Hoppa till innehåll

Intyg för inkomster i utlandet

Om du har fått betala ett lägre årsbelopp på grund av låg inkomst kontrollerar vi din inkomst i efterhand. Inkomster i Sverige får vi direkt från Skatteverket, men om du haft inkomster utomlands måste du själv skicka in beslut om slutlig skatt från det landet. Om du saknat inkomst måste du även styrka det. Längre ner på sidan hittar du information om vad som gäller i några olika länder.

Kontroll av inkomst när du betalar mindre

Har du fått betala ett mindre årsbelopp på grund av låg inkomst? Vi kontrollerar dina inkomster i Sverige och utomlands i efterhand för att se om du har betalat rätt årsbelopp.

Inkomster i Sverige

Om du har haft inkomster i Sverige kommer vi få dessa uppgifter från Skatteverket.

Inkomster i utlandet

Har du haft inkomster i utlandet måste du skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande intyg för att styrka inkomsten du haft. Om du har saknat inkomst måste du även styrka det. Intygen ska komma från skattemyndigheten i landet där du hade inkomst.

Avdrag i deklarationen

Har du gjort avdrag i din deklaration? CSN kan i vissa fall ta hänsyn till avdragen, men då måste du säga till om det. Det kan du till exempel göra i tjänsten Lämna uppgifter om inkomster i utlandet (fältet Övrigt). Vi kan inte ta hänsyn till allmänna avdrag och grundavdrag.

Ingen inkomst

Har du inte haft någon inkomst? Då ska du skicka in ett intyg från skattemyndigheten som styrker det.

Om du inte lämnar intyg om inkomst

Om du inte lämnar intyg på din inkomst måste du betala ditt ursprungliga årsbelopp. Du kommer dessutom att få betala en tilläggsavgift.

Vi kan fatta ett nytt beslut om du skickar intyg till oss efter att vi fattat beslut om ditt årsbelopp. Då kan vi ta hänsyn till de inkomstuppgifter som du lämnat intyg för.

För lån tagna 1 januari 1989–30 juni 2001

Om du bodde eller hade inkomst utomlands och CSN saknar uppgift om din utländska inkomst, blir årsbeloppet fem procent av din skuld. Årsbeloppet kan dock som lägst bli 7 140 kronor under 2021.

Du har möjlighet att få ditt årsbelopp beräknat till fyra procent av den inkomst du hade 2019. Då måste du skicka en kopia på ditt beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande intyg från skattemyndigheten i landet där du bor.


Styrka inkomst i olika länder

Läs vad som gäller för det land där du haft inkomst.

Argentina

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Argentina: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från AFIP.  

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • Declaración Jurada F-711
 • internetutdrag av Presentación de DDJJ y Pagos som visar att deklarationen är fastställd.

Om du inte har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • kontrolluppgift F649 eller F1357 som arbetsgivaren lämnar till Dirección General Impositiva (DGI)
 • kopia av Mis aportes/Resumen de situación previsional som visar samtliga inkomster för det aktuella året.

Om du helt saknat inkomst

Skicka in intyg från AFIP/DGI som styrker att du inte har deklarerat och helt saknat inkomst för det aktuella året.

Om du har inkomst av näringsverksamhet

Skicka in följande dokument:

 • Constancia de opción – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
 • intyg från AFIP/DGI som styrker inkomsten för det aktuella året.
Australien

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Australian Taxation Office (ATO). För inkomstuppgifter från Australien för 2020 ska intygen visa perioden 1 juli 2019–30 juni 2020.

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • Notice of Assessment
 • Individual Tax Return

Om du har haft inkomster som deklarerats på Tax Return, Supplementary section ska du också skicka med den delen.

Om du inte har deklarerat och haft inkomst

Skicka in följande dokument:

 • Non-lodgment advice med stämpel från ATO, Tax Return not Necessary eller Lodgement of your Tax Return not required och
 • Payment summaries.

Om du inte har deklarerat och inte haft någon inkomst

Skicka in följande:

 • Non-lodgment advice med stämpel från ATO, Tax Return not Necessary eller Lodgement of your Tax Return not required och
 • ett intyg från ATO som visar att du helt saknat inkomst.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Australien, Australian Taxation Office (ATO).

Belgien

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Belgien, Service Public Fédéral Finances (franska), Federale Overheidsdienst Financien (nederländska) eller Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen (tyska). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Belgien. 

Om du har deklarerat

Skicka in alla sidor av något av följande dokument:

 • Avertissement-extrait de rôle (franska)
 • Anslagsbiljet/Berekningsnota (nederländska)
 • Steuerbescheid (tyska)

Om du inte har deklarerat

Skicka med ett intyg från skattemyndigheten i Belgien, där din inkomst framgår.

Chile

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande till oss för det aktuella året från skattemyndigheten i Chile, Servicios de Impuestos Internos (SII). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från SII.

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • Certificado Declaración de Renta Internet
 • Formulario 22, din deklaration

Om du inte har deklarerat eller har inkomst under gränsen för att betala skatt

Skicka in Certificado Sobre Situación Tributaria en Chile F3466.

Om du helt saknat inkomst

Skicka in intyg från Servicios de Impuestos Internos (SII) om att inkomst saknas.

Danmark

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Danmark, Skattestyrelsen. Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från Skattestyrelsen.

Om du har deklarerat

Skicka in Årsopgørelse.

Om du inte har deklarerat och inte haft inkomst

Skicka in intyg från SKAT som visar detta.

Finland

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året. Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Finland, Vero Skatt.

Om du har deklarerat

Skicka in Verotuspäätös tuloverosta (Beskattningsbeslut).

Om du inte har deklarerat

Skicka med ett intyg som visar att du inte har deklarerat. Det ska också stå vilken inkomst du haft.

Frankrike

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Direction générale des finances publiques (DGFIP). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från DGFIP.

Om du har deklarerat

Skicka in Avis d'impôt sur le revenus

Om du sambeskattas ska du skicka med er gemensamma Avis d'impôt sur les revenus. Vi behöver den för att kunna skilja på era inkomster. Om du inte kan visa hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du inte har deklarerat eller saknat inkomst

Skicka in något av följande dokument:

 • Avis de non imposition ou d'imposition non mise en recouvrement
 • motsvarande intyg utfärdat av DGFIP som visar att du inte haft någon inkomst och inte har deklarerat.
Grekland

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Grekland (DOY). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från DOY.

Om du har deklarerat

Vilket dokument du ska skicka in beror på om du har deklarerat enskilt eller sambeskattat.

 • Enskilt: skicka in ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ.
 • Sambeskattat: skicka in ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (er gemensamma).

Om du har inkomst under gränsen för att deklarera eller helt saknar inkomst

Vilket dokument du ska skicka in beror på om du har deklarerat enskilt eller sambeskattat.

 • Enskilt: skicka in ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ypefthini Dilosi).
 • Sambeskattat: skicka in ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (er gemensamma).

Om du sambeskattas måste du styrka hur inkomsten är fördelad mellan er. Om du inte styrker detta kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Irland

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten på Irland, Revenue Irish Tax & Customs. Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från Revenue Irish Tax & Customs.

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • Self Assessment Acknowledgement Notification
 • Form 11 Return summary

Om du inte har deklarerat och enbart haft inkomst av tjänst

Skicka in Statement of Liability (ersätter F21 PAYE Balancing Statement).

Om du inte har haft inkomster eller inte finns registrerad i skatteregistret på Irland, måste du skicka med ett intyg från Revenue Irish Tax & Customs som styrker detta.

Island

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten på Island, Ríkisskattstjóri (RSK). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från RSK.

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • Álagningarseðill (slutskattebesked)
 • Skattframtal

Om din sammanlagda inkomst för året inte finns redovisat på Álagningarseðill måste du skicka in ett intyg från RSK där den sammanlagda inkomsten framgår.

Om du inte har deklarerat

Skicka in intyg från RSK om att ingen deklaration har lämnats in och inga andra inkomster finns inrapporterade.

Italien

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Agenzia delle Entrate.

Om du har deklarerat

Vilket eller vilka dokument du ska skicka in beror på om du har deklarerat enskilt eller sambeskattat.

Om du har deklarerat enskilt ska du skicka in:

 • Modello 730

eller

 • Modello Unico (Persone fisiche)
  och
 • Comunicazione di regolarità
  eller
 • Certificato di reddito percepito

eller

 • Unico mini
  och
 • Comunicazione di regolarità som styrker att deklarationen är godkänd/fastställd.

Om du har deklarerat sambeskattat ska du skicka in:

 • Modello 730 med samtliga sidor.

Om du inte kan styrka hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du har inkomst av näringsverksamhet

Skicka in följande dokument:

 • Modello Unico (Persone fisiche)
  och
 • Comunicazione di regolarità som styrker att deklarationen är godkänd/fastställd.

Om du inte har deklarerat men har inkomst

Skicka in följande dokument:

 • CUD eller Modello 770 (Ser.P.I.Co)
  och
 • intyg från Agenzia delle Entrate där det framgår att du inte har deklarerat.

Om du helt saknar inkomst

 • Intyg från Agenzia delle Entrate som visar att du inte har deklarerat och att Agenzia inte har någon inkomstuppgift på dig.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Italien, Agenzia delle Entrate.

Japan

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande till oss för det aktuella året från skattemyndigheten i Japan, National Tax Agency (NTA). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från NTA.

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • Certificate of Tax Payment No. 2 For amount Income från NTA

Om du inte har deklarerat

 • Municipal and Prefectural Income Taxation Certificate
 • 令和3年度 所得· 課税証明書 (2021 Fiscal Income and Tax Certificate). På intyget måste rubriken 令和2 年分所得 (2020 Worth Income) finnas med.
Kanada

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Kanada, Canada Revenue Agency (CRA). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från CRA.

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • Income Tax and Benefit Return T1 General (D'impôt et de prestations)
 • Notice of Reassessment (Avis de cotisation) eller Notice of Assessment eller Income Tax Return Information - Regular

Om du inte har deklarerat eller saknat inkomst helt

Skicka med intyg från CRA som styrker att du inte har deklarerat och saknat inkomst.

Kina

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Kina, State Administration of Taxation (SAT). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från SAT.

Om du har deklarerat

Skicka in något av följande dokument:

 • kopia av ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande intyg från SAT
 • intyg från SAT som visar hur mycket skatt du har betalat tillsammans med kontrollbesked från din arbetsgivare eller annat intyg som visar inbetalad skatt och inkomst.

Om du har inkomst men inte deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • intyg från SAT som visar hur mycket skatt du betalat
 • kontrollbesked från arbetsgivaren eller annat intyg som visar inbetald skatt och inkomst.

Om du har inkomst under gränsen för att betala skatt eller helt saknar inkomst

Skicka in något av följande dokument:

 • intyg som visar att du inte finns i skatteregistret hos SAT
 • intyg från SAT som säger att de inte lämnar ut något intyg
 • annat intyg från SAT i kombination med till exempel visum som styrker att du inte får arbeta i Kina.
Nederländerna

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Nederländerna, Belastingdienst. Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från Belastingdienst.

Om du har deklarerat

Skicka in Aanslag inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen, samtliga sidor.

Om du inte har deklarerat men betalat löneskatt

Skicka in Verklaring geregistreerd inkomen med beteckning D (hette tidigare Inkomensverklaring).

Om du har inkomst under gränsen för att betala skatt

Skicka in Verklaring geregistreerd inkomen med beteckning D (hette tidigare Inkomensverklaring).

Om du helt saknat inkomst

Skicka in något av följande dokument:

 • Verklaring geregistreerd inkomen med beteckning O (hette tidigare Inkomensverklaring)
 • intyg från Belastingdienst där det framgår att du saknat inkomst.
Norge

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Norge, Skatteetaten. Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från Skatteetaten.

Om du har deklarerat

Skicka in Grunnlag for skatt.

Om du inte har deklarerat och inte haft inkomst

Skicka in ett intyg från Skatteetaten som visar att du inte har haft inkomst.

Nya Zeeland

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten på Nya Zeeland, Inland Revenue (IRD) Te Tari Taake, för det aktuella året. Beroende på din situation kan du behöva skicka in fler intyg.

Du kan beställa intygen från IRD. För inkomstuppgifter för 2020 ska intygen visa perioden 1 april 2020–31 mars 2021.

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • IR3 (Individual tax return)
 • Intyg från IRD som visar att din deklaration är slutbehandlad och godkänd och som anger om du får skatteåterbäring, restskatt eller om du har betalt rätt skatt (exempelvis Return acknowledgement, Notice of assessment eller Notice of refund)

Om du inte har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • Income tax assessment, samtliga sidor inklusive sidan Your assessment details.
 • ett intyg från IRD som visar att du inte har deklarerat.

Om du helt saknat inkomst

Skicka in ett intyg från skattemyndigheten som visar att de inte har några uppgifter om inkomst för dig eller att du inte finns i skattemyndighetens register (exempelvis Confirmation of income).

Schweiz

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i din kanton. Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i din kanton.

Om du har deklarerat

Skicka in följande dokument:

 • beslut om slutlig skatt
 • bilagan till deklarationen.

Om du haft inkomst under gränsen för att deklarera

Skicka in följande dokument:

 • intyg från skattemyndigheten där det framgår att du inte lämnat någon deklaration
 • kontrolluppgift från arbetsgivaren: Lohnausweis (tyska), Certificat de salaire (franska), Certificato di salario (italienska).

Om du inte deklarerat och helt saknar inkomst

Skicka in ett intyg från kantonens skattemyndighet där det framgår att du inte har deklarerat och att de inte har någon inkomstuppgift på dig.

Om du enbart betalar källskatt (Impôt à la source/Quellensteuer)

Det här gäller om du tillfälligt vistas i eller arbetspendlar till och från Schweiz och endast betalar källskatt. Skicka in Bestätigung quellensteuer (tyska), Attestation impôt à la source (franska).

Spanien

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Agencia Tributaria.

Om du har deklarerat

Skicka in Certificado Resumen de la Declaración Anual del I.R.P.F.

Om du sambeskattas ska du skicka med ert gemensamma Certificado Resumen de la Declaración Anual del I.R.P.F. Du ska även skicka in bådas Datos fiscales. Det måste du göra för att vi ska kunna skilja era inkomster från varandra. Om du inte kan visa hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du inte har deklarerat men haft inkomst

Skicka in Certificado de imputaciones del I.R.P.F. med bilaga.

Om du inte har deklarerat och inte haft inkomst

Skicka in Certificado de imputaciones del I.R.P.F.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Spanien, Agencia Tributaria.

Storbritannien

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Storbritannien, HM Revenue & Customs (HMRC). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från HMRC. För inkomstuppgifter för 2020 ska intygen visa perioden 6 april 2020–5 april 2021.

Om du har deklarerat

Skicka in SA302 Tax Calculation. Har du deklarerat elektroniskt kan du själv skriva ut dokumentet från HMRC:s webbplats. Din elektroniska Tax Calculation måste vara färdigbehandlad och ha status "SUBMITTED" eller "100% complete".

Om du inte har deklarerat

Skicka in något av följande dokument:

 • P800 Tax Calculation
 • Annual Tax Summary
 • PA302 Simple Assessment
 • Employment History Letter. Intyget måste innehålla uppgifter om samtliga inkomster. Om du inte har haft inkomst från näringsverksamhet måste följande framgå av intyget; "We have not got a record of any taxable income for you as a self-employed individual".

Om du helt saknat inkomst

Skicka in intyg från HMRC som visar att du inte finns i deras skatteregister.

Thailand

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från The Revenue Department. Inkomståret 2020 motsvarar enligt den thailändska tideräkningen 2563.

Om du har deklarerat

 • PND 90 eller 91 med stämpel och underskrift av The Revenue Department eller
 • Income Tax Payment Certificate

Om du inte har deklarerat och haft inkomst

 • Non-resident Withholding Tax Certificate

Om du inte har deklarerat och inte haft någon inkomst

 • Intyg utfärdat av det lokala skattekontoret eller skattemyndigheten i Krabi eller
 • intyg som visar att du saknar Taxpayer Identification Number (TIN).

Om du haft inkomster av näringsverksamhet

 • PND 50 samt intyg från skattekontoret i Krabi som visar att du inte haft några andra inkomster.
Tyskland

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Tyskland, Finanzamt. Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från Finanzamt.

Om du har deklarerat

Skicka in Bescheid über Einkommensteuer und Solidaritätszuchlag, tillsammans med alla bilagor.

Om du sambeskattas, ska du i stället skicka med ert gemensamma Bescheid med alla bilagor. Om du inte kan visa hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du inte har deklarerat eller har inkomst under gränsen för att betala skatt

Skicka in följande dokument:

 • Lohnsteuerbescheinigung/Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
 • ett intyg från Finanzamt som visar att du inte har deklarerat samt vilken inkomst du haft.

Om du helt saknat inkomst

Skicka in ett intyg från Finanzamt att inkomst saknas.

USA

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i USA, Internal Revenue Service (IRS). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från IRS.

Om du har deklarerat

Skicka in Record of Account.

Om du sambeskattas måste du även skicka med bådas Wage and Income Transcript. Det ska du göra för att vi ska kunna skilja på era inkomster. Om du inte kan visa hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du inte har deklarerat eller saknat inkomst

Skicka in följande dokument:

 • Verfication of nonfiling
 • Wage and Income Transcript
Österrike

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Österrike, Bundesministerium für finanzen (Finanzamt). Det finns även fler intyg du behöver skicka in, beroende på din situation. Du kan beställa intygen från Finanzamt.

Om du har deklarerat

Skicka in Einkommensteuerbescheid med alla bilagor.

Om du inte har deklarerat eller har inkomst under gränsen för att betala skatt

Skicka in följande dokument:

 • Lohnzettel und Meldungen (löneskattebesked)
 • ett intyg om att ingen deklaration har lämnats in och att inga andra inkomster finns inrapporterade.

Om du helt saknat inkomst

Skicka in intyg från Finanzamt att inkomst saknas.

EU-anställda

Betalar du skatt till EU måste du skicka med ett intyg som visar hur din EU-inkomst beskattas genom att skicka med Certificate of Revenues with Renumeration and Taxation Details för det aktuella året. Är du bosatt utanför Sverige måste du dessutom skicka med ett beslut om slutlig skatt eller motsvarande från landet där du bor.

SINK (särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta)

Beskattas du i Sverige enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK), ska du även skicka in kontrolluppgifter på dina SINK-beskattade inkomster. Skicka in något av följande:

 • KU13 (grön kontrolluppgift) om du varit anställd
 • KU14 om du betalat artistskatt
 • KU17 om du haft sjöinkomst
 • KU19 om du har haft pensions- eller försäkrings­utbetalningar.

Intygen kan du beställa från Skatteverket i Sverige.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-09-02
Hjälpte den här sidan dig?