Hoppa till innehåll

Körkortslån – för dig som är arbetslös

Du som är arbetslös och uppfyller vissa villkor kan få låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Med ett körkort är det oftast lättare att få ett jobb. Här hittar du information om belopp, villkor och hur du ansöker om lånet.

Vad är körkortslån?

Körkortslånet är ett lån för dig som är arbetslös och mellan 18 och 47 år. Du kan få låna pengar från CSN för att kunna ta ett svenskt körkort med körkorts­behörighet B, det vill säga för personbil och lätt lastbil. Du kan få låna högst 15 000 kronor. Det du lånar ska du sedan betala tillbaka, och det behöver du göra även om du inte får körkort.

CSN får varje år en summa pengar som ska användas för körkortslånet. Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker.

Information in English

Så mycket kan du låna

Som mest kan du låna 15 000 kronor. Pengarna betalas ut i delbelopp under din körkorts­utbildning, och varje utbetalning är på 5 000 kronor. Du kan bara få CSN:s körkortslån en gång, och beslutet om körkortslån gäller i ett år.

Körkortslånet kanske inte räcker till hela din körkorts­utbildning, men det kan vara en hjälp på vägen. Hör med din trafikskola, så kan de hjälpa dig att lägga upp en plan. Då ser du också hur långt pengarna räcker.

Kostnader som körkortslånet får användas för

Körkortslånet kan du använda till kostnader för:

 • undervisningsmaterial och hjälpmedel för körkortsteori
 • introduktionsutbildning
 • teoriutbildning
 • körlektioner
 • riskutbildning
 • kunskapsprov och körprov
 • hyra av fordon från en godkänd trafikskola eller Trafikverket för att du ska kunna göra ditt körprov.

Lånet får bara användas för kostnader som du har under beslutets giltighetstid. Det innebär att du inte får låna pengar för kostnader som du haft före eller efter den tid som ditt beslut om körkortslån gäller.

Lånet får bara användas till svenskt körkort med körkortsbehörighet B, så kallat B-körkort. Det gäller för personbil och lätt lastbil.

Krav och villkor

Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna låna pengar till ditt körkort från CSN.

 • Du får inte ha ett B-körkort sedan tidigare.
 • Du ska uppfylla villkoren för ålder och arbetslöshet.
 • Trafikskolan måste ha tillstånd av Transportstyrelsen att driva trafikskola.
 • Trafikskolan behöver ha ett avtal med CSN.

På Transportstyrelsens webbplats kan du se vilka företag som har tillstånd att driva trafikskola.

Sök företag med tillstånd att driva trafikskola på Transportstyrelsens webbplats

Villkor för ålder och arbetslöshet

Beroende på din ålder gäller olika villkor.

Du är 18-24 år

Om du har fyllt 18 år men inte 25 ska du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:

 • Du deltar i Arbets­förmedlingens program i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Du måste vara inskriven i programmet den dag din ansökan kommer in till CSN.
 • Du har deltagit i Arbets­förmedlingens etablerings­­program eller haft en etableringsplan i minst tre sammanhängande månader fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN.
Du är 25-47 år

Om du har fyllt 25 år men inte 48 ska du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det måste du ha varit i minst sex samman­hängande månader fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:

 • Du har varit arbetslös under hela perioden.
 • Du har deltagit i ett arbetsmarknads­politiskt program eller haft en etableringsplan under hela perioden.

Så ansöker du

Du ansöker om körkortslån i Mina sidor. Gå till sidan Körkortslån och sedan Ansök om körkortslån. Du måste logga in med mobilt bank-id eller någon annan e-legitimation.

Om du har rätt till körkortslån får du ett beslut med ett lånelöfte om 15 000 kronor. Beslutet kommer till Mina sidor. Du får ett sms eller mejl när beslutet kommit dit. Du bestämmer själv om du vill använda hela lånebeloppet under körkorts­utbildningen, eller en del av det. Beslutet om körkortslån gäller i ett år från och med dagen för beslutet.

Utbetalning - det här behöver du göra

Körkortslånet betalas ut direkt till dig, inte till trafikskolan.

Utbetalningen sker inte automatiskt. För att du ska få pengarna utbetalda till ditt konto är det två saker som du behöver göra.

 1. Begära utbetalning från CSN.
 2. Anmäla konto till Swedbanks kontoregister.

Begära utbetalning från CSN

Körkortslånet betalas ut i förskott med 5 000 kronor per utbetalning. Utbetalningarna kommer inte automatiskt, utan du måste själv begära ut dem. Det gör du i tjänsten Begära utbetalning i Mina sidor. Du kan få sammanlagt tre utbetalningar.

För att du ska kunna få pengarna ska trafikskolan ha rapporterat uppgifter till CSN. Det tar sedan cirka två–tre bankdagar innan du har pengarna på ditt konto, från det att vi har godkänt din begäran.

Vänta inte för länge!

Tänk på att inte vänta för länge med att begära ut dina utbetalningar. Du kan inte få pengar efter att du har blivit godkänd på ditt kunskapsprov och ditt körprov. Du kan inte heller få pengar när ditt beslut om körkortslån har slutat gälla.

Gör så här

Första utbetalningen

Inför den första utbetalningen måste du meddela din trafikskola att du har ett körkortslån från CSN. De rapporterar då till CSN att du är inskriven hos dem och har ett godkänt körkortstillstånd. Sedan loggar du in i Mina sidor på csn.se och begär din första utbetalning i tjänsten Begär utbetalning.

Andra utbetalningen

När du har haft kostnader på minst 4 300 kronor kan du begära ut din andra utbetalning. Det gör du i tjänsten Begär utbetalning i Mina sidor på csn.se.

Trafikskolan måste ha rapporterat in kostnaderna till CSN för att du ska kunna få ut pengarna.

Tredje utbetalningen

När du har haft kostnader på ytterligare minst 5 000 kronor kan du begära ut din tredje utbetalning. Det gör du i tjänsten Begär utbetalning i Mina sidor på csn.se.

Kostnaderna för ditt kunskapsprov och körprov får CSN uppgift om direkt från Trafikverket. Dessa kostnader behöver du alltså inte meddela varken trafikskolan eller CSN.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

För att du ska få pengarna insatta direkt på ditt bankkonto måste du anmäla kontot till Swedbanks kontoregister. Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. Bankkontot kan du ha i vilken svensk bank som helst. Du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

Om du har fått utbetalningar från CSN förut men det var mer än ett år sedan, behöver du anmäla ditt konto igen. Om du inte anmäler kontot till kontoregistret, eller om du saknar bankkonto, får du pengarna på en kontantavi. Det står på avin var du kan lösa in den.

Anmäl bankkonto till Swedbank

Så länge gäller beslutet

Beslutet om körkortslån gäller i ett år.

I vissa fall kan vi förlänga beslutet. Det kan vi göra om det hänt saker som du själv inte har kunnat påverka och som gjort att du inte kunnat genomföra din körkorts­utbildning som planerat. Då ska du kontakta CSN och ansöka om att få beslutet förlängt. Det måste du göra inom elva månader från det att CSN fattade beslutet. Som längst kan vi förlänga beslutets giltighetstid med två år. Att beslutet förlängs påverkar inte summan du får låna. Du kan fortfarande låna högst 15 000 kronor.

Betala tillbaka lånet

De pengar som du lånar ska du sedan betala tillbaka. CSN tar även ut ränta på lånebeloppet. Räntan för 2020 är 1,74 procent. När det är dags att betala kommer du att få information från CSN där det står när och hur mycket du ska betala. Du börjar betala tillbaka tidigast sex månader efter att ditt beslut om körkortslån har slutat att gälla.

Du betalar av ditt lån med 300 kronor i månaden. Det innebär att om du har lånat 15 000 kronor tar det lite mer än 4 år innan du har betalat tillbaka lånet. Det går naturligtvis att betala tillbaka lånet snabbare om du vill.

Det går också bra att börja tillbaka tidigare. Använd bankgironummer 5268-6011. Som OCR-nummer skriver du ditt personnummer (tio siffror i följd utan mellanslag eller bindestreck).

Betala tillbaka körkortslån

Frågor och svar

Vad händer om lånet inte räcker till mitt körkort?

När du har lånat maxbeloppet, det vill säga 15 000 kronor, kan du inte låna mer pengar för ditt körkort från CSN. Kostnader som överstiger det beloppet måste du finansiera på något annat sätt.

Kan jag använda CSN:s app för att ansöka och begära utbetalningar?

Nej, du kan inte ansöka om körkortslån eller begära utbetalningar i appen. Om du använder en mobil enhet när du ska ansöka eller begära ut utbetalningar så ska du svara nej på frågan om du vill byta till en mobilanpassad sida.

Jag kan inte begära ut min utbetalning. Vad beror det på?

Om du inte kan begära ut din första utbetalning så kan det bero på att din trafikskola inte har meddelat CSN att du är inskriven hos dem.

Om du inte kan begära ut din andra eller tredje utbetalning så kan det bero på att du inte har haft tillräckligt höga kostnader för att få nästa utbetalning.

Påverkar körkortslånet andra bidrag och lån från CSN?

Nej, körkortslånet är ett helt fristående lån. Det påverkar inte andra bidrag och lån från CSN, som till exempel studiemedel, studiestarts­stöd och hemutrustnings­lån.

Kan jag få körkortslån om jag studerar?

Nej, för att kunna få körkortslån måste du vara anmäld som arbetssökande hos Arbets­förmedlingen.

Om du däremot har fått ett beslut om att du har rätt till körkortslån så påverkas inte det av att du börjar studera. Villkoret att du ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbets­förmedlingen gäller bara för tiden innan du ansöker om körkortslån.

Har du frågor om du uppfyller villkoret på arbetslöshet för att få körkortslån om du studerar under din arbetslöshets­period? Då är det bäst att du kontaktar Arbets­förmedlingen. Du kan också testa att ansöka om körkortslån i Mina sidor. I samband med att du ansöker får du svar på om du uppfyller villkoret för arbetslöshet.

Om jag tar körkortslån, påverkas mina veckor med studiemedel då?

Nej, antalet veckor som du har rätt till studiemedel eller studiestarts­stöd påverkas inte av körkortslånet.

Vad händer om jag får ett jobb under tiden som jag går min körkortsutbildning?

Det påverkar inte ditt körkortslån. Villkoret att du ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen gäller bara när du ansöker om körkortslån.

Jag har redan börjat på en körkortsutbildning, kan jag få körkortslån?

Ja, om du uppfyller villkoren och din körskola är godkänd av Transport­styrelsen. Men du kan bara låna pengar för de kostnader som du kommer att ha framåt i tiden. Du kan alltså inte få pengar för de kostnader som du haft innan ditt lån beviljades.

Kan jag avsluta lånet?

Det går inte att avsluta lånet, men du kan välja att inte begära ut några utbetalningar eller begära ut färre utbetalningar. Tänk på att om du en gång har blivit beviljad körkortslån, så kan du inte ansöka om det på nytt. Det gäller även om du inte har begärt ut några pengar.

Mitt beslut om körkortslån har gått ut, men jag har inte begärt ut några pengar. Kan jag ansöka på nytt då?

Nej, om du har ansökt och fått ett beslut om körkortslån, så kan du inte ansöka en gång till.

Information in other languages

Under Languages you will find information in Arabic, Dari, English, Farsi, French, Russian, Somali, Spanish and Tigrinyan.

Languages

För dig som arbetar på en trafikskola

På partnersidorna kan du läsa mer om rapportering och rutiner.

Arbetar på trafikskola

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-01-16
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller