Hoppa till innehåll

Hur stor inkomst får jag ha?

Det beror på din studietakt och hur många veckor du får studiestöd för under ett kalenderhalvår. Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp.

Under 2020 påverkar din inkomst inte dina bidrag och lån från CSN eftersom fribeloppet tagits bort på grund av coronakrisen. Det gäller alla typer av inkomster.

Regeringen har meddelat att de vill förlänga perioden som fribeloppet inom studiemedlen är borttaget till och med den 30 juni 2021. Vi återkommer med mer information så snart de har fattat beslut om detta. 

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-12-22
Hjälpte den här sidan dig?
eller