelt så mycket som det var från början. 

Betalningsanmärkning om ärendet går till Kronofogden

Du eller din förälder riskerar att få en betalningsanmärkning om ärendet går till Kronofogden. Betalningsanmärkningen hanteras sedan av ett kreditupplysningsföretag, till exempel UC eller Kreditfakta. Det kan innebära att du inte kan teckna mobilabonnemang eller få hyreskontrakt för en lägenhet.

Detta händer när du har ogiltig frånvaro

När du är borta från skolan utan giltig anledning händer följande:

1. Skolan rapporterar frånvaron till CSN

Det är skolan som bedömer om din frånvaro är giltig eller ogiltig. Även om du anmält sjukfrånvaro kan skolan begära sjukintyg för att godkänna frånvaron.

De allra flesta skolor rapporterar elektroniskt till CSN. Vi får då veta vilken dag skolan tycker att du inte längre studerar på heltid.

2. CSN stoppar utbetalningen till dig eller din förälder

När CSN fått meddelande från skolan om att du inte längre studerar på heltid stoppar vi de kommande utbetalningarna av studiehjälp (studiebidrag, extra tillägg, inackorderingstillägg och lärlingsersättning). Vi stoppar dem så snabbt vi kan för att du eller din förälder ska slippa betala tillbaka pengar du inte har rätt till. Skolan ska dock vänta upp till 30 dagar från första dagen med ogiltig frånvaro innan den meddelar CSN, och det innebär tyvärr att vi ofta hinner betala ut studiehjälp innan vi fått skolans meddelande.

Tänk också på att om du tappar rätten till studiehjälp så kan det påverka din rätt till stöd från Försäkringskassan: barnbidrag (flerbarnstillägg), bostadsbidrag och underhållsstöd.

3. CSN kontaktar dig eller din förälder om tillfälligt beslut

När vi har stoppat utbetalningarna skickar vi ett brev till dig eller din förälder med ett tillfälligt beslut. Ni har en viss tid på er att svara på brevet innan CSN fattar det slutliga beslutet. Det brukar vara 14 dagar.

Om du tycker att din frånvaro är giltig är det i första hand skolan du ska vända dig till. CSN kan också hjälpa dig, men det krävs alltid att skolan ändrar sitt meddelande till oss för att vi ska kunna betala ut pengarna. Om skolan ändrar sig skickar de ett nytt meddelande till CSN. Vi fattar då ett slutligt beslut om att det tillfälliga beslutet inte gäller längre.

4. CSN fattar ett beslut om ändring

Om CSN inte får någon ny information efter skolans meddelande så fattar vi ett slutligt beslut. Då fastställer vi det tillfälliga beslutet som vi skickade till dig eller din förälder tidigare. Det slutliga beslutet heter ”beslut om ändring”. Då utreder vi även om vi har betalat ut mer studiehjälp än du hade rätt till. Det slutliga beslutet gäller från den dag skolan har sagt att du inte studerar på heltid.

Om du senare är tillbaka i heltidsstudier så har du rätt till studiebidrag igen. Skolan rapporterar då till CSN att du studerar heltid. Du eller din förälder får ett nytt beslut från oss och vi betalar ut studiebidrag igen.

5. Skolan skickar ett frånvarounderlag till CSN

För att CSN ska kunna fatta rätt beslut behöver vi mer underlag från skolan. Därför skickar skolan ett frånvarounderlag till CSN. Frånvarounderlaget är oftast en utskrift från skolans system. Vi skickar även frånvarounderlaget till dig eller din förälder, så ni kan granska det.

6. Om du eller föräldern behöver betala tillbaka

Om CSN har betalat ut mer än du hade rätt till behöver vi kräva tillbaka pengarna av dig eller din förälder. Det gör vi i första hand genom att justera kommande utbetalningar mot vad du fått utbetalt för mycket. Det betyder att du kommer att få mindre pengar i dina utbetalningar när du studerar på heltid igen. Du får då ett beslut om ändring där det står hur mycket du kommer att få. 

I slutet av läsåret kontrollerar vi om vi fortfarande behöver få in pengar du inte hade rätt till. Om vi inte har kunnat justera hela summan innan juni, får du eller din förälder ett inbetalningskort för det som är kvar. Det kallas för återkrav.

Tänk på att den som är särskild förordnad vårdnadshavare kan få ett återkrav kopplat till barnet. Den som är god man kan inte få ett återkrav kopplat till barnet.

Överklaga CSN:s beslut

Alla beslut som CSN tar om dig kan du överklaga. Om du tycker att CSN och/eller skolan har gjort fel kan du eller din förälder överklaga beslutet. CSN:s beslut granskas då i sista hand av Överklagandenämnden för studiestöd. Hur du gör när du överklagar står alltid i besluten.

Frågor och svar

Jag har slutat skolka från gymnasiet, när får jag pengar igen?

När skolan meddelar CSN att du studerar på heltid igen, kan vi avgöra om du har rätt till bidragen.

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-05-07
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster