Hoppa till innehåll

Studieresultat

För att få rätt till nya studiemedel ställer CSN krav på dina studieresultat. Du måste uppfylla de kraven för att få studiemedel igen. Vilka krav som gäller för dig och vad som händer om du inte klarat kravet, kan du läsa om här.

Påverkas dina studieresultat av coronaviruset?

Läs mer om vad som gäller då på sidan Med anledning av coronaviruset.

Krav för olika utbildningar

De olika utbildningsformerna har olika krav på studie­resultat. Det kan till exempel vara krav som rör studie­takt eller de antal poäng du behöver klara.

Universitet och högskola

Under de första 40 veckorna med studier måste du klara 62,5 procent av de högskole­poäng (hp) som du fått studie­medel för. Det innebär att kravet är 37 hp om du fått studie­medel för 40 veckor (60 hp).

Efter de 40 första veckorna med studie­medel på heltid ökar kravet på studie­resultat. Kravet är då 75 procent. Det innebär att kravet är 45 hp om du fått studie­medel på heltid för 40 veckor (60 hp).

Kravet på studie­resultat utgår från det antal poäng du får studie­medel för. Om du exempelvis har studie­medel i 40 veckor på heltid, ställer vi kravet utifrån 60 hp även om du läser fler poäng. De krav som vi räknar fram avrundar vi alltid nedåt till närmaste heltal.

Studier på deltid

Om du har studie­medel på deltid, har du fler veckor med det lägre kravet på studie­resultat. Det lägre resultat­kravet är 62,5 procent. I tabellen ser du hur länge det lägre resultat­kravet gäller för olika studietakt.

 Lägre resultat­krav för olika studietakt

Studerar med studiemedel på

Antal veckor med lägre resultatkrav

Motsvarar vanligtvis

100 %

40

2 terminer

75 %

60

3 terminer

50 %

80

4 terminer

Komvux

Kravet på studie­resultat är olika beroende på om du studerar på heltid eller deltid. I tabellen ser du vad som gäller för olika studietakt.

Krav på resultat per vecka

Studietakt

Krav på resultat per vecka

100 %

20 poäng

75 %

15 poäng

50 %

10 poäng

 

Om du inte uppfyller kraven på studie­resultat, kan du ändå ha rätt till studie­medel i vissa fall. Det gäller om du ligger efter med högst 200 poäng under hela den tid du har haft studie­medel och om du har klarat minst hälften av de poäng som du senast fått studie­medel för.

Kurser du kan räkna med när CSN prövar resultatet

Du kan räkna med kurser där du fått betyget A–E.

Om du börjat på en kurs före den 30 juni 2012, kan du dock bara räkna med de kurser där du fått betyget godkänd (G) eller högre.

Folkhögskola

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande:

 • Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildnings­­planen.
 • Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.
Yrkeshögskola

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande:

 • Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildnings­­planen.
 • Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.
Studier utomlands

Under det första läsåret (de första 40 veckorna) måste du klara 62,5 procent av poängen som du fått studie­medel för. Det innebär exempelvis att kravet för studier inom Europa är 37 ECTS-poäng om du fått studiemedel för 60 ECTS-poäng.

Efter de 40 första veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studie­resultat. Kravet är då vanligtvis 75 procent av det antal poäng du fått studie­medel för. Det innebär exempelvis att kravet för studier inom Europa är 45 ECTS-poäng om du fått studie­medel för 60 ECTS-poäng för läsårets alla veckor.

Om du fått studie­medel för kortare tid än läsårets alla veckor blir också resultat­kravet lägre.

Andra resultatkrav för vissa länder och utbildningar

För vissa länder och utbildningar gäller andra krav på studie­resultat. Det gäller till exempel språk­kurser och utbildningar utan poängsystem.

Krav på studietakt och studietid

Språkkurser

På språkkurser måste du kunna redovisa att du gjort ett slutprov. Det ska framgå att du klarat kursen med godkänt resultat.

Utbildningar utan poängsystem

På utbildningar utan poäng­system måste du följa utbildningens kursplan och klara alla kurser eller moment. Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Gymnasial utbildning

På en gymnasial utbildning måste du klara alla kurser. Det gäller oavsett om utbildningen har poängsystem eller inte.

Utbytesstudier

Har du studerat 40 veckor med studiemedel på universitet eller högskola i Sverige innan du åker på utbyte, så måste du klara minst 75 procent av de poäng du har fått studie­medel för att läsa. Det gäller även om det är första gången du får studie­medel för att studera utomlands.

Resultaten från dina utbytes­studier ska du i första hand redovisa omräknat till högskole­poäng från din skola i Sverige. De flesta skolor redovisar dessa poäng via Ladok.

Högskolans basår, konst- och kulturutbildningar

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande:

 • Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.
 • Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.
Övriga utbildningar

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande:

 • Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.
 • Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Vi prövar studieresultaten

Vi prövar oftast studie­resultaten för de veckor du senast fick studie­medel. Om du senast fick ett beslut om studie­medel för 40 veckor, är det resultaten från den perioden vi prövar. Ett läsår är vanligtvis 40 veckor. I ditt senaste beslut om studie­medel kan du se för vilken period vi prövar studieresultaten.

I vissa fall prövar vi inte resultaten

Vid studier i Sverige

I de här fallen prövar vi inte dina tidigare studieresultat:

 • Om du fått studiemedel för studier på ordinarie gymnasieskola.
 • Om du fått studiemedel för en del av en studie­period (termin) och nu ansöker om fler veckor med studie­medel för samma studieperiod.
 • Om det är första gången du söker studie­medel på eftergymnasial nivå och tidigare endast har fått studie­medel för att studera på gymnasienivå. Till eftergymnasial nivå räknas studier på högskola, universitet och yrkeshögskola.
 • Om du avbrutit dina studier och fått återkrav på studie­medel. Vi prövar då bara studie­resultaten för den period du faktiskt studerade.
 • Under perioder du varit helt sjukskriven. Sjukperioden måste då vara godkänd av Försäkringskassan.
 • Under perioder du tillfälligt vårdat barn eller närstående. Perioden måste då vara godkänd av CSN.
 • Om det var mer än tio år sedan du studerade med studie­medel.
Vid studier utomlands

I de här fallen prövar vi inte dina tidigare studieresultat:

 • Om terminen förlängs.
 • Om det är första gången du söker studiemedel på eftergymnasial nivå och tidigare endast har fått studiemedel för att studera på gymnasienivå.
 • Om du avbrutit dina studier och fått återkrav på studie­medel. Då prövar vi bara studie­resultaten för den period du faktiskt studerade.
 • Om det är så kort tid mellan terminerna att du inte kan visa några studie­resultat. Då kan vi i vissa fall ge dig studie­medel för ytterligare en termin utan att ha prövat dina resultat för den föregående terminen.
 • Under perioder du varit helt sjukskriven. Sjukperioden måste då vara godkänd av CSN.
 • Under perioder du tillfälligt vårdat barn eller närstående. Perioden måste då vara godkänd av CSN.
 • Om det var mer än tio år sedan du studerade med studie­medel.
Studieresultat som är äldre än tio år

För studier efter den 1 juli 2013 prövar vi inte studie­resultaten om det var mer än tio år sedan du studerade med studie­medel. Det måste ha gått mer än tio år mellan den sista veckan som du hade studie­medel och den första veckan som du nu ansöker om studiemedel för.

Undantag när vi prövar studieresultat

I första hand tittar vi på studier­esultaten från din senaste period med studie­medel (vanligtvis en termin ett läsår) när vi fattar beslut om studie­medel. Men ibland gör vi undantag. Det är vanligast vid utlandsstudier.

Om du fått studiemedel för bara en termin och inte klarat tillräckligt med poäng

Om du senast fick studie­medel för bara en termin (studieperiod) men inte klarade tillräckligt många poäng, kan vi i vissa fall även titta på dina studie­resultat från tidigare terminer. Vi kan som längst titta 53 veckor bakåt, och det måste vara en samman­hängande period med studie­medel. De sammanlagda poängen för en längre period kan ibland räcka för att du ska få nya studiemedel.

Fördel att söka studiemedel för helt läsår

Det kan vara en fördel för dig att söka studie­­medel för ett helt läsår, eftersom vi då automatiskt prövar studie­­resultaten för hela läsåret. Då kan du få ditt beslut snabbare än om vi prövar terminerna var för sig.

Redovisa studieresultat

Vi får automatiskt uppgifter om dina studie­resultat från de flesta högskolor, komvux­skolor och folk­högskolor. Därför behöver du som läser vid en sådan skola i Sverige vanligtvis inte skicka in några uppgifter om avklarade studie­resultat. Ibland är det dock nödvändigt att skicka in ett intyg med dina studie­resultat när du ansöker om nya studiemedel.

Universitet och högskola

I de här fallen behöver du skicka in ett intyg om studie­resultat:

 • Om du läser på en skola som inte skickar uppgifter om studie­resultat automatiskt till oss. Då ska du skicka in blanketten "Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier"(blankett 2406).

 • Om du inte blivit klar med ett längre individuellt arbete, exempelvis en uppsats som pågår under större delen av terminen. Du kan då redovisa studie­resultaten genom att skicka in ett intyg från din handledare. Intyget ska visa hur många poäng handledaren anser att du klarat av och vid vilken tidpunkt. Handledaren tar själv fram intyget som skrivs på skolans brevpapper. Skolans stämpel ska även finnas på intyget.
Komvux

Om du läser på en komvux­skola som vi inte får uppgifter om studie­resultat från automatiskt, ska du intyga ditt studie­resultat om du ska fortsätta studera med studie­medel. Det gör du genom att skicka in blanketten "Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning" (blankett 2407).

Folkhögskola

Om du läser på en folk­högskola som vi inte får uppgifter om studie­resultat från automatiskt, ska du intyga ditt studie­resultat om du ska fortsätta studera med studiemedel. Det gör du genom att skicka in blanketten "Redovisning av studie­resultat vid fortsatta studier" (blankett 2406).

Studier utomlands

Om du läste på en utbildning utomlands senast du hade studie­medel ska du redovisa dina studie­resultat. Har du exempelvis läst en språkkurs, ska du skicka in ett intyg där det står att du klarat hela språkkursen. Om du har läst en poängsatt utbildning ska du skicka in betyg där det framgår hur många poäng du klarat.

I din ansökan om studiemedel kan du ladda upp de dokument som behövs för att styrka dina studieresultat.

Har du fått ett brev från oss där vi ber dig redovisa dina studieresultat? Då kan du ladda upp dina dokument direkt i tjänsten Lämna fler uppgifter, i Mina sidor. Du kan också skicka in dem via post eller e-brev.

Om studieresultaten inte räcker

Om du tidigare studerat med studie­medel men saknar tillräckliga studie­resultat, kan du få avslag när du söker nya studie­medel. För att få nya studie­medel måste du först klara studie­resultaten från din senaste period med studiemedel.

Om du klarat kravet på studie­resultat inom de fyra första veckorna på den nya terminen, får du nya studie­medel för hela terminen. Om du klarar kravet senare får du studie­medel från och med veckan efter den vecka du klarade kravet.

Läsa in studieresultat

Om du inte har klarat ditt krav på studie­resultat kan du läsa in det du saknar för att få nya studiemedel.

Universitet, högskola och komvux

När du ansöker om nya studie­medel kontrollerar CSN dina tidigare studie­resultat. Om du inte har tillräckliga studie­resultat väntar vi med beslutet upp till fyra veckor in på terminen. Det gör vi för att du ska kunna komma in med fler studie­resultat. Du kan alltså läsa in de poäng som du saknar i början av den nya terminen.

Om du läser in nya poäng fyra veckor in på terminen

Om du klarar resultat­kraven inom de fyra första veckorna på terminen får du nya studie­medel för hela terminen, även de fyra första veckorna. Tänk på att du inte kan räkna med poängen du har läst in nästa gång du söker studie­medel. De räknas till dina tidigare studieresultat.

Om du läser in poängen senare

Om du inte klarar tillräckliga studie­resultat inom fyra veckor från termins­starten, får du vanligtvis avslag på din ansökan. När du klarat tillräckliga studie­resultat måste du sedan skicka in en ny ansökan. Du kan då få studie­medel från och med veckan efter den vecka du klarade kravet på studieresultat.

Du kan byta utbildningsform

Du behöver inte klara resultatkravet inom samma utbildnings­form som du läst tidigare. Du kan exempelvis byta från studier på högskola till komvux för att läsa in de poäng som du saknar.

Om du byter utbildningsform kontrollerar vi först hur mycket du ligger efter med från den tidigare utbildningen. Därefter räknar vi ut hur många heltidsveckor eller poäng detta motsvarar på den nya utbildningen. Det gör vi eftersom olika utbildnings­former har olika krav på resultat. En del utbildningar har poäng­beräkning per vecka, medan andra har som krav att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Exempelvis motsvarar en veckas heltids­studier 1,5 poäng på högskola och 20 poäng på komvux.

Folkhögskola, yrkeshögskola, basår, konst- och kulturutbildningar och övriga utbildningar

När du ansöker om nya studiemedel kontrollerar CSN dina tidigare studie­resultat. Om du inte har tillräckliga studie­resultat väntar vi med beslutet upp till fyra veckor in på terminen. Det gör vi för att du ska kunna komma in med fler studie­resultat. Du kan alltså läsa in resultatkraven i början av den nya terminen.

Så vet du hur mycket du behöver läsa in

När du läser på en utbildning enligt en utbildnings­plan och du ligger efter utbildnings­planen, då är det din skola som bedömer hur många heltids­veckor du måste läsa in.

Om du läser in studieresultatet fyra veckor in på terminen

Om du klarar resultat­kraven inom de fyra första veckorna på terminen får du nya studie­medel för hela terminen, även de fyra första veckorna.

Om du läser in studie­resultatet senare

Om du inte klarar tillräckliga studie­resultat inom fyra veckor från termins­­starten, får du vanligtvis avslag på din ansökan. När du klarat tillräckliga studie­­resultat måste du sedan skicka in en ny ansökan. Du kan då få studie­­medel från och med veckan efter den vecka du klarade kravet på studie­resultat.

Du kan byta utbildningsform

Du behöver inte klara resultat­kravet inom samma utbildnings­form som du läst tidigare. Du kan exempelvis byta från studier på högskola till yrkes­högskola för att läsa in de högskole­poäng som du saknar.

Om du byter utbildnings­form kontrollerar vi först hur mycket du ligger efter med från den tidigare utbildningen. Därefter räknar vi ut hur många heltids­veckor eller poäng detta motsvarar på den nya utbildningen. Det gör vi eftersom olika utbildnings­­former har olika krav på resultat. En del utbildningar har poäng­beräkning per vecka, medan andra har som krav att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Exempelvis motsvarar en veckas heltids­­studier 1,5 poäng på högskola och 20 poäng på komvux.

Studier utomlands

När du ansöker om nya studie­medel kontrollerar CSN dina tidigare studie­resultat.

Om du läser in nya poäng fyra veckor in på terminen

Om du klarar resultat­kraven inom de fyra första veckorna på terminen får du nya studie­medel för hela terminen, även de fyra första veckorna. Tänk på att du inte kan räkna med poängen du har läst in nästa gång du söker studie­medel. De räknas till dina tidigare studieresultat.

Om du läser in poängen senare

Om du inte uppnår tillräckliga studie­resultat inom fyra veckor från termins­starten, får du vanligtvis avslag på din ansökan. När du uppnått tillräckliga studie­resultat måste du sedan skicka in en ny ansökan. Du kan då få studie­medel från och med veckan efter den vecka du klarade kravet på studieresultat.

Du kan byta utbildningsform

Du behöver inte uppnå resultat­kravet inom samma utbildnings­form som du läst tidigare. Du kan exempelvis byta från studier på en språkkurs i utlandet till en kurs på en svensk högskola för att läsa in de poäng som du saknar.

Om du byter utbildnings­form undersöker vi först hur mycket du ligger efter med från den tidigare utbildningen. Därefter räknar vi ut hur många heltids­veckor eller poäng detta motsvarar på den nya utbildningen. Det gör vi eftersom olika utbildnings­former har olika krav på resultat. En del utbildningar har poäng­beräkning per vecka, medan andra har som krav att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­­plan. Exempelvis motsvarar en veckas heltids­studier 1,5 poäng på högskola och 20 poäng på komvux.

Studieresultat från utländska skolor

När du studerar utomlands räknas poängen olika beroende på vilket land du läser i. Läser du exempelvis högskolans basår eller en språkkurs i utlandet, rapporterar skolan inte dessa studier i poäng. Då måste du i stället kunna visa upp ett intyg från skolan där de gör en bedömning av hur många veckor du klarat.

Får jag behålla studiemedel jag redan fått?

Din rätt att behålla studiemedel du redan fått beror inte på dina studie­resultat, utan på hur många poäng eller kurser du varit registrerad på och läst. Du får alltså behålla dina studie­medel så länge du varit registrerad på och läst alla kurser du fått studie­medel för, även om du inte klarat kravet på studie­resultat. Om du däremot läst färre poäng eller kurser än du fått studie­medel för, måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din rätt till studie­medel eller hur mycket studiemedel du kan få.

Särskilda skäl vi tar hänsyn till

Om du inte klarar kravet på studie­resultat kan vi i vissa fall ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat dina studier.

Exempel på särskilda skäl

Personliga skäl

Personliga skäl kan till exempel vara att du har en funktions­nedsättning som du inte kände till sedan tidigare, att du eller en nära anhörig varit sjuk eller att någon i familjen avlidit. Som nära anhörig räknas föräldrar, man, fru, sambo, syskon eller barn.

Det kan också vara andra omständigheter eller plötsliga händelser som påverkat din förmåga att kunna studera fullt ut. Det ska vara något som du inte har kunnat veta skulle hända eller kunnat påverka.

Du måste styrka dina uppgifter med intyg från läkare eller motsvarande.

Allvarliga brister i utbildningen

Det kan räknas som särskilda skäl om du har haft svårt att klara dina studier på grund av allvarliga brister på skolan. Skolan måste intyga att dina uppgifter stämmer.

Redogör för skälen i ansökan

Om du har särskilda skäl som du vill att vi ska ta hänsyn till, ska du skicka med ett personligt brev och ett intyg när du söker nya studiemedel. Ju tidigare vi får information från dig, desto snabbare kan du få ett beslut.

För att CSN ska kunna ta hänsyn till dina skäl måste det vara omständigheter som du inte har kunnat påverka, de ska ha varit utanför din kontroll.

Om du behöver hjälp kan du vända dig till student­hälsan på din skola.

Det här behöver vara med i brevet

Du ska beskriva hur skälen har påverkat dina möjligheter att klara av studier och tentor. Det ska också framgå att skälen som du beskrivit stämmer i tid med de veckor du inte klarade studie­resultaten, exempelvis att du blev sjuk under en tentaperiod. Du måste alltså kunna visa på ett tydligt samband mellan dina skäl och de bristande studieresultaten.

Styrk dina skäl

Du måste styrka dina skäl med ett intyg från exempelvis en läkare. Intyget ska visa att skälen stämmer i tid med de bristande studieresultaten.

Om du eller en närstående varit sjuk

Vi räknar inte med veckor då du varit sjuk och haft studie­medel när vi prövar dina studie­resultat, men då måste Försäkrings­kassan ha godkänt din sjukperiod. Kom därför ihåg att alltid anmäla sjukdom till Försäkrings­kassan. Om du studerar utomlands ska du anmäla sjukdom direkt till CSN.

Vi räknar också bort veckor du vårdar sjukt barn eller en svårt sjuk närstående. Detta måste du anmäla direkt till CSN.

Sjuk under studierna

Vård av barn

Vård av närstående

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-05-05
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller