Hoppa till innehåll

Ändrad återbetalningstid för studielånet

Nytt studielån för alla från år 2022

Riksdagen inför ett nytt studielån för alla som får studiemedel utbetalda från 1 januari 2022. Även åldersgränser ändras i vissa delar av återbetalningen.

Om höjda åldersgränser och nytt lån för alla

Då ändrar vi återbetalningstid automatiskt

CSN ändrar automatiskt återbetalningstid för ditt lån om:

  • Du studerar med studiestöd igen. Du måste i så fall före årsskiftet 2020/2021 ha lånat minst 23 650 kronor för de nya studierna.
  • Du tidigare har fått din återbetalningstid ändrad på grund av ett återkrav, och det beslutet gäller inte längre.

Dessutom kan återbetalningstiden räknas om under förutsättning att du under 2020 minskat din skuld med minst 4 730 kronor. Detta gäller om du uppfyller något av det här:

  • Du gör en extra inbetalning.
  • Du får en del av skulden avskriven.
  • Du får ett återkrav på en del av skulden.

Ansöka om ny återbetalnings­tid

Om du fått beslut om nedsättning av ditt årsbelopp (betala mindre) i minst tre år på grund av inkomst eller med hänsyn till synnerliga skäl, kan vi räkna om din återbetalningstid. För att få en ny återbetalnings­tid måste du ansöka om det.

Om du vill ansöka om en ny återbetalningstid för 2022, måste din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 november 2021.

Så ansöker du

Du kan även kontakta oss för att beställa blanketten för att ansöka om ändrad återbetalningstid.

Om du har äldre lån

För lån 1 januari 1989–30 juni 2001

Återbetalningstiden för det här lånet varierar. Eftersom det belopp du betalar varje år beror på din inkomst, går det inte att avgöra hur länge du kommer att betala på ditt lån. I tjänsten Räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka kan du få en uppfattning om tiden som är kvar av din återbetalning.

Du kan förkorta återbetalningstiden genom att göra extra inbetalningar och på så sätt betala av lånet fortare.

För lån före 1989

Återbetalningstiden för detta lån beror på hur stor skuld du hade och hur gammal du var första gången du började betala tillbaka. Men återbetalningstiden kan förändras så att du betalar under en längre eller kortare tid, vid exempelvis nedsättning eller extra inbetalningar. Lånet ska dock vara färdigbetalt vid början av det år du fyller 65.

För att återbetalningstiden ska ändras år 2021 måste det inbetalda, avskrivna eller återkrävda beloppet vara minst 15 609 kronor under år 2020.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-06-08
Hjälpte den här sidan dig?