Hoppa till innehåll

Tabell över utbildningsgrupper – när du som arbetar på folkhögskolan anmäler kurser eller utbildningar

 • Koden för utbildningsinriktningar består av sju tecken. De första tre anger nivå, övriga fyra anger inriktning.
 • Koden är ett viktigt attribut till utbildningen då den avgör vilken utbildning som den studerande beviljas studiemedel för.
 • Hela koden för utbildningsinriktning (sju tecken) registreras i samma fält.

Exempel på utbildningsinriktningar

 • 306212A betyder alla särskilda kurser, på gymnasienivå, i musik eller inriktning musik. På den studerandes beslut kan det stå exempelvis Rockmusik
 • 405812C betyder alla fritidsutbildningar med anknytning till turism på eftergymnasial nivå kortare än 2 år (80 v). På den studerandes beslut om studiemedel kan det stå exempelvis Turistsportlinjen.

Nivå

 • 206 Grundskolenivå
 • 306 Gymnasienivå
 • 405 Eftergymnasial yrkesinriktad utbildning kortare än två år (kortare än 80 veckor)
 • 505 Eftergymnasial yrkesinriktad utbildning minst två år och längre (minst 80 veckor)

Inriktning

 • Allmän kurs (alla kurser)
 • 010D Allmän kurs

Särskild kurs

 • 140Z pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning
 • 210Z konst och media, allmän utbildning
 • 211A bild- och formkonstnärlig utbildning
 • 211B konstvetenskap och konsthistoria
 • 211X annan utbildning inom bild- och formkonst
 • 212A musik
 • 212B dans, teater och dramatik
 • 212C musik-, dans-, film-, och teatervetenskap
 • 212X annan utbildning inom musik, dans och dramatik
 • 213A medieproduktion, allmän utbildning
 • 213B filmproduktion
 • 213C grafisk teknik och bokbinderi
 • 213D illustration, reklam, grafisk formgivning
 • 213E radio-, TV- och videoproduktion
 • 213F foto
 • 214X utbildning inom formgivning
 • 215A konsthantverk textil
 • 215B konsthantverk trä
 • 215C konsthantverk metall
 • 215Z konsthantverk allmän utbildning
 • 219Z konst och media övrig utbildning
 • 220Z humaniora, allmän utbildning
 • 221A teologie kandidatutbildning/motsvarande
 • 221B pastors- och missionärsutbildning
 • 221C diakonutbildning
 • 221X annan utbildning i religion
 • 222B språkutbildning engelska
 • 222C språkutbildning tyska
 • 222D språkutbildning franska
 • 222E språkutbildning spanska
 • 222F språkutbildning ryska
 • 222G språkutbildning svenska som främmande språk
 • 222X annan utbildning i främmande språk
 • 223A svenska/nordiska språk
 • 223B teckenspråksutbildning
 • 223C litteraturvetenskap
 • 223D teckentolkutbildning
 • 225A historia
 • 225B arkeologi
 • 225C kulturvård, kulturadministration
 • 310A beteendevetenskap
 • 310B samhällsvetenskap
 • 311X psykologiutbildning (samtalsterapi)
 • 312X sociologi, etnologi och kulturgeografi
 • 313Z statsvetenskap (EU-kunskap, freds- och konfliktkunskap)
 • 314Z nationalekonomi och ekonomisk historia
 • 321A journalistik
 • 321B medie- och kommunikationsvetenskap
 • 321X annan utbildning journalistik och medievetenskap
 • 322A biblioteks- och informationsvetenskap
 • 322B dokumentations- och informationsvetenskap
 • 340A ekonomiutbildning/företagsekonomi
 • 345A ledarskap, organisation och styrning
 • 346A läkarsekreterarutbildning
 • 380X juridik och rättsvetenskap övrig utbildning
 • 421X biologi och miljövetenskap
 • 422X miljövetenskap (ekologi)
 • 440Z fysik, kemi, och geovetenskap, allmän utbildning
 • 460Z matematik/naturvetenskap allmän utbildning
 • 482Z datoranvändning
 • 489Z data övrig utbildning
 • 520X teknik och teknisk industri, bred utbildning
 • 621C utbildning i lantbruk allmän
 • 621E utbildning i djurhållning
 • 621F hippolog, hästhållning
 • 622X trädgård allmän
 • 623X skog allmän
 • 624Z fiske och vattenbruk
 • 720Z hälso- och sjukvård allmän utbildning
 • 723M omvårdnadsutbildning - allmän vård och omsorg
 • 724X tandvård allmän utbildning
 • 725X tekniskt inriktad vårdutbildning
 • 760Z socialt arbete och omsorg allmän utbildning (socialpedagogik)
 • 761A barn och ungdom allmän utbildning
 • 761B barnomsorg
 • 761C fritidsverksamhet för barn och ungdom (fritidsledare)
 • 762A social service och omsorg allmän utbildning (behandlingsassistent med flera)
 • 762X socialt arbete och vägledning, annan utbildning
 • 811X utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll
 • 812A turismutbildning
 • 812B reseutbildning
 • 812C fritidsutbildning med anknytning till turism
 • 812Z övrig utbildning turism, resor och fritid
 • 813A idrottsledarutbildning (inte lärare)
 • 813B idrottsutbildning övrig
 • 813C friskvårdspedagogisk utbildning
 • 813D friskvård övrig utbildning
 • 840X transporttjänster allmän utbildning
 • 851Z miljövård och miljöskydd (teknik och kontroll)
 • 852Z naturvård och djurskydd
 • 861X säkerhet i samhället allmän utbildning (bevakningstjänster)
 • 862z arbetsmiljö och arbetsskydd
 • 999A utbildning där specifik inriktning inte finns tillgänglig
 • 999Z sommarkurs
Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-10-15
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller