Hoppa till innehåll

Upphandling och inköp

Här kan du läsa om upphandlingar, hur du lämnar anbud till CSN och hur du fakturerar oss.

Hur ditt företag lämnar anbud

Om ditt företag vill lämna anbud på våra upphandlingar måste ni ha ett konto på Kommers Annons, där vi publicerar dessa. CSN:s upphandlingar och inköp måste följa lagen om offentlig upphandling. Vi använder oss också av de statliga ramavtal som finns inom vissa områden.

Vill ditt företag vara med och lämna anbud? Skapa ett konto på Kommers Annons, där vi publicerar alla våra upphandlingar.

Alla anbud på våra upphandlingar ska lämnas elektroniskt via Kommers.

CSN:s upphandlingar hittar du här.

Vi upphandlar enligt LOU

Allt som vi upphandlar och köper in (produkter och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Syftet med lagen är att:

  • offentliga medel ska användas på bästa sätt
  • den leverantör som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna till de mest förmånliga villkoren vinner den aktuella upphandlingen
  • säkerställa leverantörens möjlighet att lämna anbud
  • underlätta för leverantörer att göra affärer med den offentliga sektorn
  • främja fri rörlighet inom EU
  • gynna konkurrensen

LOU bygger på de EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling, som handlar om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.

Reglerna gäller för alla typer av inköp, allt från kontorsmateriel, möbler och IT-utrustning och tjänster, till konsulttjänster inom alla våra verksamhetsområden.

Frågor om upphandlingar

Om du har frågor om upphandlingar inom CSN, hör av dig via e-post till upphandling@csn.se.

Skicka e-faktura till CSN - lag om krav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, CSN, ska därför faktureras med en e-faktura.

Vi tar emot e-faktura på följande sätt:

PEPPOL-nätverket

CSN tar helst emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

CSN:s PEPPOL-ID är 0007:2021001819.

De format som CSN kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 i enlighet med ny standard och Svefaktura enligt SFTI-standard.

Svefaktura via operatör

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst. CSN tar emot e-faktura enligt SFTI-standard.

Vårt parts-id är GLN:7381000074301.

Leverantörsportal

Använd vår leverantörsportal för att manuellt registrera er faktura. Skicka en förfrågan om att läggas till i den tjänsten. Du hittar e-postadress under Kontakta oss här nedan. Vi behöver information om ert organisationsnummer, företagsnamn samt en e-postadress för att bjuda in er till leverantörsportalen.

30 dagars förfallotid

CSN tillämpar 30 dagar förfallotid om vi inte kommit överens om annat.

Referens

Ange alltid ordernummer på fakturan (CSN + 9 siffror) om sådant finns.

Behandling av personuppgifter för leverantörer

Information om behandling av personuppgifter för leverantörer Pdf, 169 kB. (Pdf, 169 kB)

In English

Information in English about sending an e-invoice to CSN Pdf, 465 kB. (Pdf, 465 kB)

Mer information

Mer om lagkravet, se www.digg.se och www.sfti.se

Läs mer om obligatorisk e-fakturering till offentlig sektor

Kontakta oss

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-01-07
Hjälpte den här sidan dig?