Hoppa till innehåll

2021-01-14

Lånekontaktpersoner

CSN fick i 2020 års regleringsbrev i uppdrag att i dialog med berörda aktörer beskriva och analysera hur ordningen med lånekontaktpersoner inom hemutrustningslån fungerar. I uppdraget ingick även att analysera förutsättningar för CSN att själva informera, guida och svara på frågor om hemutrustningslån, samt redogöra för alternativa lösningar. I rapporten kan du läsa om den analys och de förslag som CSN har lämnat till regeringen.

Hjälpte den här sidan dig?
eller