Hoppa till innehåll

Jag har sålt aktier och fått en vinst. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Ja om du har sålt aktier och fått en vinst då kan det påverka hur mycket bidrag eller lån du har rätt till. Du får inte ha högre inkomster under ett kalenderhalvår än upp till ett visst belopp (fribelopp) utan att studiestödet påverkas.

Men under 2021 är fribeloppet inom studiemedlen tillfälligt borttaget på grund av coronapandemin. Inkomster som du haft under det här året påverkar därför inte dina studiemedel.

Normalt gäller att om du har sålt aktier i samband med att du ansöker om studiestöd eller när du har studiestöd ska du meddela CSN hur mycket vinst du gjort på din aktieförsäljning. Vinsten är en så kallad kapitalinkomst. Du kan välja att inkomsten från din försäljning ska fördelas med hälften på varje kalenderhalvår. Du behöver skicka dokument till oss som visar hur stor vinst du gjort samt när du sålde.

Om du inte meddelar CSN att du har fått en vinst från försäljning av aktier samtidigt som du får studiestöd, kan du senare behöva betala tillbaka pengar som du inte haft rätt till. CSN kontrollerar i efterhand de inkomster du lämnat mot överskottet i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital i Skatteverkets beslut om slutlig skatt.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-06-30
Hjälpte den här sidan dig?