Hoppa till innehåll

Om att jobba på CSN

Är du nyfiken på att jobba hos oss? Här kan du läsa om de förmåner du har som anställd på CSN samt hur rekryteringsprocessen går till. Du kan också se hur det fungerar om du vill göra ditt examensarbete hos oss.

Väx, utmanas och utvecklas hos oss

Utbildning är en av sakerna som tar oss framåt i livet. På CSN administrerar vi det svenska studiestödet. Vi bidrar till att förverkliga människors drömmar och mål. Varje dag.

På CSN jobbar vi med ständiga förbättringar, vi ser och tar ansvar för helheten, vi visar respekt och tillit för varandra och vi har kundens fokus i allt vi gör.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsglädjen hos våra medarbetare är viktig för oss. Som anställd på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet.

Vi vill ge alla medarbetare möjligheten att växa och utmanas.

CSN är i ständig utveckling, och det är också alla vi som jobbar här.

Välkommen till CSN!

Förmåner

Som CSN-anställd erbjuder vi dig olika förmåner:

 • Kompetensutveckling
 • Flexibla arbetstider utifrån verksamhetens krav och behov
 • Semester - antalet semesterdagar varierar med åldern
 • Till och med det år du fyller 29 år: 28 dagar
 • Från och med det år du fyller 30 år: 31 dagar
 • Från och med det år du fyller 40 år: 35 dagar
 • Avtalstimmar - utöver din semester har du möjlighet att ta ut ytterligare 32 lediga timmar
 • Grupplivförsäkring – statligt anställda omfattas av statens tjänstegrupplivförsäkring. Det betyder att din familj kan få pengar om du dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge som du är statligt anställd.
 • Stöd till friskvårdsaktiviteter
 • En avlönad friskvårdstimme under arbetstid varje vecka.
 • Subventionerad friskvård upp till  2 000 kronor per år.
 • Massage - CSN betalar halva kostnaden. Vi kallar det friskvårdsmassage för att skilja det från den massage som kan ges i rehabiliteringssyfte vid sjukdom. Erbjudandet gäller fem gånger per halvår.
 • Behandling hos naprapat eller kiropraktor - CSN betalar halva kostnaden.
 • Löneutfyllnad vid sjukdom, dag 15-90 (80 procent från Försäkringskassan, 10 procent från CSN)
 • Löneutfyllnad vid föräldraledighet - under föräldraledigheten betalar Försäkringskassan ut 80 procent av lönen i föräldrapenning i 360 dagar. CSN ersätter med ytterligare 10 procent för dessa dagar. Det innebär att ersättningen under det första året du är föräldraledig är 90 procent av lönen, även om du har en lön som är högre än gränsen för basbeloppet.
 • Rätt att gå ned i arbetstid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Stöd vid verksamhetsförändring - trygghetsavtal
 • Delpension - möjlighet att ansöka om delpension från 61 års ålder
 • Läkarvård och läkemedel - ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och läkemedel.

Rekryteringsprocessen

Här kan du läsa om hur du ansöker, när du kan ansöka och hur vi gör vårat urval och intervjuer.

Tänk på att CSN är en myndighet. Det innebär att alla ansökningar är allmänna handlingar och kan därför begäras ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Vi kan inte behandla ansökningar konfidentiellt med hänvisning till samma princip.

Så här ansöker du
 1. Under lediga tjänster hittar du de tjänster som vi annonserar ut just nu. Du söker jobbet genom att klicka på länken för det jobb du är intresserad av och sedan ansöka.

 2. Vi använder oss av rekryteringstjänsten ReachMee där du fyller i dina uppgifter i form av en meritförteckning och ett personligt brev.

 3. Du kan skicka in din ansökan fram till klockan 24.00 den sista ansökningsdagen. Du får en e-postbekräftelse när du skickat in din ansökan. Har du inte fått en sådan kan det vara så att din ansökan inte gått igenom. Kontakta i så fall rekryterande chef på det telefonnummer som finns i annonsen.
Urval och intervjuer

När ansökningstiden passerat gör vi en grovgallring med utgångspunkt i den kravprofil vi tagit fram och vi bortser från dem som inte uppfyller ska-kraven.

De kandidater som matchar kravprofilen bäst går vidare i rekryteringsprocessen. Vi genomför alltid en anställningsintervju för att få en djupare bild om den sökande. Vid intervjun ska du kunna ange minst två referenser (vanligtvis en tidigare chef och en kollega), men vi ringer inte till dessa utan din vetskap. Till vissa tjänster genomför vi även arbetsprover och tester, både skriftliga och muntliga.

Information om tillsatta tjänster

När CSN beslutat om att anställa någon tillkännages detta på myndighetens digitala anslagstavla för Tillsatta tjänster.

Information om tillsatta tjänster kan även fås genom att kontakta HR-avdelningen, telefon 060-18 60 00 (måndag-fredag kl. 8-16). Du kan också besöka CSN:s bemannade reception på huvudkontoret i Sundsvall. 

Varför publicerar CSN namn på den som erhållit en tjänst på csn.se?

Det beror på att beslut om att anställa inom staten kan överklagas. Den som sökt och inte erhållit en tjänst inom CSN ska ha möjlighet att överklaga anställningsbeslutet.

Hur gör jag för att överklaga ett tillsättningsbeslut?

Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till CSN inom tre veckor från den dag beslutet om anställning tillkännagivits. Överklagandet skickas vidare till Statens överklagandenämnd som prövar ärendet. Läs mer om att överklaga ett anställningsbeslut på Kammarkollegiet

Vad händer om någon överklagar beslut om att anställa mig?

Om ett överklagande bedöms till fördel för den klagande kan CSN tvingas återuppta rekryteringsprocessen. CSN kan också tvingas erbjudas den klagande en anställning. Detta innebär inte att den som CSN valt att anställa förlorar sin anställning.

Anmälan om företrädesrätt

Du som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har haft en visstidsanställning som löpt ut kan ha rätt till företrädesrätt till återanställning.

Vill du göra anspråk på företrädesrätt anmäler du detta här

Vid frågor vänligen kontakta HR-avdelningen.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-10-11
Hjälpte den här sidan dig?