Hoppa till innehåll

2021-05-19

Förslag om att fribeloppet inom studiemedlen slopas för resten av 2021

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att fribeloppet inom studiemedlen ska slopas tillfälligt till och med den 31 december 2021 på grund av pandemin.

Enligt förslaget innebär det att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under andra halvåret 2021, från 1 juli till 31 december. Det gäller oavsett vilken typ av inkomst du har.

Syftet med det slopade fribeloppet är att uppmuntra studenter att arbeta och kunna bidra till verksamheter som har ett högt tryck, exempelvis inom vården. Det slopade fribeloppet ska även underlätta för de som ska börja studera till hösten, att studiemedlen inte ska påverkas av att de arbetat under det första halvåret. Det slopade fribeloppet gäller alla studenter.

Frågor och svar

Ska jag vänta med att göra min ansökan tills riksdagen har beslutat om fribeloppet?

Nej, du kan skicka in din ansökan redan nu. Om ditt beslut påverkas av fribeloppet, så kommer det i så fall att ändras i efterhand om fribeloppet tas bort för hösten 2021. Du behöver inte kontakta CSN, utan det görs automatiskt.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att ansöka om studiemedel, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Vågar jag jobba vid sidan av mina studier innan det är beslutat om fribeloppet?

Regeringen har uttryckt en vilja att fribeloppet ska slopas även för hösten 2021, så mycket talar för att riksdagen kommer att säga ja till förslaget. Men det är först när beslutet är taget som det är helt säkert.

Jag har fått ett beslut om att jag inte får fullt studiemedel för hösten 2021, på grund av fribeloppet. Vad gäller då?

Du som har fått ett beslut för hösten 2021 där studiemedlen reducerats på grund av fribeloppet, kommer att få ett nytt beslut om förslaget går igenom. Det sker automatiskt, så du behöver inte kontakta CSN.

Jag har ansökt om studiemedel, men kommer att ha så höga inkomster under andra kalenderhalvåret 2021 att jag normalt skulle få avslag på min ansökan på grund av fribeloppet. Vad händer med min ansökan nu?

CSN väntar med att besluta om de ansökningar där vi ser att den sökande skulle få helt avslag på grund av fribeloppet, om det inte slopas. Vi kommer att fatta beslut om dem så fort riksdagen har beslutat om förslaget och regeringen har ändrat de regler som styr fribeloppet.

Jag har redan fått avslag på min ansökan om studiemedel för hösten 2021, på grund av fribeloppet. Vad gäller då?

Om du fortfarande vill ansöka om studiemedel så ska du göra en ny ansökan om studiemedel när riksdagen och regeringen har fattat beslut om fribeloppet. Om fribeloppet tas bort kan vi ompröva din ansökan.

Jag ska studera under sommaren och har fått ett avslag på en del av min ansökan om studiemedel. Ska jag göra en ny ansökan?

Nej, du behöver inte att söka på nytt. Vi kommer att höra av oss till dig när riksdagen fattat beslut om fribeloppet.

Vad gäller för fribeloppet inom studiestartsstödet?

I det förslag som regeringen har skickat till riksdagen föreslås inga slopade fribelopp inom studiestartsstödet.

Hjälpte den här sidan dig?
eller