Hoppa till innehåll

Studier i en långsammare takt – för dig med en funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan i vissa fall få sänka studietakten men behålla samma studiemedel som tidigare. Det gäller inte om du studerar med studiestartsstöd. Här hittar du information om studietakt, villkor och hur du ansöker.

Studier för dig med en funktions­nedsättning

Har du en funktionsnedsättning som gör att dina studier tar längre tid, till exempel dyslexi? Då kan du i vissa fall få sänka studietakten till en långsammare takt, men få studiemedel för samma takt som tidigare. Det betyder att du till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiemedel för studier på 100 procent.

Så fungerar det med studietakt

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). När du studerar med en studietakt på 75 procent har du vanligtvis rätt till studiemedel på 75 procent.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att studera, kan vi bedöma att du har rätt att studera i en långsammare takt men få studiemedel för en högre takt.

Kan jag få högre studiestöd?

De här villkoren gäller för att få läsa med en långsammare studietakt utan att det påverkar dina studiemedel:

  • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.
  • Du har använt alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
  • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Vi tittar också på dina tidigare studieresultat. Om du tidigare har kunnat studera på heltid och klarat kravet på studieresultat, är det svårare för dig att nu få studiemedel för en högre studietakt.

Så ansöker du

Ansök om studiemedel

Sök studiemedel i Mina sidor. I ansökan ska du beskriva varför du behöver läsa i en långsammare takt. Du måste också skicka med intyg om din funktionsnedsättning. Vi behöver dessutom veta hur många timmar per dag du lägger ner på dina studier. Om det inte står i något av intygen, kan du själv skriva det i ansökan.

Ändra ansökan

Har du redan ansökt om studiemedel? Du kan ändra din ansökan i Mina sidor. Du kan också skicka ett brev till CSN där du berättar om din situation. Skicka med de intyg som behövs och skriv under brevet med din namnteckning.

Vilka intyg behöver CSN?

Vi behöver ett intyg eller utlåtande om din funktionsnedsättning från en läkare, psykolog, logoped eller liknande. Intyget ska visa hur din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att studera. Om du har dyslexi måste du skicka in en fullständig dyslexiutredning. Utredningen får inte vara gjord tidigare än när du gick i årskurs 5 i grundskolan.

Vi behöver också ett intyg från din skola som visar följande:

  • Vad skolan har gjort för att hjälpa dig med studierna.
  • Att skolans hjälp inte räcker.

Betala tillbaka lånet

När du läser med en lägre studietakt tar det längre tid att bli klar med utbildningen. Det innebär att du kan behöva låna mer pengar än om du hade kunnat studera på heltid. Ibland kan du få slippa betala tillbaka de extra pengarna. Det kallas för avskrivning.

Avskrivning av studielån på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra synnerliga skäl

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-11-02
Hjälpte den här sidan dig?
eller