Hoppa till innehåll

2021-06-07

Förslag om ett nytt offentligt omställningsstudiestöd

Den 7 juni, presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna de utredningar som syftar till att reformera arbetsmarknaden. Ett av förslagen handlar om ett nytt offentligt omställningsstudiestöd. Syftet med det nya studiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Regeringen har nu lämnat förslag på nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överenskommelsen (januariavtalet) om att reformera arbetsrätten.

Det nya offentliga omställningsstudiestödet, som utgör ett av förslagen, ska göra det enklare för personer med arbetslivserfarenhet att utbilda sig med hjälp av ett studiestöd som med bidrag och lån för de allra flesta kommer att motsvara 80 procent av personens lön. Det innebär att yrkesaktiva får en möjlighet att studera upp till 44 veckor (motsvarande ett år) med det nya studiestödet. Individen ska själv kunna ta initiativ till kompetensutveckling och omställning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Förslagen kommer inom kort att skickas ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer för att hämta in synpunkter. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 30 juni 2022.

Läs mer på regeringens webbplats

Lagstiftningsprocessen
  1. Regeringen lägger fram ett förslag om lagändring eller ny lag, en så kallad proposition.
  2. En statlig utredning tillsätts för att utreda frågan.
  3. När utredningen är klar lämnas ett förslag på lag/lagändringar till regeringen, ett så kallat betänkande.
  4. Betänkandet skickas på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter som får lämna synpunkter i form av ett remissvar.
  5. Regeringen bearbetar förslaget i betänkandet och skriver ett förslag till lag. I många fall lämnas förslaget till Lagrådet som granskar regeringens förslag.
  6. Regeringen bearbetar förslaget vidare och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.
  7. Ett eller flera av riksdagens utskott får lämna synpunkter på förslaget.
  8. Riksdagen röstar om förslaget.
Hjälpte den här sidan dig?
eller