Hoppa till innehåll

Handläggningstider

Normalt sett får du besked från CSN inom 3–4 veckor, ofta ännu snabbare. Saknar vi uppgifter för att kunna fatta ett beslut så kan det dröja längre.

Har du sökt studiemedel för fortsatta studier och väntar på besked?

Har du ansökt om studiemedel?

Har du ansökt om studiemedel de senaste veckorna men inte fått besked? Då har vi nog inte hunnit hantera din ansökan ännu.

Vi jobbar just nu med:

  • Studiemedel för studier i Sverige – ansökningar inkomna den 11 juni eller tidigare. När vi börjar hantera din ansökan kan det ta 4 veckor eller mer innan du får ett beslut.
  • Studiemedel för utlandsstudier – ansökningar inkomna den 24 juni eller tidigare. När vi börjar hantera din ansökan kan du få besked inom 2 veckor.

Har vi bett dig skicka in fler uppgifter?

Om vi upptäcker att något saknas i din ansökan om studiemedel så kontaktar vi dig och ber dig skicka in fler uppgifter (komplettera). Har du kompletterat ansökan de senaste veckorna men inte fått något besked? Då har vi inte hunnit börja hantera de nya uppgifterna.

Vi jobbar just nu med:

  • Studiemedel för studier i Sverige – kompletteringar som kommit in den 11 juni eller tidigare. När vi börjar hantera dina nya uppgifter kan det ta cirka 4 veckor innan du får ett beslut.
  • Studiemedel för utlandsstudier – kompletteringar som kommit in den 22 juni eller tidigare. När vi börjar hantera dina nya uppgifter kan det ta cirka 2 veckor innan du får ett beslut.

Har du ändrat i din ansökan om studiemedel?

Om du har ändrat din ansökan de senaste veckorna men inte fått något besked, har vi inte hunnit börja hantera din ändring än.

Vi jobbar just nu med:

  • Studiemedel för studier i Sverige – ändringar som kommit in den 16 juni eller tidigare. När vi börjar hantera din ändring kan det ta 3 veckor eller mer innan du får ett beslut.
  • Studiemedel för utlandsstudier – ändringar som kommit in den 20 juni eller tidigare. När vi börjar hantera din ändring kan du få besked inom 3 veckor.

Bidrag för gymnasiet

Det tar ungefär en vecka tills CSN fattar beslut om din ansökan om bidrag för extra tillägg, inackorderingstillägg eller lärlingsersättning. Det kan ta längre tid om något är oklart och om vi behöver få fler uppgifter från dig. I så fall kontaktar vi dig.

Frågor och svar

Kan jag få mitt beslut om studiemedel snabbare?

Ja, du får beslutet snabbare om du väljer att få det i Mina sidor i stället för med post. Då slipper du vänta på postgången. När beslutet finns att läsa i Mina sidor får du en notifiering via sms eller e-post. I tjänsten Min profil i Mina sidor kan du välja hur du vill få dina utskick från CSN.

Så här ska din profil se ut för att få meddelanden från oss så snabbt som möjligt

Välj utskick via Mina sidor och e-post eller sms

I exemplet har Mina sidor och e-post valts. Du kan även lägga till sms.

Tar min ansökan längre tid om jag är utländsk medborgare?

Ja, det kan ta längre tid. Om du är utländsk medborgare behöver vi vanligtvis även utreda om du har rätt till svenskt studiestöd. Då kan handläggningstiden bli längre än 3-4 veckor.

Vad är det för skillnad på en komplettering och en ändring av min ansökan?
  • Komplettera ber vi dig göra när något saknas i din ansökan som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut.
  • En ändring av din ansökan är något som du har gjort själv om något har ändrats eller om du glömde något i din ansökan.
I vilken ordning hanterar ni era ärenden, kan mitt ärende få förtur?

Vi handlägger ärenden i den ordning de kommer in till oss. Vi kan inte ge vissa kunder förtur.

Varför har jag ännu inte fått besked om min ansökan?

Cirka 60% av alla ärenden som kommer in till oss får ett snabbt besked, inom en vecka. I vissa fall måste våra handläggare titta mer på ett ärende och då tar det längre tid. Då kan det exempelvis bero på att:

  • du har lämnat ett meddelande till oss i din ansökan. Då tar din ansökan längre tid eftersom vi då måste läsa och ta ställning till meddelandet.
  • vi saknar en bilaga eller något är fel i din ansökan.
Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-07-10
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller