Hoppa till innehåll

Så länge betalar du på ditt studielån

Nytt studielån för alla från år 2022

Riksdagen inför ett nytt studielån för alla som får studiemedel utbetalda från 1 januari 2022. Även åldersgränser ändras i vissa delar av återbetalningen.

Om höjda åldersgränser och nytt lån för alla

Så länge betalar du

Du har som längst 25 år på dig att betala av ditt lån. Lånet ska dock vara betalt när du fyller 60 år.

Om du inte lånat så mycket

Om du inte lånat så mycket, kan din återbetalningstid bli kortare. Det beror på att det finns ett lägsta belopp som du måste betala varje år. För 2021 är det beloppet 7­­­ 140 kronor.

Ändrad återbetalningstid

I en del fall räknar vi om din återbetalningstid utan att du behöver ansöka om det, exempelvis om du tagit nya lån. Om du fått betala mindre under några år (nedsättning), kan du själv ansöka om en ny återbetalningstid.

Ändrad återbetalningstid för studielån

För lån tagna under 1 januari 1989–30 juni 2001

Återbetalningstiden för detta lån varierar. Eftersom det belopp du betalar varje år beror på din inkomst, går det inte att avgöra hur länge du kommer att betala på ditt lån. Har du en hög inkomst betalar du av lånet fortare än om du har en lägre inkomst.

Du kan också förkorta återbetalningstiden genom att göra extra inbetalningar och på så sätt betala av lånet fortare.

Om du fortfarande har en skuld till CSN i början av det år du fyller 65, skriver vi av lånet. Då behöver du alltså inte ansöka om att få lånet avskrivet.

Om du vid 65 års ålder inte har betalat årsbeloppen för de tre senaste tre åren, kan du inte få hela lånet avskrivet.

För lån tagna före 1989

Återbetalningstiden för detta lån beror på hur gammal du var första gången du började betala tillbaka:

  • Om du var 36 år eller yngre, när du skulle börja betala tillbaka, ska lånet vara betalat det år du fyller 50 år.
  • Om du var 37–50 år, när du skulle börja betala tillbaka, ska lånet vara betalat inom 15 år.
  • Om du var över 50 år, när du skulle börja betala tillbaka, ska lånet vara betalat det år du fyller 65 år.

Om du inte lånat så mycket, kan återbetalningstiden vara kortare.

Om du har betalat ett lägre belopp under några år, kan du ha kvar en skuld att betala när din återbetalningstid annars skulle vara slut. Du kan exempelvis ha haft nedsättning. Då gäller särskilda regler.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-06-08
Hjälpte den här sidan dig?