Hoppa till innehåll

Lärlingsersättning

Du kan få lärlingsersättning från CSN om du går en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram. Pengarna ska gå till de extra kostnader för måltider och resor som du kan ha när du är ute på en arbetsplats. Här hittar du information om villkor, hur du ansöker och vad som är bra att tänka på.

Vad är lärlingsersättning?

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden och du får det under den tid du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.

Vad krävs för att få lärlings­ersättning?

För att kunna få lärlingsersättning behöver du uppfylla dessa krav:

 • Du måste gå på en utbildning som ger rätt till studiehjälp.
 • Du måste gå en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
 • Du måste studera på heltid.
 • Du måste ha rätt ålder. Du kan få lärlingsersättning till och med första halvåret det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns.
 • Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd

Du kan inte få lärlingsersättning

 • om du studerar på en lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan eller en gymnasial utbildning på komvux där delar av din utbildning är på en arbetsplats
 • om du studerar på en lärlingsutbildning utanför Sverige
 • för samma tid som du har lärlingslön från din arbetsplats.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid som du studerar på en utbildning som ger rätt till lärlingsersättning. Tillsammans med studiebidraget innebär det att du får 2 250 kronor per månad.

Om du studerar på heltid får du lärlingsersättning under nio månader, från september till maj.

Utbetalningsdatum läsåret 2021/22

Hur ansöker jag om lärlingsersättning?

Beställ en ansökningsblankett här på webbplatsen. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka ansökan till CSN:s postadress.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) skriva under ansökan. Om du är över 18 år kan du skriva under din ansökan själv.

För läsåret 2021/22 ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2022.

Bra att veta innan du ansöker

 • Du behöver inte skicka med något utbildningskontrakt. Lärlingsersättning får du för den tid skolan har rapporterat att du går på en gymnasial lärlingsutbildning.
 • På ansökningsblanketten ska du fylla i om du har lärlingslön eller inte. Lärlingslön är samma sak som att du har lön från din arbetsplats. Om du inte har det ska du kryssa nej på den frågan.

Viktigt att du meddelar ändringar till oss

Har du bytt utbildning? Studerar du fortfarande på en lärlingsutbildning men på en annan skola? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din lärlingsersättning till CSN. Då kan vi justera din ersättning så att du får de pengar du har rätt till. Om vi betalar ut pengar som du inte hade rätt till kan du få ett återkrav.

Anmäl till CSN om du

 • slutar studera
 • byter skola
 • minskar studieomfattning från heltid till deltid
 • byter utbildning
 • börjar få lärlingslön.
Så här anmäler du ändringar

Anmäl ändringar till CSN på blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år ska dina vårdnadshavare skriva under blanketten. Om du har fyllt 18 år ska du skriva under blanketten själv. Du kan också kontakta oss via telefon eller mejl.

Kontakta oss om ändringar

Detta händer efter ändringen

När CSN får in din ändring fattar vi ett nytt beslut om lärlingsersättning. Det kan innebära något av följande:

 • Du får inte några fler utbetalningar.
 • Du får mindre pengar resten av läsåret.
 • Du måste betala tillbaka det som tidigare betalats ut för mycket (återkrav).
 • Du får mer pengar.

Tänk på att du är skyldig att se till att CSN har rätt uppgifter om dig. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändringar kan bli polisanmäld.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-07-05
Hjälpte den här sidan dig?