Hoppa till innehåll

Inackorderingstillägg

Om du läser på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola och måste bo på studieorten, kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN. Om du läser på en kommunal gymnasieskola kan du vanligtvis ansöka om bidrag för boende och resor hos din hemkommun. Här kan du läsa mer om inackorderingstillägg från CSN och hur du ansöker.

Bidrag för dig som måste bo på studieorten

Inackorderingstillägg är ett bidrag du kan få om du måste bo på en annan ort under studietiden. Det gäller bland annat dig som studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola. Om du studerar på en kommunal gymnasieskola eller på komvux ansöker du vanligtvis om bidrag för boende och resor hos din hemkommun.

Du kan få inackorderings­tillägg till och med vårterminen det år du fyller 20. Det finns ingen nedre åldersgräns, så du kan få det även om du är under 16 år.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka utbildningar som ger rätt till inackorderingstillägg från CSN och vilka krav och villkor du behöver uppfylla.

Om du ska studera utanför Sverige kan du läsa om inackorderingstillägg på sidan Gymnasiestudier utanför Sverige.

Utbildningar som ger rätt till inackorderings­tillägg

Du kan få inackorderingstillägg från CSN om du studerar heltid på något av följande:

 • folkhögskola
 • konst- och kulturutbildning och vissa andra utbildningar
 • fristående gymnasieskola (friskola)
 • fristående gymnasiesärskola (friskola)
 • i grundskolan i vissa fall.

Om dina föräldrar bor utomlands

Om dina föräldrar bor utomlands och minst en av dem är svensk medborgare, kan du även få inackorderingstillägg när du går i en kommunal skola i Sverige. Du kan få inackorderingstillägget från klass 7 tills du slutar en gymnasieutbildning.

Regler för de olika skolorna

Folkhögskola

Du kan få inackorderingstillägg om du läser en gymnasial utbildning eller grundskoleutbildning på en folkhögskola och bor på skolans internat. Om du läser men inte bor på skolans internat utan på ett annat ställe på skolorten, krävs att du har minst två timmars restid mellan föräldrahemmet och folkhögskolan.

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Du kan få inackorderingstillägg för att gå en konst- och kulturutbildning och vissa andra utbildningar på gymnasienivå. Du behöver bo tillfälligt på en annan ort än din hemort och ha minst två timmars restid mellan föräldrahemmet och skolan.

Fristående gymnasie­skola och fristående gymnasie­särskola

Din totala restid till och från skolan måste vara minst två timmar varje dag för att du ska kunna få inackorderingstillägg på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola. Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på hemorten eller inom två timmars resväg per dag från föräldrahemmet.

Vi kan inte ta hänsyn till om skolan erbjuder en särskild variant, en nationell godkänd idrottsutbildning eller att skolan erbjuder valbara kurser som saknas på din hemort, exempelvis ambulans eller spa.

Om du har en förälder (vårdnadshavare) som bor på studieorten kan du inte få inackorderingstillägg.

Kommunal gymnasieskola eller komvux

Du kan inte få inackorderingstillägg från CSN om du studerar på en kommunal gymnasieskola eller på komvux. Då ska du i stället vända dig till din hemkommun.

Om dina föräldrar bor utomlands permanent och minst en av dem är svensk medborgare kan du dock få inackorderingstillägg från CSN.

Grundskola

Då kan du få inackorderingstillägg från och med årskurs 4 om du ska gå en förberedande dansarutbildning.

Du kan få inackorderingstillägg från och med årskurs 7 om något av följande stämmer på dig:

 • Du läser på en grundskola och dina föräldrar bor utom­lands permanent. Det gäller oavsett huvudman för skolan, det vill säga oavsett om du går på en kommunal skola eller en friskola.

Krav och villkor

För att du ska kunna få inackorderingstillägg måste du studera på heltid på en utbildning som ger rätt till bidraget. Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på din hemort. Om den finns på din hemort förväntar vi oss att du studerar där.

Om du skulle bo kvar hemma, skulle du behöva resa minst två timmar varje dag för att komma till skolan. Om en motsvarande utbildning finns inom två timmar från ditt hem kan du dock inte få tillägget, utan då behöver du gå den utbildningen.

Det här räknar vi som ditt hem:

 • Om du bor hos dina föräldrar räknar vi föräldrahemmet.
 • Om du är placerad i familjehem räknar vi familjehemmet som ditt föräldrahem.
 • Om du är gift räknar vi din eller din makes eller makas gemensamma bostad.
Undantag från kraven

Det finns undantag från kraven för att få inackorderingstillägg. Här är några exempel på när du kan få bidraget även om du inte uppfyller kraven:

 • Du har sökt men inte blivit antagen till utbildningen som finns på din hemort eller inom två timmars restid från föräldrahemmet.
 • Dina föräldrar har flyttat till en annan ort i Sverige eller flyttat tillbaka till Sverige och du bor kvar för att gå färdigt din utbildning eftersom du inte kan byta skola utan svårighet.
 • Dina föräldrar bor utomlands.
 • Du praktiserar.
 • Du skulle ha behövt vara inackorderad på grund av lång restid även om du studerat på din hemort.
 • Du har särskilda skäl för att bo inackorderad. Ett särskilt skäl kan exempelvis vara trakasserier eller annan kränkande behandling, eller andra personliga förhållanden som har med skolgången att göra.
 • Du har valt en skolförlagd utbildning, men på din hemort eller inom två timmars restid från ditt föräldrahem finns den endast i form av lärlingsutbildning.
 • Du går en utbildning som Skolverket har beslutat ska vara så kallad riksrekryterande.

Hur mycket pengar kan jag få?

Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och din skola eller praktikplats enkel väg.

Belopp utifrån avståndet mellan hemmet och skolan
Inackorderingstillägg i kronor per månad utifrån avståndet mellan hemmet och skolan

Avstånd i km

Kronor per månad

0–44

1 190

45–84

1 315

85–124

1 460

125–174

1 625

175–224

1 770

225–599

1 875

600–899

1 980

900–1 299

2 160

1 300–

2 350

 

Om du studerar på heltid får du inackorderingstillägg under nio månader, från september till maj.

Utbetalningsdatum läsåret 2021/22

Hur ansöker jag om inackorderingstillägg?

Beställ en ansökningsblankett här på webbplatsen. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka ansökan till CSN:s postadress.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) skriva under ansökan. Om du är över 18 år kan du skriva under din ansökan själv.

För läsåret 2021/22 ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2022.

Viktigt att du meddelar ändringar till oss

Har du inackorderingstillägg men har valt att flytta hem igen? Eller har du kanske bytt utbildning? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka ditt inackorderingstillägg till CSN. Då kan vi justera din ersättning så du får de pengar du har rätt till. Om vi betalar ut pengar du inte hade rätt till kan det hända att du får ett återkrav.

Anmäl till CSN om du

 • bott hos din ena förälder och nu flyttar hem till den andre föräldern
 • byter inackorderingsbostad eller väljer att flytta hem
 • byter program eller inriktning.
Så här anmäler du ändringar

Anmäl ändringar till CSN på blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år ska dina vårdnadshavare skriva under blanketten. Om du har fyllt 18 år ska du skriva under blanketten själv. Du kan också kontakta oss via telefon eller mejl

Kontakta oss om ändringar

Om du byter inackorderingsbostad ska du även skicka med en kopia på hyreskontraktet eller blanketten ”Intyg från hyresvärd”.

Detta händer efter ändringen

När CSN får veta om ändringen, fattar vi ett nytt beslut om inackorderingstillägg. Det kan innebära något av följande:

 • Du får inte några fler utbetalningar om vi redan betalat ut all studiehjälp du har rätt till.
 • Du får mindre utbetalningar i framtiden.
 • Du måste betala tillbaka det som tidigare betalats ut för mycket (återkrav)
 • Du får mer pengar.

Tänk på att du är skyldig att se till att CSN har rätt uppgifter om dig. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändringar kan bli polisanmäld.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-07-05
Hjälpte den här sidan dig?