Hoppa till innehåll

För dig som kommer från ett land utanför EU/EES eller Schweiz

Du som är med­borgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz och vill studera i Sverige kan ha rätt till studie­stöd från CSN på olika sätt. Här kan du bland annat läsa om vad som gäller för dig som har permanent uppehålls­tillstånd, är flykting, har familj, eller är anhörig till en person från ett EU/EES-land.

Du kan uppfylla villkoren på olika sätt

Du som är medborgare i ett annat land än EU/EES eller Schweiz kan uppfylla villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd på olika sätt. Ett sätt är om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Du kan också uppfylla villkoren till exempel om du är flykting eller om du har barn med en svensk medborgare som du bor med. Det finns särskilda bestämmelser för dig som är under 20 år.

Bestämmelserna på den här sidan gäller för dig som vill studera i Sverige.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige om Migrations­verket gett dig permanent uppehålls­tillstånd.

Du som har ett tidsbegränsat uppehålls­tillstånd på grund av familje­anknytning kan normalt inte få rätt till studiestöd.

Migrationsverket

Permanent uppehållsrätt (PUR)

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Anledningen är att du kan jäm­ställas med en svensk med­borgare enligt EU-rätten.

När har man PUR?

Du kan få permanent uppehållsrätt om du bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år tillsammans med en EU/EES-medborgare som du är anhörig till. Med anhörig menas partner eller barn.

Detta gäller inte om din anhöriga är schweizisk medborgare, och normalt inte om din anhöriga är svensk medborgare.

Permanent uppehållsrätt i förtid för anhöriga till personer som arbetar eller har arbetat i Sverige

I de här fallen kan du som är anhörig till en EU/EES-medborgare få permanent uppehållsrätt i förtid:

 • Din anhöriga har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige det senaste året och har bott här i minst tre år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige, men kan inte längre arbeta eftersom hen har permanent arbetsoförmåga. Hen har också bott här i minst två år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Din anhöriga har bott och arbetat i Sverige i tre år och bor kvar här i dag, men hen arbetar i ett annat EU/EES-land.

Anhörig till person som avlidit under arbete i Sverige

Du kan i vissa fall också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när hen arbetade i Sverige. Den personen måste även ha bott i Sverige de senaste 2 åren, eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.

Uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd enligt den nya lagen, lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Om tillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.

Ditt tidigare uppehållstillstånd måste ha varit ett sådant som kunde ge dig rätt till studiestöd.

Särskilda skäl

Det finns särskilda skäl som kan ge dig rätt till svenskt studiestöd.

Flykting och anhörig till flykting

Om Migrationsverket har bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande, har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Det har du också om du har fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande om­ständig­heter. Du kan också vara anhörig till en sådan person.

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till studiestöd.

Uppehållstillståndet kan vara permanent eller tidsbegränsat

Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet beviljas.

Om tillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.

Ditt tidigare uppehållstillstånd måste ha varit ett sådant som kunde ge dig rätt till studiestöd.

Barn med svensk medborgare

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har barn med en svensk medborgare som du bor till­sammans med i Sverige. Du måste även ha ett uppehålls­­tillstånd i Sverige. Om ditt uppehålls­tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studie­stöd om du har ansökt om ett förlängt uppehålls­tillstånd innan det gamla slutade gälla­.

Om du är under 20 år

Du som är under 20 år kan få rätt till studiestöd om du uppfyller något av följande villkor:

 • Du och din förälder har ett giltigt uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till en person som bor i Sverige.
 • Du har en förälder som är svensk medborgare och du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt grundat på familjeanknytning till den föräldern.
 • Du har placerats i familjehem eller på institution av en svensk myndighet.
 • Du har en vårdnadshavare som bestämts av en svensk myndighet.

Uppehållsrätt och varaktig anknytning

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd om du uppfyller de här villkoren:

 1. Du har uppehållsrätt för att du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller Schweiz.
 2. Du har en varaktig anknytning till Sverige.
 3. Du bor i Sverige.

Det här räknas som varaktig anknytning till Sverige

Arbetat i Sverige i minst 2 år

Du ska ha bott och arbetat i Sverige i minst 2 år. Du måste ha arbetat minst halvtid (50 procent).

Det finns annat än arbete för lön som räknas som arbete. Det här räknas också:

 • tid då du varit registrerad som arbetslös vid en svensk arbetsförmedling
 • arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • utbildning i svenska på högst grundskolenivå, på minst halvtid
 • tid då du haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande
 • vård av eget barn som är under 10 år
 • vård av nära anhörig på heltid.
Gift eller sambo i Sverige med en medborgare i EU/EES eller Schweiz sedan minst 2 år

Du är gift eller sambo med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz, och ni har bott tillsammans i Sverige i minst 2 år. Din partner måste också uppfylla villkoren för att ha rätt till studiestöd. Hen behöver antingen ha permanent uppehålls­till­stånd eller uppfylla villkoren genom varaktig anknytning eller särskilda skäl. Ett sådant skäl kan till exempel vara att hen är flykting.

Under 20 år när du flyttade till Sverige

Du var under 20 år när du flyttade till Sverige med din förälder och ni har uppehållsrätt som anhöriga till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz. Din förälder bor och arbetar här.

Status som varaktigt bosatt

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige. Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehållstillstånd i Sverige av Migrations­­verket.

Du kan läsa mer om vad status som varaktigt bosatt innebär hos Migrationsverket.

Anhörig till person som arbetar i Sverige (EU-rätten)

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd om du är gift eller sambo med en med­borgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska gälla behöver din anhöriga arbeta tillräckligt mycket. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Anhörig till medborgare i EU/EES eller Schweiz

Du räknas som anhörig om du är partner, barn eller styvbarn under 21 år till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. I vissa fall kan även du som är äldre än 21 år räknas som barn om du kan visa att du är ekonomiskt beroende av din förälder. Detta gäller normalt inte om din anhöriga är svensk medborgare.

Du kan också räknas som anhörig om du är förälder till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Då måste du kunna visa att du är ekonomiskt beroende av ditt barn.

Anhörig till svensk medborgare

Om din partner är svensk medborgare och ni som par även har haft en relation i ett annat EU/EES-land, kan du i vissa fall jämställas med en svensk med­borgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige.

Din partner måste arbeta eller driva företag i Sverige efter att ha bott utomlands. Hen behöver även arbeta tillräckligt mycket. 

Min partner är svensk medborgare och arbetar i Sverige. Varför gäller inte EU-rätten för mig?

Barn till en turkisk medborgare

Om du är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, kan du uppfylla villkoren för rätt till svenskt studie­stöd. Det gör du om din förälder eller styvförälder arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska räknas behöver hen arbeta minst 10 timmar i veckan under din studietid. Ni ska också ha uppehållstillstånd och ha bott tillsammans i Sverige. Då jämställs du med en svensk medborgare.

Barn till gästforskare

Om du är barn till en gästforskare i Sverige och vill ansöka om studiehjälp för gymnasiestudier, finns det särskilda regler. Kontakta oss för mer information

Barn till person med EU-blåkort

Om du vill ansöka om studiehjälp för gymnasiestudier i Sverige och är barn till en person som har ett EU-blåkort i Sverige, finns det särskilda regler. Kontakta oss för mer information

Barn till person med ICT-tillstånd

Om du är barn till en person som har ett ICT-tillstånd i Sverige och vill ansöka om studiehjälp för gymnasiestudier, finns det särskilda regler. Kontakta oss för mer information

Det här räknas som att arbeta eller driva företag

Det räknas som att arbeta

För att personen du är anhörig till ska räknas som arbetstagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid.
 • Hen får lön eller annan ersättning för arbetet.
Det räknas som att driva företag

För att personen du är anhörig till ska räknas som egenföretagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning i sitt företag. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid.
 • Hen har registrerat sitt företag hos Skatteverket och har F‑skattsedel.

Om personen har slutat arbeta

Om den person du är anhörig till har slutat arbeta, kan hen fortfarande räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste hen uppfylla något av följande villkor:

Personen ska vidareutbilda sig

Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas exempelvis att

 • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
 • en musiker studerar vid musikhögskolan
 • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.
Personen är sjuk eller skadad

Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Hen behöver kunna visa det med ett läkarintyg eller ett intyg om sjukpenning från Försäkringskassan.

Personen har blivit uppsagd

Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen hade arbetat mindre än ett år i Sverige, kan hen bara räknas som arbetstagare under sex månader efter att ha slutat arbeta.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-12-04
Hjälpte den här sidan dig?
eller