Hoppa till innehåll

Studerar med studiemedel utomlands – med anledning av av coronaviruset

Du får studiemedel som vanligt, även om skolan valt att ha viss undervisning på distans på grund av corona. Här kan du bland annat läsa vad som gäller om du blir sjuk, om dina studieresultat påverkas av corona och om du har inkomster.

Om du blir sjuk eller behöver vabba

Om du inte kan studera för att du är sjuk eller behöver vårda barn är det viktigt att du anmäler det till CSN.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan studera ska du sjukanmäla dig till CSN. Tänk också på att ordna med ett läkarintyg, eller något liknande intyg från en vårdinrättning, så att du kan styrka din sjukperiod.

Om vi godkänner din sjukperiod

  • får du behålla dina bidrag och lån
  • tar vi hänsyn till att du har varit sjuk när vi nästa gång prövar dina studieresultat
  • räknas inte veckorna du varit sjuk som använda med studiemedel
  • kan lånet avskrivas om du blir sjuk en längre period.

Läs mer om hur du sjukanmäler dig

Om du har barn och behöver vabba

Om du inte kan studera för att du behöver ta hand om ditt barn ska du anmäla vård av barn till CSN. Om vi godkänner vårdperioden, så får du behålla dina bidrag och lån från CSN. Vi tar då också hänsyn till att du har vabbat nästa gång vi prövar dina studieresultat. Dessutom räknas inte veckorna som använda med studiemedel och om det blir en lång vårdperiod kan lånet skrivas av.

Som vård av barn räknas

  • om ditt barn är sjukt
  • om ditt barn måste vara hemma från förskolan eller skolan på grund av att barnet kan vara smittbärare av coronaviruset
  • om ditt barns förskola, skola eller fritids har stängt någon gång under perioden den 25 april 2020 –30 april 2021, på grund av coronaviruset
  • om ditt barn har varit allvarligt sjukt under 2020-2021 och inte bör utsättas för risk att smittas av coronaviruset, och därför måste vara hemma någon gång under perioden den 1 juli 2020 – 30 april 2021.

Läs mer om vad som gäller vid vård av barn och hur du anmäler vab

Om dina studieresultat påverkas

Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver kunna visa upp något som styrker detta, så spara dokumentation som visar att du inte har kunnat studera under den här tiden. Det kan vara mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben.

Om du har inkomster

På grund av coronapandemin har fribeloppet inom studiemedlen tagits bort från 1 januari 2020 fram till och med den 30 juni 2021. Det innebär att om du arbetar och studerar under den här tiden, så kommer dina inkomster inte att påverka hur mycket bidrag och lån du kan få. Det gäller även inkomster av kapital och näringsverksamhet.

Tänk på att om du arbetar i juni och lönen betalas ut i juli, så kommer julilönen att räknas som inkomst för andra kalenderhalvåret. Den kan alltså påverka din rätt till studiemedel under hösten 2021.

Inkomst och fribelopp

Om studiestarten blir framflyttad

Om du har ansökt och fått beslut om studiemedel och din skola efter det har skjutit fram studiestarten, så får du behålla ditt studiemedel som du fått beslut om. Det innebär att du får bidrag och lån från och med det datum som skolan skulle ha börjat.

Så gör du med studieförsäkran

För att utbetalningen ska komma igång måste du skicka in en studieförsäkran till CSN. Du lämnar din studieförsäkran när utbildningen skulle ha startat. Det kan du till exempel göra i Mina sidor.

Om du har fått en blankett som även skolan ska skriva under

I vissa fall måste du lämna studieförsäkran på en särskild blankett som även skolan i normala fall ska skriva under. Om din studiestart har flyttats fram på grund av coronaviruset räcker det med att du skriver under blanketten själv.

Skriv på blanketten att din studiestart har flyttas fram på grund av coronaviruset. Skicka in blanketten till CSN tillsammans med något underlag som visar att studiestarten flyttats fram. Det kan vara ett intyg eller mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben, som visar vad som har inträffat.

Läs mer om hur du lämnar studieförsäkran

Om du gör en ny ansökan om studiemedel och skolan redan meddelat att studiestarten blir framflyttad, så kan du få bidrag och lån först från och med det datum när utbildningen faktiskt börjar.

Om din skola stänger

Om du har ansökt och fått beslut om studiemedel eller studiestartsstöd och din skola efter det har stängt helt eller delvis på grund av coronaviruset, så får du behålla ditt studiemedel eller studiestartsstöd som du fått beslut om. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda någon distansundervisning eller om de bara kan erbjuda distansundervisning på deltid. Du behöver inte anmäla sådana förändringar till CSN., vi fortsätter att betala ut ditt studiestöd som vanligt.

Svårt att betala ett återkrav

Har du fått ett återkrav som du har svårt att betala? Då är det bäst att du ringer till oss så att vi tillsammans kan titta på en möjlig lösning.

Kontakta CSN

Om du är utländsk medborgare och du eller din familjemedlem blir arbetslös

Om du har svenskt studiestöd för att du är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och du blir arbetslös, då ska du anmäla det till CSN. Anmälningsskyldigheten gäller även dig som har svenskt studiestöd som familjemedlem till en sådan person. Om den som blir arbetslös genast anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan du ha fortsatt rätt till svenskt studiestöd.

Kontakta oss ditt studiestöd

Information in other languages

Frågor och svar

Är fribeloppet borttaget för alla, eller är det bara för de som arbetar inom vissa yrken?

Fribeloppet är borttaget för alla under 2020. Det är för att underlätta för de studerande som på grund av coronakrisen går in och arbetar, samt för de som blivit arbetslösa och nu vill börja studera. Dessa personer ska inte behöva oroa sig för att deras inkomster påverkar studiemedlen negativt.

Min skola är inte stängd, men jag vill inte gå dit för jag är rädd för smitta. Påverkas mitt studiestöd då?

Om du inte vill gå till skolan på grund av att du är rädd för att bli smittad måste du kontrollera med skolan om du har möjlighet att studera hemifrån. Du behöver alltså komma överens med skolan om hur ni ska lägga upp dina studier. Om du stannar hemma utan att studera kan det påverka din rätt till studiestöd.

Regeringen har meddelat att det ska vara möjligt att behålla studiestödet om skolan stänger till följd av det nya coronaviruset. De har däremot inte meddelat att det ska vara möjligt att behålla studiestödet om man själv väljer att inte gå till skolan.

Min skola är stängd och jag kan endast läsa på distans, men jag vill inte göra det, vad händer då?

Om skolan är stängd men erbjuder distansstudier och du väljer att inte delta, så räknas det som ett studieavbrott. Då har du inte längre rätt till studiemedel. Det är viktigt att du meddelar CSN så snart som möjligt om du avbryter dina studier.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-03-01
Hjälpte den här sidan dig?
eller