Hoppa till innehåll

Officiell statistik

CSN är en av Sveriges statistikansvariga myndigheter. I vår statistik­databas redovisar vi officiell statistik inom området studiestöd. Vi redovisar äldre officiell statistik i pdf-format från år 1965. För officiell statistik finns särskilda kvalitetskrav, den ska bland annat vara objektiv och allmänt tillgänglig.

Databas med officiell statistik inom området studiestöd

I vår statistikdatabas kan du själv ta fram de uppgifter om studiestödet som du är intresserad av.

Här hittar du officiell statistik om studerande med studiehjälp, studiemedel, lärlingsersättning, RG-bidrag och beviljning av rätt till studiestöd för utländska medborgare. Statistiken publiceras i februari, juli och september varje år.

Du hittar också officiell statistik om studieskulder för låntagare med lånetyperna annuitetslån, studielån och studiemedel och för samtliga låntagare. Vidare publicerar vi officiell statistik om återkrav av studiestöd, inbetalningar av studiestöd, nedsättning av årsbelopp, avskrivning av studieskulder och kronofogdekrav. Statistiken publiceras i februari varje år.

Statistiken är fri att använda och sprida enligt villkoren i licensen CC0.

Äldre statistik

Här hittar du äldre statistik som CSN har publicerat innan statistikdatabasen skapades. Det finns statistik, med vissa undantag, om studiestödet från och med 1965.

Den statistik du hittar här har haft olika namn och status genom åren. I de fall statistiken inte har haft status som officiell statistik har den ändå framställts med motsvarande kvalitetskrav.

1960-talet

Här hittar du statistik från 1960-talet.

Studiestödsstatistik 1965-66 - 1977-78 (pdf, 584 kB)

1970-talet

Här hittar du statistik från 1970-talet.

Studiestödsstatistik 1965-66 - 1977-78 (pdf, 584 kB)

Studiestödsstatistik 1978-79 (pdf, 417 kB)

Studiestödsstatistik 1979-80 (pdf, 362 kB)

2010-talet

Studiestödsstatistik innehåller statistik om de studiestöd som CSN har hand om efter halvår och kalenderår. Från och med 2005 års rapport kan du även läsa om återbetalning av studiestöd.

Publikationen riktar sig främst till regeringen och är en återrapportering i enlighet med regleringsbrevet.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format.

Studiestödsstatistik från år 2014 och framåt finns i CSN:s statistikdatabas.

Vår statistikdatabas


2013

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2013 (pdf, nytt fönster) (pdf, 6 MB)


2012

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2012 (pdf, nytt fönster) (pdf, 6 MB)


2011

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2011 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2010

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2010 (pdf, nytt fönster) (pdf, 1 MB)


2009

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2009 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2008

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2008 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2007

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2007 (pdf, nytt fönster) (pdf, 1 MB)

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

Beviljning av studiestöd

Beviljning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över de studiestöd som CSN administrerar.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, utbildningsnivå och skolform på läsårsbasis.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivningen hittar du samlad information om statistiken.

2014/15

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2014/2015 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2014/15 (pdf, 358 kB)2013/14

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2013/2014 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2013/14 (pdf, 358 kB)2012/13

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2012/2013 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2012/13 (pdf, 618 kB)
2011/12

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2011/2012 (pdf, 4 MB)
2010/11

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2010/11 (pdf, 1 MB)
2009/10

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2009/10 (pdf, 6 MB)


Beskrivning av statistiken 2009/10 (pdf, 222 kB)2008/09

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2008/09 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken 2008/09 (pdf, 120 kB)2007/08

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2007/08 (pdf, 2 MB)
2006/07

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2006/2007 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken 2006/07 (pdf, 80 kB)2005/06

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2005/06 (pdf, 917 kB)


Beskrivning av statistiken 2005/06 (pdf, 122 kB)


2004/05

2004/05

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2004/05 (pdf, 479 kB)


Beskrivning av statistiken 2004/05 (pdf, 111 kB)2003/04

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2003/04 (pdf, 517 kB)


Beskrivning av statistiken 2003/04 (pdf, 62 kB)


För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.


Återbetalning av studiestöd

Återbetalning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över återbetalning av studielån.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, lånetyp och inkomst efter kalenderår.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivning hittar du samlad information om statistiken.

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

2015

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2015 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken 2015 (pdf, 339 kB)2014

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2014 (pdf, 5 MB)


Beskrivning av statistiken 2014 (pdf, 119 kB)2013

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2013 (pdf, 3 MB)


Beskrivning av statistiken 2013 (pdf, 113 kB)2012

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2012 (pdf, 5 MB)
2011

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestod 2011 (pdf, 4 MB)
2010

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2010 (pdf, 579 kB)


Beskrivning av statistik 2010 (pdf, 34 kB)2009

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2009 (pdf, 780 kB)


Beskrivning av statistik 2009 (pdf, 48 kB)2008

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2008 (pdf, 679 kB)


Beskrivning av statistik 2008 (pdf, 137 kB)2007

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2007 (pdf, 727 kB)


Beskrivning av statistik 2007 (pdf, 118 kB)2006

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2006 (pdf, 553 kB)


Beskrivning av statistik 2006 (pdf, 64 kB)2005

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2005 (pdf, 372 kB)


Beskrivning av statistik 2005 (pdf, 74 kB)2004

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2004 (pdf, 234 kB)


Beskrivning av statistik 2004 (pdf, 75 kB)


Kvalitetsdeklarationer

Statistikansvariga myndigheter som CSN tar alltid fram kvalitetsdeklarationer i samband med publiceringen av officiell statistik. Här beskrivs statistikens kvalitet utifrån bland annat relevans, aktualitet och tillgänglighet. Våra kvalitetsdeklarationer hittar du här:

Utbetalning och beviljning av studiestöd (pdf, 686 kB)
Studieskulder och inbetalning av studiestöd (pdf, 530 kB)

Sveriges officiella statistik

CSN är en Sveriges många statistikansvariga myndigheter. Statistiska centralbyrån (SCB) har en samordnande roll och ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken och för att stödja de statistikansvariga myndigheterna. Läs mer om Sveriges officiella statistik, de statistikansvariga myndigheterna och regelverket på SCB:s webbplats.

Sveriges officiella statistik
Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-02-03
Hjälpte den här sidan dig?
eller