Hoppa till innehåll

Arbete eller inkomst förändras

Din inkomst kan påverka dina bidrag och lån från CSN, och även din återbetalning. Om du är utländsk medborgare kan din eller din anhörigas arbetssituation påverka din rätt till studiestöd. Därför är det viktigt att du meddelar om något ändras till CSN.

Om du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd

När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd finns det en inkomstgräns som kallas fribelopp. Om du har inkomster över fribeloppet så kan du inte få lika mycket bidrag och lån från CSN. Om din inkomst ändras i förhållande till fribeloppet ska du meddela det till oss.

I de här fallen behöver du vanligtvis meddela CSN:

 • Om du räknade med att få inkomster under fribeloppet, men det nu visar sig att inkomsterna blir högre än fribeloppet. Då kanske du inte har rätt till lika mycket bidrag och lån.
 • Om du räknade med att få inkomster över fribeloppet, men det nu visar sig att inkomsterna blir lägre än fribeloppet. Då kanske du har rätt till mer bidrag och lån.

Fribelopp under 2020 - med anledning av coronasituationen

Under 2020 är fribeloppet för dig som studerar med studiemedel tillfälligt borttaget. Det innebär att du inte behöver meddela om din inkomst förändras under det här året.

För studiestartsstöd så har regeringen föreslagit att fribeloppet också ska tas bort under 2020. Riksdagen har inte fattat något beslut om detta än. Vi återkommer med mer information när riksdagen har fattat sitt beslut.

Du kan se ditt fribelopp i Mina sidor (klicka på den gula knappen) eller i beslutet som du fått.

Så här meddelar du ändrad inkomst

Du meddelar ändrad inkomst i Mina sidor, i tjänsten Ändra inkomst. Meddela CSN så fort du vet att din inkomst ändras. På så sätt minskar du risken för att få återkrav eller att du behöver betala en stor summa senare.

Vad händer om du inte meddelar ändrad inkomst?

Om din inkomst blir högre än vad du meddelat CSN, och den överstiger fribeloppet, kan du få för mycket utbetalt. Då måste du betala tillbaka de pengarna. CSN skickar då ett återkrav till dig och du måste även betala en expeditionsavgift och ränta. Vi kontrollerar alltid att de inkomstuppgifter som du lämnat till oss stämmer med Skatteverkets uppgifter om slutlig skatt. Kontrollen gör vi två år efter att du haft inkomsten.

Om du trodde att du skulle ha inkomster över fribeloppet, men din inkomst blir lägre än vad du meddelat CSN, kan du ha rätt till mer bidrag och lån. Om du inte meddelar din nya inkomst till oss, kan du gå miste om pengar som du har rätt till.

Om du studerar på gymnasiet och har extra tillägg

Hur mycket du kan få i extra tillägg beror på hur stora inkomster du och din familj har. Om inkomsten ändras så måste du meddela det till CSN. Du kan mejla eller använda ändringsblanketten som du fick med beslutet om extra tillägg. Om du är under 18 år, är det dina vårdnadshavare som ska skriva under blanketten. Du måste också skicka med något som styrker den nya inkomsten, det kan till exempel vara lönespecifikationer eller utbetalningsbesked.

Mejla oss om ändrad inkomst

Vems inkomster räknas med?

Hur CSN räknar ut din familjs inkomst beror på din familjesituation. Här kan du se hur olika familjeförhållanden påverkar vilken inkomst vi räknar med.

Med vårdnadshavare menar vi förälder eller person som är utsedd att ha vårdnaden om dig nu om du är under 18 år. Det är ofta båda eller någon av föräldrarna som är vårdnadshavare. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Hur vi räknar inkomst beroende på familjesituation

Familjeförhållande

Inkomst som CSN räknar med

Båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är inte gift eller sambo med någon.

Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är inte gifta med varandra men de bor ihop.

Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra och bor ihop.

Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra, men de bor inte ihop.

Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder men bor inte ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.

Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Din ekonomi räknas.

Du är gift.

Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att du gift dig.

Du bor tillsammans med en person som du har barn med.

Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att barnet är fött.

Du är familjehemsplacerad.

Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas. Detta gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare.

Vad händer om du inte meddelar ändrad inkomst?

Om familjen har fått högre inkomster och du inte meddelar det till CSN, så kan det innebära att du får för mycket bidrag. De pengarna kommer du att behöva betala tillbaka. CSN skickar då ett återkrav till dig (om du är över 18 år) eller din vårdnadshavare (om du är under 18 år). Det tillkommer också en expeditionsavgift och ränta.

Om familjen har fått lägre inkomster och du inte meddelar det till CSN, kan du gå miste om bidrag som du har rätt till.

Om du studerar och är utländsk medborgare

Är du utländsk medborgare och har fått rätt till svenskt studiestöd på grund av att du eller din anhöriga är arbetstagare? Om någon av er går ner i arbetstid eller slutar arbeta kanske du inte längre har rätt till studiestöd. Därför är det viktigt att du meddelar det till oss. Om du får pengar som du inte har rätt till måste du betala tillbaka de pengarna. Då får du ett återkrav från CSN, och du behöver även betala en expeditionsavgift och ränta.

Du kan meddela oss via mejl, telefon eller brev.

Kontakta oss om ditt eller din anhörigas arbete förändras

Om du betalar tillbaka studielån

Om du får en lägre inkomst och får svårt att betala på ditt studielån kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det kallas för nedsättning.

Läs mer om nedsättning av studielån

Om du har fått nedsättning utifrån din inkomst och din inkomst därefter ändras måste du meddela det till CSN. Det gör du smidigast i Mina sidor.

Vad händer om du inte meddelar ändrad inkomst?

Vi kontrollerar alltid dina inkomstuppgifter med Skatteverket när du fått nedsättning med hänsyn till din inkomst. Om du har betalat in för lite, får du betala in det resterande beloppet i efterhand. Du får även betala en tilläggsavgift. Kontrollen gör vi efter att Skatteverket beslutat om slutlig skatt för det aktuella året.

Om din inkomst blir lägre än vad du trodde och du inte meddelar CSN, så kan du gå miste om rätt till ytterligare nedsättning.

Om du betalar tillbaka hemutrustningslån

Om du får en lägre inkomst och får svårt att betala på ditt hemutrustningslån kan du ansöka om att få betala mindre eller att inte betala något alls (få anstånd).

Om du har svårt att betala ditt hemutrustningslån

Om du har fått ett beslut om att få betala mindre eller fått anstånd utifrån din inkomst, och din inkomst sedan blir högre än vad du trodde, så måste du meddela det till CSN. Det kan du göra genom att ringa eller mejla till oss.

Kontakta oss om din inkomst ändras

Vad händer om du inte meddelar ändrad inkomst?

Om du har betalat mindre utifrån din inkomst och det sedan visar sig att du har haft högre inkomster än vad du meddelat oss, kan du ha betalat in för lite till CSN. Då kommer du att få betala in en större summa sedan. Vi kontrollerar alltid att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer med Skatteverkets uppgifter. Kontrollen gör vi efter att Skatteverket beslutat om slutlig skatt för det aktuella året.

Om din inkomst blir lägre än vad du trodde och du inte meddelar CSN, så kan du gå miste om rätt till ytterligare nedsättning.

Vad räknas som inkomst?

De inkomster som du vanligtvis ska räkna med är skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Exempel på inkomster:

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av bostad
 • ränta
 • aktieutdelning.

Har du inkomster från utlandet? Räkna då med de inkomster som skulle ha varit skattepliktiga om du hade tjänat in dem i Sverige.

Vi polisanmäler om vi misstänker bidragsbrott

Du är skyldig att anmäla ändringar som kan påverka din rätt till bidrag och lån från CSN. Att fortsätta att ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte medvetet låtit bli att meddela när något ändrats för dig som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

Frågor och svar

Jag har överklagat min taxering från Skatteverket, kan ni räkna om mitt årsbelopp?

Ja, när Skatteverket har godkänt till överklagande. Då kan vi på nytt pröva vårt beslut om slutligt årsbelopp utifrån din nya inkomst. Du måste då ta kontakt med oss.

Kontakta oss om återbetalning

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-05-20
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller