Hoppa till innehåll
Vi stänger våra tjänster för tekniskt underhåll från kl. 06.15-12 den 19-20 oktober. De tjänster som påverkas av stängningen är Mina sidor, Mina sidor app, Mina tjänster samt e-postformuläret.

2019-07-09

Rekordmånga elever får studiebidraget indraget på grund av skolk

29 600 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,7 procent av alla elever, en ökning jämfört med föregående läsår.

Under läsåret 2018/2019 fick 8,7 procent av Sveriges cirka 339 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 8,5 respektive 7,9 procent. Årets siffra är rekordhög.

Andelen med ogiltig frånvaro har ökat på fristående skolor, men varit oförändrad på kommunala skolor.
- På friskolorna ser vi både ett ökat antal elever och en högre andel med ogiltig frånvaro. Det får genomslag på andelen med indraget studiebidrag totalt sett, säger Andreas Dahlkvist, analytiker hos CSN.
Fristående skolor har en ogiltig frånvaro på 10,0 procent, motsvarande siffra för kommunala skolor är 8,3 procent.


Fler pojkar än flickor

Gotlands län har högst andel elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk – 13,4 procent. Därefter kommer Stockholms län med 11,4 procent och Västerbottens län med 10,0 procent. Lägst andel skolkare har Västernorrlands, Dalarnas och Jämtlands län.
- Utvecklingen när det gäller indragna studiebidrag varierar mycket över landet. Det som sticker ut i år är Gotlands relativt stora ökning, säger Andreas Dahlkvist.

64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Det är vanligare att utländska medborgare blir av med studiebidraget jämfört med studerande som är svenska medborgare.

Lång tid av ökning

Knappt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav, det betyder att de fått pengar felaktigt och ska betala tillbaka sitt studiestöd. 11 procent i den gruppen hamnade hos Kronofogden eftersom de inte klarar av att betala tillbaka återkraven. Det är en lika hög andel jämfört med föregående år.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste elva läsåren. Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Skolkstatistik 2018/2019

Skolk - Uppdelat på län och kommuner 2018/2019 (excel, 127 kB)
Skolk - Uppdelat på län och kommuner 2018/2019 (pdf, 150 kB)
Skolk - Hela landet och län 2018/2019 (excel, 30 kB)
Skolk - Hela landet och län 2018/2019 (pdf, 51 kB)
Totaluppgifter - Hela landet (excel, 55 kB)
Fakta om statistiken 2019 (word, 36 kB)

För mer information: Andreas Dahlkvist, analytiker CSN, 060-146373, 070-2749018.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller