Hoppa till innehåll

Studerar med studiehjälp på gymnasiet – med anledning av coronaviruset

Du får behålla ditt studiebidrag även om skolan har undervisning på distans, på grund av corona. Det gäller oavsett om du studerar i Sverige eller utomlands.

Du får behålla ditt studiebidrag även om skolan har distansundervisning

De flesta gymnasieskolor är nu öppna igen, men viss undervisning kan fortfarande ske på distans på grund av corona. Du får behålla studiebidraget och extra tillägget (om du har det) från CSN, även om du läser på distans. Vi fortsätter att betala ut de bidragen som vanligt.

Om du har inackorderingstillägg från CSN

Du får ha kvar ditt inackorderingstillägg om du har kvar din bostad som du får inackorderings­tillägg för. Om du väljer att säga upp bostaden och flytta hem så har du inte längre rätt till inackorderings­tillägg.

Så anmäler du ändringar som kan påverka inackorderingstillägget

Om du har lärlingsersättning från CSN

Om undervisningen kan fortsätta på plats eller på distans, får du behålla lärlingsersättningen.

Om du skolkar

Om du har ogiltig frånvaro så kan bidragen från CSN dras in. Det gäller samma regler oavsett om du är i skolan eller läser på distans.

Läs mer om skolk

Om du blir sjuk

Studerar du i Sverige? Om du blir sjuk och inte kan studera ska du anmäla det till skolan.

Studerar du utanför Sverige? Då ska du anmäla din sjukdom till CSN. Kontakta oss eller använd blanketten "Anmälan om ändring" som du fick med ditt beslut. Skicka med ett läkarintyg eller någon annan form av intyg från sjukvården, som visar att du varit sjuk.

Kontakta oss om du blir sjuk

Om du är utländsk medborgare och du eller din familjemedlem blir arbetslös

Om du har svenskt studiestöd för att du är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och du blir arbetslös, då ska du anmäla det till CSN. Anmälningsskyldigheten gäller även dig som har svenskt studiestöd som familjemedlem till en sådan person. Om den som blir arbetslös genast anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan du ha fortsatt rätt till svenskt studiestöd.

Kontakta oss om du blir arbetslös

Frågor och svar

Jag har praktik på en arbetsplats, men får inte vara där på grund av risk för smittspridning. Hur påverkar det mina bidrag från CSN?

Du får behålla dina bidrag om du inte får vara på din praktikplats på grund av smittrisk. Vi fortsätter att betala ut pengarna som vanligt, så du behöver inte kontakta CSN.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-09-09
Hjälpte den här sidan dig?
eller