Hoppa till innehåll

Utlandsstudier med studiemedel – bidrag och studielån

Du kan ansöka om studiemedel när du ska studera utomlands på eftergymnasial nivå. Studiemedel består av bidrag och lån. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på gymnasienivå, till exempel språkkurser.

Kort om att studera utomlands

Du kan söka studiemedel när du ska studera utomlands. Studie­medel består av bidrag och lån. Du kan också låna pengar till extra kostnader för exempel­vis terminsavgifter, resor och försäk­ring­ar.

Ska du läsa en eftergymnasial utbildning eller på gymnasie­nivå?

Studiemedel kan du söka om du läser på en eftergymnasial utbildning, till exempel på universitetet. Det kan du även om din utbildning är på gymnasie­nivå, men då först från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Om du är under 20 år

Fram till den 30 juni det år du fyller 20 år söker du i stället studiehjälp för gymnasiestudier utanför Sverige.

Gymnasiestudier utanför Sverige

Regler för vissa typer av utbildningar

Språkkurser

Många språkkurser är på gymnasial nivå och ger rätt till studiemedel från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan även låna till kursavgiften.

Är du yngre kan du i stället söka studiehjälp för gymnasiestudier.

Språkkurser

Gymnasiestudier utanför Sverige

Utbytesstudier

När du ska studera på ett utbytesprogram kan du få studie­medel för utlandsstudier. Du måste kunna tillgodoräkna dig kurserna i din utbildning i Sverige. Det innebär att studierna utomlands ska motsvara de poäng du skulle ha fått om du studerat vid din skola i Sverige.

Utbytesstudier

Räkna ut bidrag och lån för utlandsstudier

Använd en uträknare för att se hur mycket du kan få och låna. Du kan även räkna på hur mycket pengar du får om du bara ansöker om bidrag.

Gäller för 2021

1/4 Var och hur vill du studera? {{bidragUnderRubrik}}
{{lander.Namn}}
2/4 Hur mycket bidrag och lån behöver du under studietiden?
Jag vill ha bidrag
{{ beraknadeUppgifter.bidragPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidragPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.lanPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.merkostnadsLanPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsLanPerVecka }} kr
{{dirBidragOchLan}} kr
3/4 Vill du låna till resa, försäkring eller undervisningsavgift?
{{ beraknadeUppgifter.forsakring }} kr
{{dirSummaMerkostLan}} kr
4/4 Resultat och återbetalning
{{ beraknadeUppgifter.studierIVilketLand }}, {{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel }}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}
Studietakt {{anvandarensVal.studietakt}}%, {{anvandarensVal.studieniva == 1 ? "Gymnasial nivå" : "Eftergymnasial nivå"}}
Bidrag och lån under studietiden {{dirBidragOchLan}}  kr
{{ beraknadeUppgifter.PengarAttLevaForFyraVeckor }} kr betalas ut var fjärde vecka under studietiden.
Lån till resa, undervisningsavgift och försäkring {{dirSummaMerkostLan}}  kr
Vanligtvis delas beloppet upp per termin och betalas ut tre veckor innan terminsstarten.
Bidrag och lån under studietiden

Totalt belopp

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLanTotalt }} kr

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.summaBidrag }} kr

Summa

{{ beraknadeUppgifter.summaTotalt }} kr
Bidrag och lån under studietiden

Bidrag och lån under studietiden

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.generelltBidrag }} kr

Tilläggsbidrag för barn

{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidrag }} kr

Studielån

{{ beraknadeUppgifter.generelltStudielan }} kr

Merkostnadslån för utlandsstudier

{{ beraknadeUppgifter.generelltMerkostnadslan }} kr

Tilläggslån

{{ beraknadeUppgifter.generelltTillaggslan }} kr
Summa {{beraknadeUppgifter.summaStudiemedelTotaltDetaljerad}} kr
Merkostnadslån

Merkostnadslån

Resa

{{ beraknadeUppgifter.summaResor }} kr

Försäkring

{{ beraknadeUppgifter.forsakring }} kr

Undervisningsavgift

{{ beraknadeUppgifter.undervisningsavgift }} kr
Summa {{ beraknadeUppgifter.summaMerkostnadslanTotaltDetaljerad }} kr
Kriterier

Kriterier

Land

{{ beraknadeUppgifter.studierIVilketLand }}

Veckor med studiemedel

{{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' v' }}

Kalenderhalvår

{{ beraknadeUppgifter.kalenderhalvar }}st

Studietakt

100%

Studienivå

{{anvandarensVal.studieniva == 1 ? "Gymnasial nivå" : "Eftergymnasial nivå"}}
Så blir din återbetalning
Första året betalar du i snitt:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.manadsKostnadSnitt }} kr i månaden
Återbetalningstiden för ditt lån är {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år
Du kommer att betala tillbaka:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.sum}}
Totala kostnaden innefattar ränta och expeditionsavgifter
Visa månads och årskostnader

Totalkostnad

Lån

{{beraknadeUppgifter.summaLan}} kr

Ränta

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering}} kr

Expeditionsavgift

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering}} kr

Summa

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering}} kr

Visa månads och årskostnader

År

Snitt per månad

Årlig kostnad

{{ x.ar }}

{{ x.snitt }}

{{ x.arsKostnad }}

Tänk på att uträkningen är ungefärlig. Vill du göra en mer exakt uträkning finns det en uträknare på Mina sidor.

Detaljerad uträkning för dig som har inkomster under studietiden

Du kan göra en detaljerad uträkning i Mina sidor. Där kan du göra olika beräkningar, bland annat för att se hur inkomsten påverkar ditt studiemedel. Du kan också räkna på hur mycket pengar du har rätt till, om du inte vill ta lån eller bara vill ta lån för vissa veckor. 

Med anledning av coronapandemin så är fribeloppet borttaget till och med den 30 juni 2021. Det innebär att de inkomster som du har under första halvåret 2021 inte kommer att påverka dina studiemedel. Men tänk på att om junilönen betalas ut i juli, så räknas den till andra kalenderhalvåret.

Inkomst och fribelopp

Låna mindre eller spara veckor

Valutaomvandlare

Använd vår valutaomvandlare för att räkna om utländsk valuta till svenska kronor.

Läs mer om merkostnadslån och tillägg till studiemedlen

En del studerande kan ha rätt till ytterligare lån eller bidrag.

 • Merkostnadslån kan du söka för en del extra kostnader när du studerar utomlands eller i Sverige.
 • Tilläggsbidrag kan du få om du har vårdnaden om barn.
 • Tilläggslån kan du söka från och med det år du fyller 25, om du har arbetat tidigare och haft en viss lägsta inkomst.
Stipendier och studiestöd från annat land kan påverka ditt studiestöd

Om du har fått ett stipendium eller studiestöd från ett annat land kan det påverka din rätt till studiemedel från CSN. Om du har det måste du meddela oss och skicka med intyg som visar vilken typ av stipendium eller studiestöd du har fått.

Stipendium eller annat studiestöd från annat land

Krav och villkor

Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till studiemedel. Vissa av dem gäller din utbildning, andra gäller dig.

Ska du studera i Storbritannien?

Tänk på att brexit kan påverka villkoren för att få studiestöd för studier i Storbritannien.

Studera i Storbritannien

Utbildningen måste ge rätt till studiemedel

Den utbildning eller skola du ska gå måste ge rätt till studiemedel.

Krav på din utbildning

Du måste ha bott i Sverige två sammanhängande år de senaste fem åren

För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste du ha varit bosatt i Sverige under minst två år i följd under de senaste fem åren. Det räcker inte med att du endast varit folkbokförd i Sverige, du måste ha bott här. 

Krav på bosättning för studiemedel utomlands

Du måste ha klarat tidigare studier med studiemedel

Om du har tagit studiemedel tidigare måste du klara kravet på studieresultat. Kravet på studieresultat är olika beroende på vilken utbildning du går och i vilket land du studerar.

Krav på tidigare studieresultat

Du måste studera i en viss takt

Vid studier utanför EU/EES och Schweiz måste du studera på heltid i minst 13 veckor. Vid studier inom EU/EES eller i Schweiz måste du studera i minst 3 veckor.

Krav på hur mycket du måste studera

Du måste vara under 57 år

Du kan bara få studiemedel till och med det år du fyller 56. Rätten att låna minskar från och med det år du fyller 47.

Åldersgränser

Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få studiemedel samtidigt som du har

 • studiehjälp
 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.
Om du har obetalda årsbelopp på ett tidigare studielån eller obetalda återkrav, kan det påverka din rätt till nya studiemedel

Du måste ha skött återbetalningen av dina tidigare lån för att kunna få nya studiemedel. Det innebär att du måste ha betalat alla dina årsbelopp till och med året innan det år du söker studiemedel för.

Du kan inte få studiemedel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du få studiemedel även om du inte skött återbetalningen. Men CSN:s prövning av det är mycket sträng.

Du måste bli antagen utan några förbehåll eller villkor

För att få studiemedel för studier utomlands måste du ha antagits utan några villkor. Ett villkor kan till exempel vara att du måste klara ett språktest för att bli antagen. Du visar att du är antagen utan villkor genom att skicka in ett antagningsbevis från skolan.

Det enda villkor vi accepterar är att skolan begär att du måste betala undervisningsavgiften innan du blir antagen.

Kurserna ska gå att tentera eller utbildningen måste leda till examen

Du måste kunna tentera alla kurser som du söker studiemedel för. Om du läser en utbildning där vissa kurser inte tenteras, exempelvis en konstnärlig utbildning, måste du läsa enligt studieplanen. Dessutom måste du kunna få en examen när du är klar med utbildningen.

Studiemedel kan i vissa fall även ges för en utbildning där det saknas möjlighet att examineras, om anledningen till avsaknaden är densamma som för en jämförbar studiemedelsberättigande utbildning i Sverige. Ett exempel är vissa utbildningar vid folkhögskolor i Norden.

Du kan bara få studiemedel under en begränsad tid

Hur länge du kan få studiemedel beror på vilken utbildnings­nivå du läser:

 • högskola/annan efter­gymnasial utbild­ning: högst 240 veckor
 • gymnasie­nivå: 80 eller 120 veckor, beroende på din tidigare utbildning

Du kan bara i undantagsfall få mer studie­medel.

Läs mer om antal veckor med studiemedel

I Mina sidor ser du hur många veckor du har använt studie­medel och hur många du har kvar. Du kan logga in här på csn.se eller använda appen CSN Mina sidor.

Fler villkor om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren enligt EU-rätten för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Om du däremot har tänkt studera på ett utbytesprogram finns både svenska bestämmelser och EU-rätt som kan ge dig rätt till studiestöd. Som utländsk medborgare har du alltså ofta större möjligheter att få studiestöd för utbytesstudier.

Studiemedel för studier utanför Sverige för utländska medborgare

Utbytesstudier utanför Sverige

Det gäller för olika länder

Förutsättningarna för att få studiemedel är olika för olika länder. Här har vi samlat de vanligaste studieländerna och vad som gäller för dem.

USA, Storbritannien och andra vanliga studieländer

Du kan läsa mer om studier i olika länder på Studera.nu. Det är Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats.

Ansökan och studieförsäkran

Innan du ansöker om studiemedel är det bra om du förbereder din ansökan. Ansök sedan på Mina sidor. När du får beslutet från CSN behöver du kontrollera att uppgifterna stämmer, och sedan behöver du lämna studieförsäkran.

1. Förbered ansökan

Följ punkterna i checklistan för att fixa allt inför ansökan!

Ta reda på om dina studier ger rätt till studiemedel

För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen bland annat vara godkänd av Universitets- och högskolerådet eller av CSN. Du kan kontakta oss så får du veta om din utbildning är eller kan bli godkänd.

Fundera över hur mycket du behöver låna

Du behöver inte ta lån för alla veckor du studerar, om du inte vill. Du kan även välja att inte ha studiemedel under några veckor, om du vill dryga ut tiden med studiemedel.

Om din skola tar ut en undervisningsavgift kan du låna pengar till den, men tänk på att det inte är säkert att lånet täcker hela avgiften. Det är därför bra att jämföra kostnaderna mellan olika skolor och mellan att ansöka direkt till skolan eller att gå via en förmedling. Du kan också undersöka om det finns stipendier att söka.

Merkostnadslån för extra kostnader

Ta reda på vilka bilagor du behöver skicka

När du ska studera utomlands är det viktigt att skicka med rätt bilagor till ansökan. Det kan annars ta längre tid innan du får ett beslut om studiemedel. 

Vilka bilagor ska jag skicka med?

Kontrollera hur du ska betala terminsavgiften

Om din skola tar ut en undervisningsavgift bör du kontrollera hur du ska betala den. De flesta skolor erbjuder delbetalningar.

Fundera över dina inkomster under studietiden

Du behöver fylla i hur mycket inkomster du kommer att ha under ett kalenderhalvår (januari-juni eller juli-december).

Med anledning av coronapandemin så är fribeloppet borttaget till och med den 30 juni 2021. Det innebär att de inkomster som du har under första halvåret 2021 inte kommer att påverka dina studiemedel. Men tänk på att om junilönen betalas ut i juli, så räknas den till andra kalenderhalvåret.

Inkomster och fribelopp

Skaffa e-legitimation (till exempel mobilt bank-id)

Det går snabbare och smidigare att ansöka om studiemedel om du har e-legitimation!

Skaffa mobilt bank-id

Anmäl bankkonto till Swedbank

Du behöver ha ett svenskt bankkonto. Anmäl kontot till Swedbanks kontoregister, så att vi kan betala ut pengarna. Bankkontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, men det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar.

Om du har haft studiestöd förut men det var mer än ett år sedan, behöver du anmäla ditt konto igen.

Anmäl bankkonto till Swedbanks kontoregister

2. Ansök i Mina sidor

Använd gärna e-legitimation så kan du signera din ansökan digitalt. Välj även att få meddelanden från oss via Mina sidor så får du ditt beslut snabbare.

Saknar du e-legitimation kan du beställa en personlig kod att använda i stället. Den beställer du i samband med din ansökan.

Ansök när du har alla bilagor

Det kan vara bra att vänta med att söka tills du ordnat alla bilagor vi behöver för att kunna fatta ett beslut. Men tänk på att inte vänta längre än fyra veckor in på terminen. Du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från när din ansökan kom in till CSN.

Saknas det bilagor så kommer du att få lämna fler uppgifter senare och din ansökan kan därför ta längre tid.

Viktiga bilagor för studier utomlands

Ansök för alla terminer du ska studera under läsåret

Du kan ansöka för högst ett år i taget. Ansök helst för hela läsåret. Om du ansöker för en termin i taget måste vi kontrollera dina studieresultat varje gång du ansöker och din ansökan kan därför ta längre tid.

Du som är utländsk medborgare kan även behöva söka rätt till svenskt studiestöd

Om du är utländsk medborgare kan du behöva ansöka om rätt till svenskt studiestöd. Du kommer därför att få frågor om det i ansökan.

Rätt till svenskt studiestöd

Fyll i ansökan noga

Om det saknas uppgifter i din ansökan kan du behöva lämna fler uppgifter senare och din ansökan kan ta längre tid.

Ditt ansvar att uppgifterna stämmer

Om du lämnar uppgifter som inte är korrekta kanske du får mer pengar än du har rätt till. Då får du ett återkrav av oss senare. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag.

Flytta utomlands

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket.

Flytta utomlands

3. Kontrollera ditt beslut

Det tar vanligtvis upp till fyra veckor innan du får beslut från CSN. När du får beslutet är det ditt ansvar att kontrollera det. Om något inte stämmer måste du meddela oss det.

4. Lämna studieförsäkran

För att du ska få dina pengar när utbildningen börjar måste du alltid lämna studieförsäkran. Med den intygar du att du ska läsa så som det står i beslutet.

Du kan lämna studieförsäkran tidigast fyra veckor innan terminen startar. Lämna den i Mina sidor, CSN:s app eller via talsvar.

Studieförsäkran efter första terminen

Inför studieperiod (termin) två och fyra måste du skicka in blanketten Study Assurance/School Signature (Studieförsäkran/skolans intygande) till CSN. Både du själv och en behörig person från din skola måste skriva under den. Vi skickar blanketten till dig cirka fem veckor innan perioden börjar.

Du skickar sedan den underskrivna och inskannade blanketten med e-post till oss, men det går även att skicka den med brev.

Inför övriga studieperioder, till exempel studieperiod tre, gör du på samma sätt som inför den första utbetalningen. Du får ett meddelande via Mina sidor eller med post när det är dags att lämna studieförsäkran.

Utbetalning

Tidigast tre veckor innan terminsstart får du merkostnadslån för resa, försäkring och undervisningsavgift. Övriga bidrag och lån betalar CSN ut första gången i samband med att terminen börjar. Sedan får du utbetalningen runt den 25:e, i förskott för varje månad som du studerar. 

Utbetalning som engångsbelopp om du har särskilda skäl

Om du har särskilda skäl kan du få dina studiemedel utbetalda som ett engångsbelopp i samband med studiestart, exempelvis om du måste betala flera månadshyror i förväg.

För att få det måste du ha skrivit det i din ansökan och styrkt dina kostnader med en faktura eller liknande.

Om du blir sjuk eller avbryter studierna

Om du blir sjuk eller avbryter dina studier så måste du anmäla det till oss. Har du symtom som skulle kunna vara coronavirus? Läs på sidan Med anledning av coronaviruset

Anmäler du sjukdom så kan du få behålla dina studiemedel även om du inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre. Om du är sjuk en längre tid kan även lånedelen skrivas av.

Det finns även andra händelser som kan påverka ditt studiestöd
 • Du byter utbildning eller skola.
 • Du vårdar sjukt barn.
 • Din eller en anhörigs arbetstid förändras när du är utländsk medborgare.

Om något händer eller ändras

Betala tillbaka

Väljer du att låna pengar av CSN så måste du betala tillbaka lånet.

I vissa fall kan du även få ett återkrav att betala tillbaka. Återkrav får du om du fått pengar du inte har haft rätt till.

Betala tillbaka studielån

Väljer du att låna pengar av CSN måste du betala tillbaka lånet. Du kommer att få en betalningsplan när det är dags att börja betala tillbaka.

Om det är första gången du tagit studielån börjar du betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du hade studiemedel. Om du har studerat tidigare och börjar studera igen, får du inte någon sådan betalningsfri period.

Betala tillbaka studielån

Återkrav

Om du fått pengar som du inte hade rätt till, måste du betala tillbaka dem.

Du kan få ett återkrav i till exempel de här fallen:

 • Vi gör en efterkontroll av din ansökan och märker att dina inlämnade uppgifter inte stämde.
 • Du började aldrig studera.
 • Du gör ett studieavbrott utan att meddela oss.

Återkrav

Coronaviruset och studiemedlen

Har din skola stängt på grund av coronaviruset? Eller vill du avbryta dina studier och åka hem?

Läs mer om coronaviruset och hur det kan påverka dina studiemedel

Folder om studiemedel för studier utomlands

Frågor och svar

Jag vill studera på sommaren. Vad krävs för att jag ska få studiemedel?

Kraven är olika beroende på vad du läser och i vilket land (se nedan). Ansökan gör du alltid i Mina sidor här på csn.se.

Hur gör jag om jag vill överklaga CSN:s beslut?

Om du tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut kan du skicka in en överklagan. Vi granskar då beslutet igen.

Oavsett om vi ändrar beslutet om studiestöd eller inte lämnar vi ändå över ärendet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Om ditt överklagande handlar om återbetalning av lån skickar vi ärendet till förvaltningsrätten.

Överklaga CSN:s beslut

Kan jag få lånet för undervisningsavgiften utbetalt innan terminsstarten?

Ja, om skolan kräver att du måste betala hela terminsavgiften i förväg. Då kan du få lånet utbetalt tidigast tre veckor före termins­starten.

Du måste då kunna visa att hela terminens avgift måste betalas då, till exempel med ett intyg från skolan. Intyget skannar du och lämnar in i Mina sidor.

Bara i undantags­fall kan du få lånet utbetalt för ett helt läs­år, om skolan uttryck­ligen kräver att du betalar allt på en gång. Vi är dock mycket restrik­tiva med sådana utbetal­ningar. Söker du för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

Kan jag påverka hur stor min skuld blir?

Ja, om du lånar mindre så blir även din skuld mindre. Till exempel kan du välja att inte ta lån under alla dina studieveckor, utan bara ta ut bidragsdelen.

Om du ansöker om merkostnadslån är det också bra att tänka till så att du inte lånar mer än du behöver.

Du kan se din aktuella skuld i Mina sidor och i vår app.

Jag ska studera utomlands på deltid. Hur mycket studiemedel kan jag få?

Här ser du beloppen för studier på 75 procent och 50 procent.

Så mycket kan du få och låna när du studerar på 75 procent, 2021


1 vecka

4 veckor

Bidrag, kr

623

2 492

Lån, kr

1 428

5 712

Merkostnadslån för

utlandsstudier, kr

452

1 808

Totalt, kr*

2 503

10 012

* Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisnings­avgift, resa och försäkring.

Så mycket kan du få och låna när du studerar på 50 procent, 2021


1 vecka

4 veckor

Bidrag, kr

409

1 636

Lån, kr

957

3 828

Merkostnadslån för

utlandsstudier, kr

285

1 140

Totalt, kr*

1 651

6 604

* Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisnings­avgift, resa och försäkring.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-04-23
Hjälpte den här sidan dig?
eller